Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap

Yıl 1997, Cilt 61, Sayı 232, 499 - 518, 20.12.1997

Öz

Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi, İçbatı Anadolu Bölgesinin müzelerine de satın alma, hibe ya da müsadere yoluyla kazandırılmış pek çok eser bulunmaktadır. Bu eserlerin buluntu yerlerinin bilinmemesi, her ne kadar bilimsel açıdan istenilen düzeyde sonuçların çıkartılmasında bir engel oluştursa da, bunların Anadolu'nun kültür envanteri açısından küçümsenmeyecek katkıları olduğu yadsınamaz. Burada ele alınan üç eserin de, buluntu yerleri kesin olarak bilinmemektedir. Bunlar, Uşak Arkeoloji Müzesi’ne 1977 ve 1982 yıllarında satın alma ve hibe yoluyla kazandırılmışlardır.

Kaynakça

 • Anan, A. 1987 Die Prahistorischen Bestattungen Anatoliens, München.
 • Bittel, K. 1939-1941 Ein Graberfeld der Yortan-Kultur bei Babaköy, Archiv für Orientforschung 13, Berlin, s. 1-28.
 • Blegen, C. W. ve diğerleri 1950 Troy, Vol. I: General Introduction, The First and Second Settlements, Princeton.
 • Edgü, F. (Ed.) 1983 Anadolu Medeniyederi I: Tarih Öncesi, Hitit, İlk Demir Çağı. Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi, İstanbul.
 • Efe, T. 1988 Demircihüyük, Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978, Band III,2: Die Keramik 2. C. Die Frühbronzezeitliche Keramik der jüngeren Phasen (ab Phase H), Mainz am Rhein.
 • Kâmil, T. 1982 Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia. BAR 145, Cambridge.
 • Korfmann, M. 1993 1991 Yılı Troia Çalışmaları, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1992, s. 381-406.
 • Korfmann, M., D. Mannsperger 1992 Troia, Homeros, İlyada ve Etkileri. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Kazı Rehberleri Dizisi 4, İstanbul.
 • Lamb, W. 1936 Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge. 1937 Excavations at Kusura near Afyon Karahisar, Archaeologia LXXXVI, London, s. 1-64.
 • Lloyd, S., J. Mellaart 1962 Beycesultan, Vol. I: The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels, London.
 • Mellink, M. J. 1964 Excavations at Karataş-Semayük in Lycia, 1963, American Journal of Archaeology 68, Princeton, s. 269-278. 1992 Anatolian Chronology, Chronologies in Old World Archaeology (Ed. R. W. Ehrich), Vol. I, Chicago - London, s. 207-220.
 • Orthmann, W. 1966 Keramik der Yortankultur in den Berliner Museen, Istanbuler Mitteilungen 16, Tübingen, s. 1-26.
 • Özgüç, T. 1944 Yortan Mezarlık Kültürü'ne Ait Yeni Buluntular, Belleten 29, Ankara, s. 53-70.
 • Özsait, M. 1995 1993 Yılı Harmanören Mezarlık Kazısı, XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara 1994, s. 153-174.
 • Pottier, E. 1926 Style de la Mysie. Corpus Vasarum Antiquarum France 5, Louvre 4, Paris.
 • Podzuweit, C. 1979 Trojanische GefaBformen der Frühbronzezeit in Anatolien, der Agais und angrenzenden Gebieten, Mainz am Rhein.
 • Schmidt, H. 1902 Heinrich Schliemann's Sammlung. Trojanischer Altertümer, Berlin.
 • Simon, E. (Ed.) 1989 Die Sammlung Kiseleff im Martin-von-Wagner-Museum der Universitat Würzburg II, 1 f., nr. 1., Würzburg.
 • Ünlüsoy, İ. 1993 Isparta İli Atabey İlçesi Harmanören (Göndürle) Kurtarma Kazısı 1989-1991, III. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Efes 1992, s. 291-322.
 • Wolfgang, G. 1990 Eine Gruppe von Yortan-GefaBen, Archaologischer Anzeiger 4, Berlin, s. 479-487.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji, Tarih
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halime HÜRYILMAZ Bu kişi benim
Diğer
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 1997
Yayınlandığı Sayı Yıl 1997, Cilt 61, Sayı 232

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ttkbelleten896607, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, eissn = {2791-6472}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {1997}, volume = {61}, number = {232}, pages = {499 - 518}, title = {İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap}, key = {cite}, author = {Hüryılmaz, Halime} }
APA Hüryılmaz, H. (1997). İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap . BELLETEN , 61 (232) , 499-518 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/issue/60691/896607
MLA Hüryılmaz, H. "İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap" . BELLETEN 61 (1997 ): 499-518 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/issue/60691/896607>
Chicago Hüryılmaz, H. "İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap". BELLETEN 61 (1997 ): 499-518
RIS TY - JOUR T1 - İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap AU - HalimeHüryılmaz Y1 - 1997 PY - 1997 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 499 EP - 518 VL - 61 IS - 232 SN - 0041-4255-2791-6472 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 BELLETEN İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap %A Halime Hüryılmaz %T İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap %D 1997 %J BELLETEN %P 0041-4255-2791-6472 %V 61 %N 232 %R %U
ISNAD Hüryılmaz, Halime . "İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap". BELLETEN 61 / 232 (Aralık 1997): 499-518 .
AMA Hüryılmaz H. İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap. TTK BELLETEN. 1997; 61(232): 499-518.
Vancouver Hüryılmaz H. İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap. BELLETEN. 1997; 61(232): 499-518.
IEEE H. Hüryılmaz , "İçbatı Anadolu Bölgesinde Bulunan "Yortan Mezarlık Kültürü"ne Ait Üç Kap", BELLETEN, c. 61, sayı. 232, ss. 499-518, Ara. 1997