Amaç

Trakya University Journal of Natural Sciences (TUJNS) dergisi Biyoloji, Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, Biyokimya, Biyofizik, Su Ürünleri, Ziraat, Veterinerlik, Ormancılık, Hayvancılık, Genetik, Gıda, Temel Tıp Bilimleri gibi alanlarındaki canlılar ile ilişkilendirilmiş önemli çalışmaları uluslararası düzeyde geniş bir bilim insanı kitlesine ulaştırmak amacıyla bilimsel içerikli güçlü çalışmaları yayınlar. Alanlarında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarına, hızlı ve adaletli bir ortamda çalışmalarını sunmalarını, geliştirmelerini ve yayınlamalarını sağlar. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden ücret alınmadığı gibi, yayınlanan makalelerin internet üzerinden erişiminde de ücret talep edilmez.

Kapsam

Trakya University Journal of Natural Sciences (TUJNS) dergisi, Yaşam Bilimleri alanlarındaki Araştırma Makalesi, Kısa Not, Teknik Not, Derleme, Editöre Mektup ve Kitap tanıtımı gibi deneysel veya teorik içerikli orijinal çalışmaları yayınlar. Yayın politikasının en önemli özelliği bilime yaptığı katkıdır. Katkı sunmadığı hakemler tarafından belirtilen çalışmalar yayınlanmaz.