Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia

Yıl 1994, Cilt: 58 Sayı: 223, 547 - 552, 20.12.1994

Öz

Contributions made by anthropology and ecological sciences to cultural knowledge indicate that Anatolia has been one of the cradles of civilizations since the Paleolithic Era. However, ancient fossils of the Anatolian man are quite scarce. In this article, the results of a paleoanthropological investigation on three skulls stored at the Ancient Anatolian Civilization Museum in Ankara are reported. These skulls were found by Prof. Dr. İ. Kılıç Kökten in the Karain Cave in Antalya, no. 1 (155-1-73) and Kadıpınarı Cave in Alanya, no. 2(155-2-73) and no. 3 (155-3-73).

Kaynakça

 • ANGEL, J.L. 1951 Troy. The Human Remains. Supplementary Monograph 1, Meriden: Princeton Univ.
 • : Press. 1968 "Human remains at Karataş." American Journal of Archaeology, 72:258-263.
 • BOSTANCI, E.Y. 1963 "Human fossil remains in Beldibi and Belbaşı rock shelters on the Mediterranean coast of Anatolia." Antropoloji, 1:17-36.
 • : 1971 "Kanal Mağarası'nda Levalloise-Mousterian Seviyede Keşfedilen Bir Üst Süt Canine ile Alt Aurignacien Seviyede Bulunan Bir Mandibulae Molar Hakkında İnceleme." (Türkçe-İngilizce) Antropoloji, 5:45-82.
 • : 1973 "Homo sapiens çevlikiensis in the Canal and Big caves of Çevlik near Samandağ of the province of Antakya on the Mediterranean coast of Anatolia." Antropoloji, 6:29-56.
 • COMAS, J. 1960 Manual of Physical Anthropology. Springfield: Charles C. Thomas.
 • ÇİNER, R. 1969 "Ilıca-Ayaş İskelet Kalıntılarının Tetkiki." Antropoloji, 4:195- 237.
 • GENET-VARCIN, E. 1969 A la Recherche du Primate. Ancetre de l'Homme. Paris: Boubee.
 • : 1979 Les Hommes Fossiles. Paris: Societe Nouvelle des Editions Boubee.
 • GÜLEÇ, E "Hatay Üçağızlı Mağara'da Bulunan Üst Paleolitik (Aurignacien) Döneme Ait Küçük Azı Dişi." Bozkurt Güvenç'e Armağan. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları (Baskıda).
 • HOWELLS, W. 1973 Cranial Variation in Man. A Study by Multivariate Analysis of Patterns of Difference Among Recent Human Populations. Harvard Univ. Printing Office.
 • KANSU, Ş.A. 1945 "Türk Tarih Kurumu Alaca-Höyük Kazılarında (1936- 1944) Bakırçağı Yerleşme Katlarından Çıkarılan İskeletlerin Antropolojik incelenmesi." Belleten, 9:411-422.
 • : 1946 "Alacahöyük (1943-1945) Kazılarında Çıkarılan Kalkolitik, Bakır ve Tunç Çağlarına Ait Halkın Antropolojisi." (Türkçe-Fransızca) Belleten, 10:539-555.
 • KANSU, Ş.A. VE ATASAYAN, M. 1939 "Afyonkarahisar Kusura Hafriyatında Meydana Çıkarılan Bakırçağı ve Eti Devirlerine Ait İskeletler Üzerine Tetkikler." Türk Antropoloji Mecmuası, 19-22: 272-276.
 • KANSU, Ş.A. VE TUNAKAN, S. 1948 "Eti, Frik ve Klasik Devir İskeletlerinin Antropolojik incelenmesi." Belleten, 12:759-774.
 • KNUSSMANN, R. 1980 Vergleichende Biologie des Menschen. Stutgart: Güstav Fischer Verlag.
