Yazım Kuralları


TÜRKBİLMAT dergisine gönderilen çalışmaların aşağıda maddeler halinde verilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu maddeleri sağlamayan çalışmalar yazarlara geri gönderilecektir.

1. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2. Çalışmalar dergiye üye olunduktan sonra “Makale Gönder” bölümüne girilerek sisteme yüklenmelidir.

3. Dergiye gönderilen çalışmaların word formatında olmalıdır. Sisteme makale yüklerken yazarlardan üç farklı dosya istenmektedir. Ana metinin yer aldığı ilk dosyada hiçbir şekilde yazar bilgileri ile çalışmanın tarihçesi (bir bildiri özetinin genişletilmiş versiyonu ya da tezden üretilmesi gibi) yer almamalıdır. İkinci dosyada yazar(lar) tarafından bir Başlık Sayfası (Title Page) hazırlanmalı ve burada yazarların kurum bilgileri, e-posta adresleri ile ORCID bilgilerine ve almış oldukları Etik Kurulu raporu detaylarına (hangi kurumdan, hangi tarihli ve hangi numaralı karar olduğuna) yer verilmelidir. Son olarak çalışmanın İntihal Raporu yüklenmelidir.

4. Dergiye Türkçe dilinde yüklenen çalışmalar yayına kabul edildikten sonra yazarlardan çalışmanın tamamını İngilizce diline çevirmeleri istenir. Sisteme İngilizce dilinde yüklenen çalışmalar kabul edildikleri takdirde Türkçe çevirileri istenmemektedir. 

5. Gönderilen çalışmalar aşağıdaki yazım kurallarına uygun olmalıdır.

a. Dergiye gönderilecek Türkçe yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda tek satır aralıklı, 10 Punto, Times New Roman (Türkçe) yazı biçimi kullanılarak iki yana yaslı düz metin ve satır sonu heceleme kullanılmadan yazılmalıdır. Bölümlerdeki her paragrafta 0,5 cm. girinti yapılarak başlatılmalıdır. 
b. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı kelimeler yerine olabildiğince Türk dünyasında ortak olan kelime ve deyimler kullanılmalıdır. Türkçede pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce). 
c. Yazılar; başlık, özet, anahtar kelimeler, ana metin (giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler) ve kaynaklar ile varsa ekler bölümlerini içermelidir. 
- Başlık: 12 kelimeyi aşmayacak şekilde 12 puntolu kalın harflerle ve her bir kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Sisteme Türkçe dilinde yüklenen çalışmalar için ilk gönderimde İngilizce başlık ve kısa özet istenmemektedir. Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe başlık yazılmayacaktır. 
- Özet ve anahtar kelimeler: Türkçe anadilinde hazırlanan çalışmalar için, giriş bölümünden önce sırasıyla Türkçe olarak 150-250 kelime arasında özetin altına anahtar kelimeler yazılacaktır.  Yazım dili İngilizce olan çalışmalar için Türkçe özet yazılmayacaktır.

Not: Yazarlar Türkçe çalışmaların İngilizce versiyonlarını yayın kabulünden sonra göndermelidirler. İngilizce versiyonun dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmayacaktır.

- Ana metin: Ana metinde giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ile varsa öneriler kısımları yer almalıdır. Derleme türü çalışmalarda, alan yazına dayalı incelemeler ile çevirilerde çalışmanın amaç ve boyutları dikkate alınarak yazar tarafından uygun başlıklar kullanılmalıdır (Ana metinde yer alacak tablolar ve şekiller için makale formatı dosyasındaki örneklere bakınız). 
- Kaynaklar: Kaynaklar için yeni bir sayfadan başlanmalı ve APA 6 yazım biçimine uygun olarak yazılmalıdır. (Türçe ve İngilizce sürümler için kaynak gösterimine buradan erişebilirsiniz).


Başlık sayfası (Title page) formatı

Türkçe yazılmış olan çalışmalar için örnek makale formatı

İngilizce yazılmış olan çalışmalar için örnek makale formatı