Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 35 - 46 2019-04-15

Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE)

Joel Moubayed-Breil [1] , Patrick Ashe [2]


Bu çalışmada, Korsika ve Pireneler'deki yüksek dağlarda yer alan glasiyal rheokrenler ve akarsulardan toplanmış materyal incelenmiş ve Rheocricotopus cinsine ait iki yeni tür (R. costai sp. n. and R. pyrenaeus sp. n.) tanımlanmıştır. Rheocricotopus costai sp. n. erkek birey ve pupal kılıf ile tanımlanırken R. pyrenaeus sp. n. yetişkin erkek ve dişi bireyler ve pupal kılıf ile tanımlanmıştır. Rheocricotopus costai sp. n. hem Batı Korsika'dan hem de Pireneler’in doğusundan elde edilirken R. pyrenaeus sp. n.'nın coğrafik dağılımı Doğu Pirenler’de bir koruma alanı olan Mantet doğa koruma alanı ile sınırlıdır. Hem R. costai sp. n. hem de R. pyrenaeus sp. n. larvaları yüksek rakımlardaki lotik habitatlarda sınırlı olduklarından reofilik özelliktedirler. Rheocricotopus costai sp. n., pupal kılıfın 3. tergiti üzerinde medyan alanda yer alan küçük dairesel spinül yamasına ek olarak yetişkin erkeklerdeki çeşitli spesifik karakterleri ile effusus-grubu içinde yer almaktadır. Rheocricotopus pyrenaeus sp. n. ise özellikle distalde içe doğru dönük olan superior volsellanın olağan olmayan şekli bakımından Finlandiya, Norveç ve Uzak Doğu Rusyası'ndan bilinen R. reduncus Sæther & Schnell, 1988 ile Uzak Doğu Rusyası'ndan bilinen R. tchernovskii Makarchenko & Makarchenko, 2005'e benzemektedir. Rheocricotopus cinsi Fransa'da 10, Korsika'da ise 8 tür ile temsil edilmekteydi (Moubayed-Breil 2016). Sonuç olarak, R. costai sp. n. and R. pyrenaeus sp. n.'nın tanımlanması ile cinsin Fransa'daki tür sayısı 12'ye, Korsika'daki tür sayısı ile 9'a çıkmıştır. İki yeni türün ekolojileri ve coğrafik dağılımları ile ilgili taksonomik notlar, görüşler ve değerlendirmeler verilmiştir.

Two new species of the genus Rheocricotopus subgenus Rheocricotopus (R. costai sp. n. and R. pyrenaeus sp. n.) are diagnosed and described, based on material collected in some glacial rheocrenes and streams located in the high mountains of Corsica and the Eastern Pyrenees. Rheocricotopus costai sp. n. is described as male and pupal exuviae, while R. pyrenaeus sp. n. is described as male and female adults and pupal exuviae. Rheocricotopus costai sp. n. is known from both western Corsica and the Eastern Pyrenees, while the geographical distribution of R. pyrenaeus sp. n. is restricted to the protected area of the Mantet Nature Reserve (Eastern Pyrenees). Larvae of both R. costai sp. n. and R. pyrenaeus sp. n. are exclusively rheophilic being confined to lotic habitats located at high altitude (crenal and rhithral). Apart from the presence of an additional median circular small patch of spinules on tergite III of the exuviae, R. costai sp. n. directly keys into the effusus-group on the basis of several specific characters found in the male adult. Nevertheless, R. pyrenaeus sp. n. keys near both of R. reduncus Sæther & Schnell, 1988 (known from Finland, Norway and Russian Far East) and R. tchernovskii Makarchenko & Makarchenko, 2005 (known from Russian Far East), based in particular, on the unusual shape of the superior volsella which is inwardly markedly turned over distally. The genus Rheocricotopus is currently represented by 10 species in continental France and by 8 species in Corsica (Moubayed-Breil 2016). Consequently, the description of R. costai sp. n. and R. pyrenaeus sp. n. increases the total number in the genus to 12 for continental France and to 9 for Corsica. Taxonomic remarks, discussion and comments on the ecology and geographical distribution of the two new species are given.

