Dizinler ve Ölçümler

Etki Ölçümleri:

Aşağıdaki alıntı ölçümleri, ilgili veri kümeleri kullanılarak veritabanlarının çıkarılması ve dizine eklenmesiyle üretilir. Bu metrikler, yayınlanan araştırmanın dergi seviyesinde alıntı etkisini ölçmenin çeşitli yöntemlerini temsil eder.


MIAR İkincil Bileşik Dizin Yayını (ICDS)

2021: 9.5 (http://miar.ub.edu/issn/2147-2858)


Google Akademik (31.01.2021)
Toplam makale: 140
h5-index: 23 (h5-indexi son 5 yılda yayınlanan makaleler için h değeridir. Son beş yılda yayınlanan h makalelerinin her birinin en az h alıntı yapması en büyük değerdir.)
h5-ortanca: 36 (Bir yayın için h5-ortanca h5-indexini oluşturan makaleler için ortalama atıf sayısıdır.)


Web of Science (31.01.2021)
Toplam taranan yayın: 90, Yıllık ortalama atıf 10,86
h-index: 3, Her makaleye ortalama atıf 0,84
Toplam atıf: 76, İç atıfsız 66
Toplam atıf alan yayın: 74, iç atıfsız: 65


Dizinler

Clarivate Analytics: Emerging Sources Citation Index (ESCI) (Ocak 2015'ten itibaren)

ERIC: Education Resources Information Center (Ocak, 2018'den itibaren)  (Nisan 2021'den sonra eric.ed.gov adresinden görüntülenebilir)

EBSCO: Education Source (Ocak 2013'ten itibaren)

TRDizin: (Ocak 2019'dan itibaren)

European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) (Ocak 2017'den itibaren)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)