Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

16th-century Ottoman Provincial Governor-Generals, Part I: Temerrüd ('Bullheaded') Ali Pasha

Yıl 2001, Cilt: 65 Sayı: 244, 1007 - 1034, 01.12.2001
https://doi.org/10.37879/belleten.2001.1007

Öz

Temerrüd Ali Pasha who served almost thirty years in the 16th century as a provincial governor-general and who founded many pious endowments is a litle known historical personnage. Ali Pasha was a native of Bosnia who received training in the Palace School. After serving as chief officer of a number of Court units, he served as governor-general of the provinces of Erzurum (three terms), Karaman, Baghdad, Sivas, and Anadolu. Ali Pasha died on 2 June 1572 (H. 10 Safar 980) while serving at Erzurum. Temerrüd Ali Pasha’s wife was Fatma Sultan, a granddaughter of Sultan Bâyezid II’s daughter, Selçuk Sultan. Fatma Sultan gave birth to a son and a daughter. According to contemporary sources, Ali Pasha was a personnage dignified, stern, and obstinate in character but also a generous benefactor. He took an interest in history, Islamic jurisprudence, and poetry and wrote poems in Persian and Ottoman Turkish. Ali Pasha constructed a mosque and a public bath bearing his name at Tokat, another mosque bearing his name at Erzurum, a bridge (Karaz Bridge) and nine fountains at Hasankale as well as fountains at Sivas whose total number could not be determined. After his death, his cash endowment supplied the funds for the construction of a public bath at Çorum, known as the bath, or hamam, of Ali Pasha, or the Yeni Bath.

XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa

Yıl 2001, Cilt: 65 Sayı: 244, 1007 - 1034, 01.12.2001
https://doi.org/10.37879/belleten.2001.1007

Öz

XVI. yüzyılda yaklaşık otuz yıl beylerbeyilik yapan ve birçok hayır eseri bırakan Temerrüd Ali Paşa pek az bilinen bir tarihi şahsiyettir1. 1986 yılında Tokat Ali Paşa Cami ile ilgili yaptığımız bir araştırmada2 karşımıza çıkan bu beylerbeyi hakkındaki incelemelerimize aradan geçen yıllarda devam ettik ve XVI. yüzyılın fazla tanınmamış simalarından olan Temerrüd Ali Paşa'nın hayatını önemli ölçüde aydınlatabilecek duruma geldik. Temerrüd Ali Paşa Bosnalı olup, Enderun'dan yetişmiştir3. Hayatının ilk yılları hakkındaki bilgilerimiz kesin bir doğruluk taşımamaktadır. Temerrüd lakabı ile beylerbeyilik yıllarında karşımıza çıktığı için bu yıllardaki hayatını ve faaliyetlerini takip etmek mümkündür.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erhan Afyoncu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001 Cilt: 65 Sayı: 244

Kaynak Göster

APA Afyoncu, E. (2001). XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa. BELLETEN, 65(244), 1007-1034. https://doi.org/10.37879/belleten.2001.1007
AMA Afyoncu E. XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa. TTK BELLETEN. Aralık 2001;65(244):1007-1034. doi:10.37879/belleten.2001.1007
Chicago Afyoncu, Erhan. “XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa”. BELLETEN 65, sy. 244 (Aralık 2001): 1007-34. https://doi.org/10.37879/belleten.2001.1007.
EndNote Afyoncu E (01 Aralık 2001) XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa. BELLETEN 65 244 1007–1034.
IEEE E. Afyoncu, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa”, TTK BELLETEN, c. 65, sy. 244, ss. 1007–1034, 2001, doi: 10.37879/belleten.2001.1007.
ISNAD Afyoncu, Erhan. “XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa”. BELLETEN 65/244 (Aralık 2001), 1007-1034. https://doi.org/10.37879/belleten.2001.1007.
JAMA Afyoncu E. XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa. TTK BELLETEN. 2001;65:1007–1034.
MLA Afyoncu, Erhan. “XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa”. BELLETEN, c. 65, sy. 244, 2001, ss. 1007-34, doi:10.37879/belleten.2001.1007.
Vancouver Afyoncu E. XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa. TTK BELLETEN. 2001;65(244):1007-34.