 • KÖKTEN, İ.K. 1955 "Antalya'da Karain Mağarasında Yapılan Prehistorya Araştırmalarına Toplu Bir Bakış." Belleten, 19:271-283.
 • : 1959 "Tarsus-Antalya Arası Sahil Şeriti Üzerinde ve Antalya Bölgesinde Yapılan Tarihöncesi Araştırmaları Hakkında." Türk Arkeoloji Dergisi, 8:10-16.
 • : 1963 "Die Stellung von Karain Innerhalb der Türkischen Vorgeschichte." Anatolia, 7:59-86.
 • MARTIN, R. VE SALLER, K. 1957 Lehrbuch der Anthropologie. (Band I) Stutgart: Güstav Fischer Verlag.
 • : 1959 Lehrbuch der Anthropohlogie. (Band II) Stutgart: Güstav Fischer Verlag.
 • MC BREARTY, S. 1990 "The origin of modern humans." Man (n.s.), 25:129- 143.
 • OLIVER, G. 1969 Practical Anthropology. (İng. çev.: M.A. MacConaill) Springfield: Charles C. Thomas.
 • : 1971 Morphologie et Types Humains. Paris: Vigot Freres.
 • ÖZBEK, M. 1984 "Etude anthropologique des restes humains de Hayaz Höyük." Anatolica, 11:155-169.
 • ŞENYÜREK, M.S. 1941 "Anadolu Bakır Çağı ve Eti Sekenesinin Kraniyolojik Tetkiki." Belleten, 5:219-253.
 • : 1946 "Maşat Höyük Kazısından Çıkarılan Kafataslarının Tetkiki." Belleten, 10:231-242.
 • : 1949a "Truva Civarında Kumtepe'de Bulunmuş Olan İskeletlere Dair Bir Not." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 7:295-304.
 • : 1949b "Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Karain Kazısında Bulunan İki Fosil Dişe Ait Ön Kısa Rapor." (Türkçe-İngilizce) Belleten, 13:833-836.
 • : 1950 "Büyük Güllücek'de Bulunan Kalkolitik Çağa Ait Bir Muharibin İskeletinin Tetkiki." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 8:269-310.
 • : 1951a "A note on the human skeletons in the Alacahöyük Museum." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 9:44-61.
 • : 1951b "Şeyh Höyük İskeletleri." Belleten, 15:431-445.
 • : 1952 "A study of the human skeletons from Kültepe excavated under the auspices of the Turkish Historical Society." Belleten, 16:323-343.
 • : 1954 "A note on the skulls of Chalcolithic Age from Yümüktepe." Belleten, 18:1-25.
 • ŞENYÜREK, M.S. VE BOSTANCI, E.Y. 1956 "The excavation of a cave near the village of Mağracık in the vilayat of Hatay." Anatolia, 1:81-85.
 • ŞENYÜREK, M.S. VE TUNAKAN, S. 1946 "Alaca-Höyük 1943-1945 Kazılarından Çıkarılan Kalkolitik, Bakır ve Tunç Çağlarına Ait Halkın Antropolojisi." Belleten, 10:539-555.
 • TUNAKAN, S. 1965 "Türk Tarih Kurumu Adına, 1964 Yazında, Alacahöyük'te Yapılan Kazıda Çıkarılan İki Eski Bronz Çağı İskeletinin İncelenmesi." Belleten, 29:571-584.
 • WITWER-BACKOFEN, U. 1987 "Anthropological study of the skeleton material from Lidar." V. Araştırma Sonuçları Toplantısı-2, Ankara, 6-10 Nisan 1987, ss. 191-201.
 • YALÇINKAYA, I. 1986 "1985 Yılı Karain Kazıları." XII. Kazı Sonuçları Toplantısı-1, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, ss. 21-37.
 • : 1989 Alt ve Orta Paleolitik Yontmataş Endüstrileri Biçimsel Tipolojisi ve Karain Mağarası. T.T.K. Yay. VI-29.

