Dergi Hakkında

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT) uluslararası nitelikte bir dergi olup “matematik eğitimi için bilişim teknolojisi” fikrinin bir yansıması olarak kurulmuştur. Özellikle son yıllarda bilişim teknolojinin hızla gelişmesi ve buna paralel olarak matematik eğitiminde bu teknolojinin kullanımı, araştırmacı ve eğitimciler tarafından bilgisayar ve matematik eğitimini kavramlarını eğitim araştırmalarının odağına almıştır. Bilişim teknolojisiyle birlikte matematik eğitimi araştırmaları farklı problemlere ve araştırma alanlarına yönelme fırsatı bulmuştur.
Bu bağlamda;
• Matematik öğretmeni yetiştirme programlarında bilişim teknolojisi (BT) kullanımı
• Mevcut öğretmenlerin BT yoluyla gelişimini sağlamak için hizmet içi kurslar düzenlenmesi
• Öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiklerinin ve problem çözme süreçlerinin incelenmesi
• Öğrencilerin matematik derslerinde neler öğrendikleri ve buna ilişkin neler düşündükleri
• Matematik öğretim programının değerlendirilmesi
• Öğretmen ve öğrenciler için uzaktan eğitim araçları geliştirilmesi gibi alanlar ön plana çıkmıştır.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT) dergisi bu veya bununla ilişkili tüm çalışmalara açıktır. Dergimiz hakemli uluslararası bir dergi olup hedef kitlesi; bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergimiz hiç şüphesiz siz okurlarımız ve yazarlarımız sayesinde büyüyecektir.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT);  açık erişimli, uluslararası ve kör hakemli (blind-reviewed) bir dergidir. TÜRKBİLMAT'a gönderilen çalışmalar, derginin odak ve kapsamına uygun olduğu doğrulandıktan sonra değerlendirmek için iki hakeme gönderilir. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin olumlu görüşü gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi halinde çalışma Yayın Kurulu tarafından incelenerek üçüncü bir hakeme gönderilir ya da yazara iade edilir.

A) Hakemler için;

Tarafınıza gönderilen çalışmayı değerlendirmek için tarafınıza gönderilen e-postada yer alan linke tıklayarak sisteme giriş yapmaksızın ilgili çalışmayı doğrudan görüntüleyebilirsiniz. Eğer size gönderilen e-postayı silmiş iseniz;

* http://dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilmat linkinden dergi sayfasına giriniz.

* Gezinme çubuğundaki KULLANICI seçeneği aracılığı ile sisteme giriş yapınız.

* Değerlendirilmek üzere gönderilen makale adı/adları Etkin Öneri sayfasında listelenecektir. Değerlendirme sayfasına geçmek için makale adı üzerine tıklayınız.

* # Değerlendirme sayfasında öncelikle "Değerlendirilecek Başvurular" ve " Değerlendirme Zamanlaması" başlıklarına göz atınız.

* Kullanıcı adı ve şifrenizi anımsamıyorsanız KULLANICI seçeneği kısmında "Şifrenizi mi unuttunuz?" bağlantısı aracılığı ile şifrenizin gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

B) Yazarlar için;

Dergimize göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın hangi aşamada olduğunu öğrenmek için, gezinme çubuğunda yer alan DERGİLERİM seçeneğini kullanarak karşınıza çıkacak sayfadaki Etkin butonunu kullanabilirsiniz.

C) Hakem ve Yazarlara Notlar

Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir.

1. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri. Sayfa altı notları vb. yan metinler dâhil olmak üzere silmelidirler.

2. Hakemlerimiz değerlendirme yaparken dosya üzerindeki değişiklikler ve geri bildirimleri için kimliklerini gizlemelidir. Bunun için Office programından -> Dosya -> Seçenekler bölümünden kişiselleştirme ayarlarına girmeli, kullanıcı kısmını kimliğini belli etmeyecek şekilde Reviewer, Hakem vb. şekilde değiştirmelidir.

TÜRKBİLMAT dergisine gönderilen çalışmaların aşağıda maddeler halinde verilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu maddeleri sağlamayan çalışmalar yazarlara geri gönderilecektir.


1. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.


2. Çalışmalar dergiye üye olunduktan sonraMakale Kaydı” bölümüne girilerek sisteme yüklenmelidir (Lütfen üye olurken kendinizi sisteme yazar olarak tanıtmayı unutmayınız). 

Not: Sisteme (ULAKBİM Dergipark) kayıtlı olmasına rağmen gönderi butonunu görüntüleyemeyen yazarlar, ekranın sağ üstünde yer alan "Kullanıcı Profili Düzenle" alanından kendilerini dergiye yazar olarak tanıtmalıdırlar. 


3. Dergiye gönderilen çalışmaların word formatında olmalıdır.


4. Gönderilen çalışmalar aşağıdaki yazım kurallarına uygun olmalıdır.


a. Dergiye gönderilecek Türkçe yazılar, B5 boyutlarında beyaz kağıda tek satır aralıklı, 10 Punto, Times New Roman (Türkçe) yazı biçimi kullanılarak iki yana yaslı düz metin ve satır sonu heceleme kullanılmadan kenarlardan 1 cm. girintili olacak şekilde yazılmalıdır. Bölümlerdeki her paragrafta 0,5 cm. girinti yapılarak başlatılmalıdır.
b. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı kelimeler yerine olabildiğince Türk dünyasında ortak olan kelime ve deyimler kullanılmalıdır. Türkçede pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).
c. Yazılar; başlık, özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin (giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler) ve kaynaklar ile varsa yazar notları bölümlerini içermelidir.
- Başlık: 12 kelimeyi aşmayacak şekilde 12 puntolu kalın harflerle ve her bir kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazım dili Türkçe olan çalışmalar için İngilizce başlık çalışmanın sonundaki İngilizce geniş özetten önce yazılmalıdır. Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe başlık yazılmayacaktır.
- Özet ve anahtar kelimeler: Yazım dili Türkçe olan çalışmalar için, giriş bölümünden önce sırasıyla Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmak üzere 100-150 kelime arasında iki özet ve özetlerin altına kendi dillerinde anahtar kelimeler yazılacaktır. Özet kısmı 8 punto olacak şekilde Türkçe dilinde yazılmış çalışmalar için ayrıca çalışmanın sonunda 750-1000 kelimeden oluşmak üzere İngilizce geniş özet (extended abstract) bölümü yazılmalıdır. Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe özet (genişletilmiş özet de dahil) yazılmayacaktır.

Not: Yazarlar diledikleri takdirde Türkçe çalışmalar için yazılması gereken İngilizce geniş özeti yayın kabulünden sonra gönderebilirler. Bu durumda çalışma, Extended Abstract bölümü yazılmadan mevcut biçimlendirme korunarak gönderilmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır.

- Ana metin: Ana metinde giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ile varsa öneriler kısımları yer almalıdır. Derleme türü çalışmalarda, alan yazına dayalı incelemeler ile çevirilerde çalışmanın amaç ve boyutları dikkate alınarak yazar tarafından uygun başlıklar kullanılmalıdır (Ana metinde yer alacak tablolar ve şekiller için makale formatı dosyasındaki örneklere bakınız).
- Kaynaklar: Kaynaklar için yeni bir sayfadan başlanmalı ve APA 6 yazım biçimine uygun olarak yazılmalıdır.


İngilizce yazılmış olan çalışmalar için örnek makale formatı


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, açık erişim (open access) sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda dergi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi ve içeriğin korunması koşuluyla paylaşımına izin vermektedir.

• Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi veya basımı için yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.


Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirgesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT) dergisinin ana amaçlarından birisi, yayımlanan çalışmaların niteliğinin artırılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda çalışmaların dergimizde yayımlanmasında dikkate alınacak ana ölçüt Elseiver politikaları ve COPE tarafından oluşturulan Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirgesi’ne uygunluktur.

Sayfa Düzenleme

Sayfa düzenleme aşaması, makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirme amaçldır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa Düzenlenmesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör değişikliklerde mutabık kalınca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılırken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarın önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]  Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik Düzenleme için bir Örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir. • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.