Rheocricotopus (s. str.), new species, Diptera Chironomidae, glacial rheocrenes, Corsica, continental France, conservation, conservation
 • 1. Albu, P. 1968. Chironomide din Carpaţii româneşti (III). Studii şi Cercetări de Biologie, Série de Zoologie 20: 455-465.
 • 2. Ashe, P. & O’Connor, J.P. 2012. A World Catalogue of Chironomidae (Diptera). Part 2. Orthocladiinae. Irish Biogeographical Society & National Museum of Ireland, Dublin. 968 pp.
 • 3. Bhattacharyay, S., Ali, A. & Chaudhuri, P.K. 1991. Orthoclads of tribe Orthocladiini (Diptera: Chironomidae) from India. Beiträge zur Entomologie, 41(2): 333-349.
 • 4. Brundin, L. 1956. Zur Systematik der Orthocladiinae (Dipt., Chironomidae). Report of the Institute of Freshwater Research, Drottningholm, 37: 5-185.
 • 5. Caspers, N. & Reiss, F. 1989. Die Chironomidae (Diptera, Nematocera) der Türkei. Teil I: Podonominae, Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae. Entomofauna, 10(8): 105-160.
 • 6. Chaudhuri, P.K. & Sinharay, D.C. 1983. A study on Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) of India. The genus Rheocricotopus Thienemann & Harnisch. Entomologica Basiliensia, 8: 398-407.
 • 7. Coffman, W.P., Cranston, P.S., Oliver, D.R. & Sæther, O.A. 1986. The pupae of Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) of the Holarctic Region – Keys and diagnoses. In Wiederholm, T. (ed.): Chironomidae of the Holarctic Region. Keys and diagnoses. Part 2. Pupae. Entomologica Scandinavica, Supplement 28: 147-296.
 • 8. Langton, P.H. 1991. A key to pupal exuviae of the West Palaearctic Chironomidae. Privately published. Huntingdon, England, 386 pp.
 • 9. Langton, P.H. & Pinder, L.C.V. 2007. Keys to the adult males of Chironomidae of Britain and Ireland. Volume 1 (Pp: 1-239) and volume 2 (Pp: 1-168). Freshwater Biological Association, Scientific Publication, no: 64.
 • 10. Lehmann, J. 1969. Die europäischen Arten der Gattung Rheocricotopus Thien. und Harn. und drei neue Artvertreter dieser Gattung aus der Orientalis (Diptera, Chironomidae). Archiv für Hydrobiologie, 66(3): 348-381.
 • 11. Lindegaard, C. 1995. Chironomidae (Diptera) of European cold springs and factors influencing their distribution. Journal of the Kansas Entomological Society, Supplement 68(2): 108-131.
 • 12. Liu, W., Lin, X. & Wang, X. 2014a. A review of Rheocricotopus (Psilocricotopus) chalybeatus species group from China, with the description of three new species (Diptera, Chironomidae). ZooKeys, 388: 17-34.
 • 13. Liu, W., Song, C. & Wang, X. 2014b. Review of the subgenus Rheocricotopus (s. str.) Brundin, 1956 from China (Diptera: Chironomidae). Pan-Pacific Entomologist, 90(2): 100-106.
 • 14. Makarchenko, E. & Makarchenko, M.A. 2005. Chironomids of the genus Rheocricotopus Thienemann and Harnisch, 1932 (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) of the Russian Far East. Eurasian Entomological Journal, 4(2): 125-136. [In Russian, English Summary]
 • 15. Moubayed-Breil, J. 2016. Rheocricotopus (Psilocricotopus) meridionalis sp. n. and R. (Psc.) thomasi sp. n., two crenophilous species inhabiting cold helocrenes and streams in the Mediterranean Region [Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae]. Ephemera, 9(1): 17-32.
 • 16. Moubayed-Breil, J. & Ashe, P. 2012. An updated checklist of the Chironomidae of Corsica with an outline of their altitudinal and geographical distribution (Diptera). Ephemera, 13(1): 13-39.
 • 17. Moubayed-Breil, J. & Ashe, P. 2016. New records and additions to the database on the geographical distribution of some threatened chironomid species from continental France (Diptera, Chironomidae). Ephemera, 16(2): 93-108.
 • 18. Ree, H.I. 2013. Description of twelve new species and eight new Korean records of Chironomidae (Diptera) in Korea. Entomological Research Bulletin, 29(2): 142-171.
 • 19. Sasa, M. 1981. Studies on chironomid midges of the Tama River. Part 4. Chironomidae recorded at a winter survey. Research report from the National Institute for Environmental studies, 29: 79-148.
 • 20. Sæther, O.A. 1980. Glossary of chironomid morphology terminology (Diptera, Chironomidae). Entomologica Scandinavica, Supplement, 14: 1-51.
 • 21. Sæther, O.A. 1986. A review of the genus Rheocricotopus Thienemann & Harnish, 1932, with a description of three new species (Diptera, Chironomidae). Spixiana Supplement, 11: 59-108.
 • 22. Sæther, O.A. & Schnell, O.A. 1988. Two new species of the Rheocricotopus (R.) effusus-group group (Diptera: Chironomidae). Spixiana, 14: 65-74.
 • 23. Sæther, O.A. & Spies, M. 2013. Fauna Europaea: Chironomidae. In P. Beuk, P. & Pape, T. (eds): Fauna Europaea: Diptera Nematocera. Fauna Europaea version 2.6. Internet data base at http://www.faunaeur.org [accessed November 2018].
 • 24. Wang, X. 1995. Rheocricotopus (R.) orientalis, a new species from China (Diptera, Chironomidae). Aquatic Insects, 17(1): 37-40.
 • 25. Wang, X. & Sæther, O.A. 2001. Two new species of the orientalis group of Rheocricotopus (Psilocricotopus) from China (Diptera, Chironomidae). Hydrobiologia, 444: 237-240.
 • 26. Wang, X. & Zheng, L. 1989. Two new species of the genus Rheocricotopus from China (Diptera, Chironomidae). Entomotaxonomia, 11(4): 311-313. [In Chinese, English Summary]
Birincil Dil en
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Araştırma Makalesi/Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6793-5746
Yazar: Joel Moubayed-Breil (Sorumlu Yazar)
Kurum: Marine & Freshwater Biology 'MFB'
Ülke: France


