BAŞ EDİTÖR

Prof.Dr. Kadri KIRAN

Turkey
kadrikiran@trakya.edu.tr
Konular: Hayvan Sistematiği,Entomoloji,Ekoloji,Biyoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

EDİTÖRLER KURULU

Prof.Dr. Abdel Hameed A. AWAD

Egypt
abed196498@yahoo.com
Konular: Mikrobiyoloji,Biyoloji
Kurum: National Research Centre

Doç.Dr. Albena LAPEVA-GJONOVA

Bulgaria
gjonova@gmail.com
Konular: Entomoloji
Kurum: Sofia University, Faculty of Biology, Department of Zoology and anthropology

Prof.Dr. Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR

Turkey
aysegul102@hotmail.com
Konular: Moleküler Biyoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Balint MARKO

Romania
balintm@gmail.com
Konular: Parazitoloji,Hayvan Sistematiği,Entomoloji,Ekoloji
Kurum: Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania

Dr. Beata ZİMOWSKA

Poland
beata.zimowska@up.lublin.pl
Konular: Biyoloji
Kurum: Institute of Plant Pathology and Mycology University of Life Sciences in Lublin

Doç.Dr. Bülent YORULMAZ

Turkey
yorulmaz@mu.edu.tr
Konular: Limnoloji,Hidrobiyoloji,Ekoloji
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Prof.Dr. Belgin SÜSLEYİCİ

Turkey
belgin.susleyici@marmara.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Marmara University

Prof.Dr. Cem VURAL

Turkey
vuralc@erciyes.edu.tr
Konular: Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Moleküler Biyoloji,Bitki Sistematiği,Biyoloji
Kurum: Betül – Ziya EREN Genome and Stem Cell Center, Erciyes University

Doç.Dr. Burak ÖTERLER

Turkey
burakoterler@trakya.edu.tr
Konular: Limnoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Celal KARAMAN

Turkey
celalkaraman78@gmail.com
Konular: Hayvan Sistematiği,Entomoloji,Ekoloji,Biyoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Coşkun TEZ

Turkey
tezc@erciyes.edu.tr
Konular: Evrim,Moleküler Biyoloji ve Genetik,Hayvan Sistematiği,Ekoloji,Biyoloji
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

Dr. ENES TAYLAN

United States
enestaylanmd@gmail.com
Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum,Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi,Fizyopatoloji,Dölerme ve Suni Tohumlama
Kurum: Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute at Cedars-Sinai Medical Center, LA, CA.

Prof.Dr. Errol HASSAN

Australia
e.hassan@uq.edu.au
Konular: Pestisititler ve Toksikoloji,Entomoloji
Kurum: The University of Queensland Gatton

Dr. Gökhan Barış ÖZDENER

United States
ozzbaris@bu.edu
Konular: Biyoloji
Kurum: Boston, University

Dr. Gamze ALTINTAŞ KAZAR

Turkey
gamzealtintas@trakya.edu.tr
Konular: Hücre Biyolojisi,Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji,Moleküler Biyoloji,Mikrobiyoloji
Kurum: Trakya University

Prof.Dr. Herdem ASLAN

Turkey
asherdem@comu.edu.tr
Konular: Hidrobiyoloji,Ekoloji
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hesat ALİU

Macedonia
hesat.aliu@unite.edu.mk
Konular: Biyoloji
Kurum: Tetova University

Prof.Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ

Turkey
hapolen@hotmail.com
Konular: Moleküler Biyoloji
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Ilgaz AKATA

Turkey
akata@science.ankara.edu.tr
Konular: Mikoloji,Mantar Sistematiği
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Imran KURT OMURLU

Turkey
ikurtomurlu@gmail.com
Konular: Biyoistatistik,Biyoistatistik,İstatistik,Spor Bilimleri
Kurum: ADNAN MENDERES UNIVERSITY

Prof.Dr. Ioannis BAZOS

Greece
ibazos@biol.uoa.gr
Konular: Bitki Sistematiği
Kurum: National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics

İskender KARALTI

Azerbaijan
iskender.karalti@yeditepe.edu.tr
Konular: Tıbbi Viroloji,Tıbbi Mikrobiyoloji,Tıbbi Mikoloji,Gıda Mikrobiyolojisi,Mikrobiyoloji,Mikrobiyoloji
Kurum: Azerbaijan Medical University

Prof.Dr. Kürşad TÜRKŞEN

Canada
kursadturksen@gmail.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Ottawa Hospital Research, Institute