Yıl 1994, Cilt: 58 Sayı: 223, 547 - 552, 20.12.1994

Öz

Kaynakça

 • ANGEL, J.L. 1951 Troy. The Human Remains. Supplementary Monograph 1, Meriden: Princeton Univ.
 • : Press. 1968 "Human remains at Karataş." American Journal of Archaeology, 72:258-263.
 • BOSTANCI, E.Y. 1963 "Human fossil remains in Beldibi and Belbaşı rock shelters on the Mediterranean coast of Anatolia." Antropoloji, 1:17-36.
 • : 1971 "Kanal Mağarası'nda Levalloise-Mousterian Seviyede Keşfedilen Bir Üst Süt Canine ile Alt Aurignacien Seviyede Bulunan Bir Mandibulae Molar Hakkında İnceleme." (Türkçe-İngilizce) Antropoloji, 5:45-82.
 • : 1973 "Homo sapiens çevlikiensis in the Canal and Big caves of Çevlik near Samandağ of the province of Antakya on the Mediterranean coast of Anatolia." Antropoloji, 6:29-56.
 • COMAS, J. 1960 Manual of Physical Anthropology. Springfield: Charles C. Thomas.
 • ÇİNER, R. 1969 "Ilıca-Ayaş İskelet Kalıntılarının Tetkiki." Antropoloji, 4:195- 237.
 • GENET-VARCIN, E. 1969 A la Recherche du Primate. Ancetre de l'Homme. Paris: Boubee.
 • : 1979 Les Hommes Fossiles. Paris: Societe Nouvelle des Editions Boubee.
 • GÜLEÇ, E "Hatay Üçağızlı Mağara'da Bulunan Üst Paleolitik (Aurignacien) Döneme Ait Küçük Azı Dişi." Bozkurt Güvenç'e Armağan. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları (Baskıda).
 • HOWELLS, W. 1973 Cranial Variation in Man. A Study by Multivariate Analysis of Patterns of Difference Among Recent Human Populations. Harvard Univ. Printing Office.
 • KANSU, Ş.A. 1945 "Türk Tarih Kurumu Alaca-Höyük Kazılarında (1936- 1944) Bakırçağı Yerleşme Katlarından Çıkarılan İskeletlerin Antropolojik incelenmesi." Belleten, 9:411-422.
 • : 1946 "Alacahöyük (1943-1945) Kazılarında Çıkarılan Kalkolitik, Bakır ve Tunç Çağlarına Ait Halkın Antropolojisi." (Türkçe-Fransızca) Belleten, 10:539-555.
 • KANSU, Ş.A. VE ATASAYAN, M. 1939 "Afyonkarahisar Kusura Hafriyatında Meydana Çıkarılan Bakırçağı ve Eti Devirlerine Ait İskeletler Üzerine Tetkikler." Türk Antropoloji Mecmuası, 19-22: 272-276.
 • KANSU, Ş.A. VE TUNAKAN, S. 1948 "Eti, Frik ve Klasik Devir İskeletlerinin Antropolojik incelenmesi." Belleten, 12:759-774.
 • KNUSSMANN, R. 1980 Vergleichende Biologie des Menschen. Stutgart: Güstav Fischer Verlag.
 • KÖKTEN, İ.K. 1955 "Antalya'da Karain Mağarasında Yapılan Prehistorya Araştırmalarına Toplu Bir Bakış." Belleten, 19:271-283.
 • : 1959 "Tarsus-Antalya Arası Sahil Şeriti Üzerinde ve Antalya Bölgesinde Yapılan Tarihöncesi Araştırmaları Hakkında." Türk Arkeoloji Dergisi, 8:10-16.
 • : 1963 "Die Stellung von Karain Innerhalb der Türkischen Vorgeschichte." Anatolia, 7:59-86.
 • MARTIN, R. VE SALLER, K. 1957 Lehrbuch der Anthropologie. (Band I) Stutgart: Güstav Fischer Verlag.
 • : 1959 Lehrbuch der Anthropohlogie. (Band II) Stutgart: Güstav Fischer Verlag.
 • MC BREARTY, S. 1990 "The origin of modern humans." Man (n.s.), 25:129- 143.
 • OLIVER, G. 1969 Practical Anthropology. (İng. çev.: M.A. MacConaill) Springfield: Charles C. Thomas.
 • : 1971 Morphologie et Types Humains. Paris: Vigot Freres.
 • ÖZBEK, M. 1984 "Etude anthropologique des restes humains de Hayaz Höyük." Anatolica, 11:155-169.
 • ŞENYÜREK, M.S. 1941 "Anadolu Bakır Çağı ve Eti Sekenesinin Kraniyolojik Tetkiki." Belleten, 5:219-253.