Yazar: Patrick Ashe
Kurum: 33 Shelton Drive, Terenure, Dublin 12
Ülke: Ireland


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 4 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { trkjnat493928, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, eissn = {2528-9691}, address = {}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {35 - 46}, doi = {10.23902/trkjnat.493928}, title = {Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE)}, key = {cite}, author = {Moubayed-Breil, Joel and Ashe, Patrick} }
APA Moubayed-Breil, J , Ashe, P . (2019). Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE). Trakya University Journal of Natural Sciences , 20 (1) , 35-46 . DOI: 10.23902/trkjnat.493928
MLA Moubayed-Breil, J , Ashe, P . "Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE)". Trakya University Journal of Natural Sciences 20 (2019 ): 35-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkjnat/issue/44590/493928>
Chicago Moubayed-Breil, J , Ashe, P . "Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE)". Trakya University Journal of Natural Sciences 20 (2019 ): 35-46
RIS TY - JOUR T1 - Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE) AU - Joel Moubayed-Breil , Patrick Ashe Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23902/trkjnat.493928 DO - 10.23902/trkjnat.493928 T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 46 VL - 20 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - doi: 10.23902/trkjnat.493928 UR - https://doi.org/10.23902/trkjnat.493928 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE) %A Joel Moubayed-Breil , Patrick Ashe %T Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE) %D 2019 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 20 %N 1 %R doi: 10.23902/trkjnat.493928 %U 10.23902/trkjnat.493928
ISNAD Moubayed-Breil, Joel , Ashe, Patrick . "Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE)". Trakya University Journal of Natural Sciences 20 / 1 (Nisan 2019): 35-46 . https://doi.org/10.23902/trkjnat.493928
AMA Moubayed-Breil J , Ashe P . Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE). Trakya Univ J Nat Sci. 2019; 20(1): 35-46.
Vancouver Moubayed-Breil J , Ashe P . Rheocricotopus (s. str.) costai sp. n. AND R. (s. str.) pyrenaeus sp. n., TWO RELICT SPECIES FROM GLACIAL RHEOCRENES AND STREAMS IN CORSICA AND THE EASTERN PYRENEES (DIPTERA: CHIRONOMIDAE, ORTHOCLADIINAE). Trakya University Journal of Natural Sciences. 2019; 20(1): 46-35.