Prof.Dr. Naime ARSLAN

Turkey
oligo2009@gmail.com
Konular: Limnoloji,Hidrobiyoloji,Hayvan Sistematiği,Ekoloji,Biyoloji
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Medine SİVRİ

Turkey
medinesivri@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV

Merjie ELEZİ

Macedonia
merije.elezi@unite.edu.mk
Konular: Biyoloji
Kurum: Tetovo University

Prof.Dr. Mevlüt TÜRE

Turkey
mevlut.ture@adu.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: ADNAN MENDERES UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE

Prof.Dr. Mustafa YAMAÇ

Turkey
myamac@ogu.edu.tr
Konular: Mikoloji,Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji,Biyoteknoloji
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Mykyta PEREGRYM

Hungary
peregrym@ua.fm
Konular: Bitki Sistematiği
Kurum: Eszterházy Károly University of Applied Sciences

Prof.Dr. Özgür EMİROĞLU

Turkey
hidrobiyolog75@gmail.com
Konular: Biyoloji
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV

Doç.Dr. Özkan DANIŞ

Turkey
odanis@marmara.edu.tr
Konular: Nanoteknoloji,Biyokimya,Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji,Kimya
Kurum: MARMARA UNIVERSITY

Doç.Dr. Reşat ÜNAL

Turkey
resatunal@mu.edu.tr
Konular: Tıbbi Biyoloji,Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Regina KAROUSOU

Greece
karousou@bio.auth.gr
Konular: Bitki Sistematiği
Kurum: Aristotle University of Thessaloniki

Prof.Dr. Saliha ÇORUH

Turkey
spekel@atauni.edu.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: Atatürk University Agriculture of Faculty

Doç.Dr. Tuğba ONGUN SEVİNDİK

Turkey
tsevindik@sakarya.edu.tr
Konular: Limnoloji,Hidrobiyoloji
Kurum: Sakarya Üniversitesi

Vladimír ANTONíN

Czech Republic
vantonin@mzm.cz
Konular: Biyoloji
Kurum: Moravian Museum, Department of Botany

Doç.Dr. Volkan AKSOY

Turkey
volkanaksoy@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Yerlan TURUSPEKOV

Kazakhstan
yerlant@yahoo.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Institute of Plant Biology and Biotechnology

Prof.Dr. Yeşim SAĞ AÇIKEL

Turkey
yesims@hacettepe.edu.tr
Konular: Kimya Mühendisliği,Malzeme Bilimi ve Teknolojileri,Ayırma İşlemleri,Nanoteknoloji,Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler,Biyoteknoloji
Kurum: Hacettepe University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering, 06800 Beytepe, Ankara, Turkey

Doç.Dr. Yıldız AYDIN

Turkey
ayildiz@marmara.edu.tr
Konular: Bitkisel Biyoteknoloji,Biyoteknoloji
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Ayse Zeynep Hicsasmaz KATNAS

Turkey
zeynepkatnas@yahoo.com
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Biyoistatistik Editörü

Prof.Dr. Imran KURT OMURLU

Turkey
ikurtomurlu@gmail.com
Konular: Biyoistatistik,Biyoistatistik,İstatistik,Spor Bilimleri
Kurum: ADNAN MENDERES UNIVERSITY

Prof.Dr. Mevlüt TÜRE

Turkey
mevlut.ture@adu.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: ADNAN MENDERES UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE

MİZANPAJ EDİTÖRÜ

Doç.Dr. Celal KARAMAN

Turkey
celalkaraman78@gmail.com
Konular: Hayvan Sistematiği,Entomoloji,Ekoloji,Biyoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR

Turkey
aysegul102@hotmail.com
Konular: Moleküler Biyoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DİL EDİTÖRÜ

Prof.Dr. Medine SİVRİ

Turkey
medinesivri@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV

Doç.Dr. Volkan AKSOY

Turkey
volkanaksoy@trakya.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DİZGİ EDİTÖRÜ

Doç.Dr. Burak ÖTERLER

Turkey
burakoterler@trakya.edu.tr
Konular: Limnoloji
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Dr. Gamze ALTINTAŞ KAZAR

Turkey
gamzealtintas@trakya.edu.tr
Konular: Hücre Biyolojisi,Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji,Moleküler Biyoloji,Mikrobiyoloji
Kurum: Trakya University
Old Issues between 2000-2011

Trakya University Journal of Natural Sciences (=Trakya University Journal of Science)

You can reach the journal's archive between the years of 2000-2011 via http://dergipark.gov.tr/trakyafbd/archive