Dergi Hakkında

Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslar arası hakemli bir dergidir. Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Dergi, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir. Yılda iki kez yayımlanan Derginin bir sayısı yaklaşık 150-200 sayfa kadardır ve kolay erişilebilir arayüzüyle Türkçe, İngilizce, Rusça gibi dillerde erişim imkanı sunmaktadır.