Yazım Kuralları


TÜRKBİLMAT dergisine gönderilen çalışmaların aşağıda maddeler halinde verilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu maddeleri sağlamayan çalışmalar yazarlara geri gönderilecektir.

1. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2. Çalışmalar dergiye üye olunduktan sonra Makale Kaydı” bölümüne girilerek sisteme yüklenmelidir (Lütfen üye olurken kendinizi sisteme yazar olarak tanıtmayı unutmayınız).

3. Dergiye gönderilen çalışmaların word formatında olmalıdır.

4. Gönderilen çalışmalar aşağıdaki yazım kurallarına uygun olmalıdır.

a. Dergiye gönderilecek Türkçe yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda tek satır aralıklı, 10 Punto, Times New Roman (Türkçe) yazı biçimi kullanılarak iki yana yaslı düz metin ve satır sonu heceleme kullanılmadan kenarlardan 2,5 cm. girintili olacak şekilde yazılmalıdır. Bölümlerdeki her paragrafta 0,5 cm. girinti yapılarak başlatılmalıdır. 
b. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı kelimeler yerine olabildiğince Türk dünyasında ortak olan kelime ve deyimler kullanılmalıdır. Türkçede pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce). 
c. Yazılar; başlık, özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin (giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler) ve kaynaklar ile varsa yazar notları bölümlerini içermelidir. 
- Başlık: 12 kelimeyi aşmayacak şekilde 12 puntolu kalın harflerle ve her bir kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazım dili Türkçe olan çalışmalar için İngilizce başlık çalışmanın sonundaki İngilizce geniş özetten önce yazılmalıdır. Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe başlık yazılmayacaktır. 
- Özet ve anahtar kelimeler: Yazım dili Türkçe olan çalışmalar için, giriş bölümünden önce sırasıyla Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmak üzere 100-150 kelime arasında iki özet ve özetlerin altına kendi dillerinde anahtar kelimeler yazılacaktır. Özet kısmı 9 punto olacak şekilde Türkçe dilinde yazılmış çalışmalar için ayrıca çalışmanın sonunda en az 1000 kelimeden oluşmak üzere İngilizce geniş özet (extended abstract) bölümü yazılmalıdır. Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe özet (genişletilmiş özet de dahil) yazılmayacaktır.

Not: Yazarlar diledikleri takdirde Türkçe çalışmalar için yazılması gereken İngilizce geniş özeti yayın kabulünden sonra gönderebilirler. Bu durumda çalışma, Extended Abstract bölümü yazılmadan mevcut biçimlendirme korunarak gönderilmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır.

- Ana metin: Ana metinde giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ile varsa öneriler kısımları yer almalıdır. Derleme türü çalışmalarda, alan yazına dayalı incelemeler ile çevirilerde çalışmanın amaç ve boyutları dikkate alınarak yazar tarafından uygun başlıklar kullanılmalıdır (Ana metinde yer alacak tablolar ve şekiller için makale formatı dosyasındaki örneklere bakınız). 
- Kaynaklar: Kaynaklar için yeni bir sayfadan başlanmalı ve APA 6 yazım biçimine uygun olarak yazılmalıdır (Kaynak gösterimine buradan erişebilirsiniz).


Türkçe yazılmış olan çalışmalar için örnek makale formatı

İngilizce yazılmış olan çalışmalar için örnek makale formatı