Amaç

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT) uluslararası nitelikte bir dergi olup “matematik eğitimi için bilişim teknolojisi” fikrinin bir yansıması olarak kurulmuştur. Özellikle son yıllarda bilişim teknolojinin hızla gelişmesi ve buna paralel olarak matematik eğitiminde bu teknolojinin kullanımı, araştırmacı ve eğitimciler tarafından bilgisayar ve matematik eğitimini kavramlarını eğitim araştırmalarının odağına almıştır. 


Kapsam

Bilişim teknolojisiyle birlikte matematik eğitimi araştırmaları farklı problemlere ve araştırma alanlarına yönelme fırsatı bulmuştur. 
Bu bağlamda; 
• Matematik öğretmeni yetiştirme programlarında bilişim teknolojisi (BT) kullanımı 
• Mevcut öğretmenlerin BT yoluyla gelişimini sağlamak için hizmet içi kurslar düzenlenmesi
• Öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiklerinin ve problem çözme süreçlerinin incelenmesi
• Öğrencilerin matematik derslerinde neler öğrendikleri ve buna ilişkin neler düşündükleri
• Matematik öğretim programının değerlendirilmesi
• Öğretmen ve öğrenciler için uzaktan eğitim araçları geliştirilmesi gibi alanlar ön plana çıkmıştır.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT) dergisi bu veya bununla ilişkili tüm çalışmalara açıktır. Dergimiz hakemli uluslararası bir dergi olup hedef kitlesi; bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergimiz hiç şüphesiz siz okurlarımız ve yazarlarımız sayesinde büyüyecektir. 

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT);  açık erişimli, uluslararası ve kör hakemli (blind-reviewed) bir dergidir. TÜRKBİLMAT'a gönderilen çalışmalar, derginin odak ve kapsamına uygun olduğu doğrulandıktan sonra değerlendirmek için iki hakeme gönderilir. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin olumlu görüşü gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi halinde çalışma Yayın Kurulu tarafından incelenerek üçüncü bir hakeme gönderilir ya da yazara iade edilir.