Hakkında

Değerlendirme süreci

Yazar tarafından sisteme yüklenen yazının bilimsel içerik taşıyıp taşımadığı, her hafta toplanan Yayın Kurulu’n tarafından incelenir ve Yayın Kurulu Üyelerin görüşleri alınarak son kararı Editör verir. Bilimsel içerik taşıyan yazıya konu ile ilgili bir Bölüm Editörü atanır. Bölüm Editörü derhal yazı konusu ile ilgili en az Doktora derecesine sahip iki hakeme yazıyı değerlendirmek üzere istek gönderir. Hakemler bu isteğe en fazla 5 gün içinde kabul veya red şeklinde cevap vermek zorundadırlar. Cevap vermeyen veya red cevabı veren hakemler için bölüm editörü yeniden hakem ataması yapar. Yazıyı değerlendirmeyi kabul eden hakemler en fazla 20 gün içinde çalışmayı değerlendirip bölüm editörüne yayınlanması ya da düzeltilmesi konusunda fikirlerini belirtirler. Bölüm editörü hakem önerileri doğrultusunda kararını verir ve bu kararı yazara bildirir.

ETİK İLKELER

Trakya University Journal of Natural Sciences'a gönderilen tüm çalışmalar özgün yazılardan oluşmak zorundadır. Yazarların gönderdikleri yazılarda Committee on Publication Ethics (COPE)’un yayınlamış olduğu etik yönergeye (COPE Guidelines) bağlı kalmaları tavsiye edilir. Ayrıca yazıların özgün olma zorunluluğu tescillenerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla dergiye gönderilen tüm yazılar Editör tarafından Web tabanlı iThenticate (Intihali Engelleme) programına sokularak özgünlüğü denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp, alıntılamalarda gözetilmesi gereken etik kurallar incelenerek yazının dergide bilimsel incelemeye devam etmesi konusunda karar verilir.


Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. 

Ayrıca dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI) (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation) desteklemektedir.


Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın


Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.