 • : 1946 "Maşat Höyük Kazısından Çıkarılan Kafataslarının Tetkiki." Belleten, 10:231-242.
 • : 1949a "Truva Civarında Kumtepe'de Bulunmuş Olan İskeletlere Dair Bir Not." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 7:295-304.
 • : 1949b "Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Karain Kazısında Bulunan İki Fosil Dişe Ait Ön Kısa Rapor." (Türkçe-İngilizce) Belleten, 13:833-836.
 • : 1950 "Büyük Güllücek'de Bulunan Kalkolitik Çağa Ait Bir Muharibin İskeletinin Tetkiki." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 8:269-310.
 • : 1951a "A note on the human skeletons in the Alacahöyük Museum." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 9:44-61.
 • : 1951b "Şeyh Höyük İskeletleri." Belleten, 15:431-445.
 • : 1952 "A study of the human skeletons from Kültepe excavated under the auspices of the Turkish Historical Society." Belleten, 16:323-343.
 • : 1954 "A note on the skulls of Chalcolithic Age from Yümüktepe." Belleten, 18:1-25.
 • ŞENYÜREK, M.S. VE BOSTANCI, E.Y. 1956 "The excavation of a cave near the village of Mağracık in the vilayat of Hatay." Anatolia, 1:81-85.
 • ŞENYÜREK, M.S. VE TUNAKAN, S. 1946 "Alaca-Höyük 1943-1945 Kazılarından Çıkarılan Kalkolitik, Bakır ve Tunç Çağlarına Ait Halkın Antropolojisi." Belleten, 10:539-555.
 • TUNAKAN, S. 1965 "Türk Tarih Kurumu Adına, 1964 Yazında, Alacahöyük'te Yapılan Kazıda Çıkarılan İki Eski Bronz Çağı İskeletinin İncelenmesi." Belleten, 29:571-584.
 • WITWER-BACKOFEN, U. 1987 "Anthropological study of the skeleton material from Lidar." V. Araştırma Sonuçları Toplantısı-2, Ankara, 6-10 Nisan 1987, ss. 191-201.
 • YALÇINKAYA, I. 1986 "1985 Yılı Karain Kazıları." XII. Kazı Sonuçları Toplantısı-1, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, ss. 21-37.
 • : 1989 Alt ve Orta Paleolitik Yontmataş Endüstrileri Biçimsel Tipolojisi ve Karain Mağarası. T.T.K. Yay. VI-29.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Arkeoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erksin GÜLEÇ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994 Cilt: 58 Sayı: 223

Kaynak Göster

APA
GÜLEÇ, E. (1994). A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia. BELLETEN, 58(223), 547-552.
MLA
GÜLEÇ, Erksin. “A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia”. BELLETEN, c. 58, sy. 223, 1994, ss. 547-52.
Chicago
GÜLEÇ, Erksin. “A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia”. BELLETEN 58, sy. 223 (Aralık 1994): 547-52.
EndNote
GÜLEÇ E (01 Aralık 1994) A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia. BELLETEN 58 223 547–552.
ISNAD
GÜLEÇ, Erksin. “A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia”. BELLETEN 58/223 (Aralık 1994), 547-552.
AMA
GÜLEÇ E. A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia. TTK BELLETEN. Aralık 1994;58(223):547-552.
Vancouver
GÜLEÇ E. A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia. TTK BELLETEN. 1994;58(223):547-52.
IEEE
E. GÜLEÇ, “A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia”, TTK BELLETEN, c. 58, sy. 223, ss. 547–552, 1994.
JAMA
GÜLEÇ E. A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia. TTK BELLETEN. 1994;58:547–552.