Taranan İndeksler

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi şu indeksler tarafından taranmaktadır:

TR Dizin

DOAJ

EBSCO

ProQuest

Index Copernicus

ERIH Plus


Dergi ayrıca Elsevier tarafından kabul edilmiş olup yakında Scopus tarafından taranacaktır.