Teorik Makale
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 68 - 85, 20.06.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1129816

Öz

Kaynakça

 • Adıvar H. E. (1982). Yeni Turan. Beşinci baskı, İstanbul: Atlas Kitabevi.
 • Adıvar H. E. Memories of Halide Edib. Amerika: Gorgias Press, 2005. – 560 p.
 • Enginün İ. (2006). Yeni Türk Edebiyatı-Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923). İstanbul: Dergâh Yayınları, 943.
 • Fadeeva I. L. (2001). Ot imperii k natsionalnomu gosudarstvu. Idei turetskogo sotsiologa Zii Gekalpa v retrospective XX veka. Izdatelskaya firma “Vostochnaya literatura”, 214.
 • Gökalp Z. (2007). Bütün Eserleri I [Rusyadaki Türkler Ne Yapmalı; Türkleşmek, İslamlaşmak, Muâsırlaşmak; Türk Töresi, Doğru Yol, Hâkimiyet-i Milliye ve Umdelerin Tasnîf ve Tefsîri, Türkçülüğün Esâsları, Türk Medeniyeti Tarihi, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikleri, Malta Konferansları.], (Hazırlayan: M. Sabri Koz) İstanbul: YKY Yayınları, 750.
 • Gözütok T. (2010). Yeni Turan’da milli kimlik sorunu. Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol. 5/2, 410-448.
 • Gündüz O. (2006). II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet’e Türk romanında yeni açılımlar. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. V. 4, No 8, 101-164.
 • Karaca N. (1990). Ziya Gökalp’ın şiir dünyası ve şiirlerinin bir dökümü. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. V. 5, No 1, 113-129.
 • Karataş C. (2013). Turancılık mefkuresi bağlamında Halide Edip’in “Yeni Turan’ında” dair. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi. V. 20, No 1, 39-52.
 • Pertosyan Yu. A. (1966). K izucheniyu ideologii mladoturetskogo dvizheniya. Turkologicheskii sbornik. K 60-letiyu Andreya Nikolayevicha Kononova. Nauka, glavnaya redaktsia vostochnoi literaturi, 221-227.
 • Petrosyan Yu. A. (1971). Mladoturetskoye dvizheniye (vtoraya polovina XIX - nachalo XX v.). Nauka, glavnaya redaktsia vostochnoi literaturi, 328.
 • Petrosyan Yu. A. (1984). Mehmed Sabaheddin i yego obschestvenno-politicheskiye vzglyadi. Turkologicheskii sbornik. Nauka, glavnaya redaktsia vostochnoi literaturi, 201-214.
 • Petrosyan I. E., Petrosyan Yu. A. (1993). Osmanskaya imperia: reformi i reformatori (konets XVIII - nachalo XX veka). Nauka, izdatelskaya firma “Vostochnaya literatura”, 186.
 • Poulton H. (1997). Top Hat, Grey Wolf and Crescent. Turkish Nationalism and the Turkish Republic. New York: New York University Press, 350.
 • Tokluoğlu C. (2013). Ziya Gökalp ve Türkçülük. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. V. 68, No 3, 113-139.
 • Şen H. (2013). Prens Sabahattin versus Ziya Gökalp. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi “Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar”. Bildiri kitabı I. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 299-313.

Ways Of Building A State Ideology In The Novel By Halide Edip Adıvar "Yeni Turan" ("New Turan")

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 68 - 85, 20.06.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1129816

Öz

This article presents an analysis of political ideas and views on the future structure of the country in the novel "Yeni Turan" ("New Turan") by the famous Turkish writer and public figure Halide Edip Adıvar (1884-1964). The purpose of the study is to find out what way Halide Edip Adıvar sees for her country and how she expresses it through the prism of the political parties described in the novel. At the same time, the analysis of the ideas of the New Ottomans and New Turan parties is based on a deep analysis of the entire political thought of the Ottoman Empire, starting with the New Ottomans movement.

Kaynakça

 • Adıvar H. E. (1982). Yeni Turan. Beşinci baskı, İstanbul: Atlas Kitabevi.
 • Adıvar H. E. Memories of Halide Edib. Amerika: Gorgias Press, 2005. – 560 p.
 • Enginün İ. (2006). Yeni Türk Edebiyatı-Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923). İstanbul: Dergâh Yayınları, 943.
 • Fadeeva I. L. (2001). Ot imperii k natsionalnomu gosudarstvu. Idei turetskogo sotsiologa Zii Gekalpa v retrospective XX veka. Izdatelskaya firma “Vostochnaya literatura”, 214.
 • Gökalp Z. (2007). Bütün Eserleri I [Rusyadaki Türkler Ne Yapmalı; Türkleşmek, İslamlaşmak, Muâsırlaşmak; Türk Töresi, Doğru Yol, Hâkimiyet-i Milliye ve Umdelerin Tasnîf ve Tefsîri, Türkçülüğün Esâsları, Türk Medeniyeti Tarihi, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikleri, Malta Konferansları.], (Hazırlayan: M. Sabri Koz) İstanbul: YKY Yayınları, 750.
 • Gözütok T. (2010). Yeni Turan’da milli kimlik sorunu. Turkish Studies. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol. 5/2, 410-448.
 • Gündüz O. (2006). II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet’e Türk romanında yeni açılımlar. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. V. 4, No 8, 101-164.
 • Karaca N. (1990). Ziya Gökalp’ın şiir dünyası ve şiirlerinin bir dökümü. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. V. 5, No 1, 113-129.
 • Karataş C. (2013). Turancılık mefkuresi bağlamında Halide Edip’in “Yeni Turan’ında” dair. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi. V. 20, No 1, 39-52.
 • Pertosyan Yu. A. (1966). K izucheniyu ideologii mladoturetskogo dvizheniya. Turkologicheskii sbornik. K 60-letiyu Andreya Nikolayevicha Kononova. Nauka, glavnaya redaktsia vostochnoi literaturi, 221-227.
 • Petrosyan Yu. A. (1971). Mladoturetskoye dvizheniye (vtoraya polovina XIX - nachalo XX v.). Nauka, glavnaya redaktsia vostochnoi literaturi, 328.
 • Petrosyan Yu. A. (1984). Mehmed Sabaheddin i yego obschestvenno-politicheskiye vzglyadi. Turkologicheskii sbornik. Nauka, glavnaya redaktsia vostochnoi literaturi, 201-214.
 • Petrosyan I. E., Petrosyan Yu. A. (1993). Osmanskaya imperia: reformi i reformatori (konets XVIII - nachalo XX veka). Nauka, izdatelskaya firma “Vostochnaya literatura”, 186.
 • Poulton H. (1997). Top Hat, Grey Wolf and Crescent. Turkish Nationalism and the Turkish Republic. New York: New York University Press, 350.
 • Tokluoğlu C. (2013). Ziya Gökalp ve Türkçülük. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. V. 68, No 3, 113-139.
 • Şen H. (2013). Prens Sabahattin versus Ziya Gökalp. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi “Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar”. Bildiri kitabı I. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 299-313.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Anastasiia ORLOVSKAİA> (Sorumlu Yazar)
University of Bologna
0000-0003-1444-8474
Italy

Erken Görünüm Tarihi 20 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Orlovskaia, A. (2022). Ways Of Building A State Ideology In The Novel By Halide Edip Adıvar "Yeni Turan" ("New Turan") . Turkophone , 9 (2) , 68-85 . DOI: 10.55246/turkophone.1129816

TURKOPHONE | 2014 | ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.