Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkçe Öğretimi Kapsamındaki Faaliyetleri

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 97 - 110, 30.10.2022

Öz

Türkiye’nin günden güne yükselen konumu, yalnızca yurtdışında yaşayan Türklere değil soydaş ve akraba topluluklara yönelik de bir diplomasi geliştirilmesi ihtiyacını oluşturmuştur. Yurtdışındaki Türklerin, soydaşların ve akraba toplulukların hak ve menfaatlerini koruma ve onlara yönelik faaliyetler gerçekleştirme görevi de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına verilmiştir. Yurtdışındaki bu topluluklara yönelik diplomasi geliştirirken diplomasinin en etkili yollarından biri de dili etkili kullanabilmektir. Gerek yurtdışında yaşayan Türklerin Türkçe ve Türk kültüründen uzak kalmamaları için gerekse faaliyet alanında yer almamasına rağmen soydaş ve akraba topluluklara yönelik Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi için çeşitli faaliyetler gerçekleştiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti adına Türk diasporasını, kamu diplomasisini ve kültürel diplomasiyi yürütme misyonunu da üzerine almış bulunmaktadır. Alanyazın incelendiğinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkçe öğretimine yönelik faaliyetlerine rastlanmamıştır. Derleme yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkçe öğretimi kapsamındaki faaliyetleri incelemektir. Yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkan sonuçlar ile birlikte araştırmacılara ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Bayraktar, D. (2017). Yeni dönem Türk dış politikasında kamu diplomasisinin yeri: Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı örnekleri (Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
  • Büyükikiz, K. K., & Çangal, Ö. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(3).
  • İşcan, A. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak önemi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), s. 29-36
  • Kızılmeşe, R., & Okur, A. (2020), Yenilikçi eğitim ve öğretim uygulamaları kapsamında Belçika’daki ikidilli Türk çocuklarına Türkçenin eğitimi ve öğretimi üzerine bir çalışma (Gent örneği). Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 3(1), s.64-92.
  • Yağmurlu, A. (2019). Kültürel diplomasi: kuram ve pratikteki çerçevesi. Selçuk İletişim, 12 (2), 1210-1238 Yıldırım, K. E., & Yıldırım, A. (2017). Türkiye’nin yumuşak güç sembollerinden Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na genel bakış. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 33(33), 203-219.

Activities of the Presidency for Turks Abroad and Related Communities within the Scope of Turkish Language Teaching

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 97 - 110, 30.10.2022

Öz

Türkiye's ever-increasing position has created the need to develop a diplomacy not only for Turks living abroad, but also for cognates and related communities. The Presidency for Turks Abroad and Related Communities has been entrusted with the task of protecting the rights and interests of Turks, cognates, and related communities abroad and carrying out activities for them. One of the most efficient forms of diplomacy when building relationships with these communities abroad is language use. Despite the fact that language teaching is not one of its responsibilities, the Presidency for Turks Abroad and Related Communities, which carries out various activities to ensure that Turks residing abroad do not abandon Turkish language and culture, and to teach Turkish as a foreign language to cognate and related communities, has also undertaken the duty of conducting Turkish diaspora, public diplomacy, and cultural diplomacy on behalf of the Republic of Türkiye. There were no studies examining the Presidency for Turks Abroad and Related Communities on Turkish language education found in the literature. This study, based on the review methodology, aims to investigate the Presidency for Turks Abroad and Related Communities' operations in relation to Turkish language teaching. Upon examining the data gathered, suggestions were made to researchers and practitioners together with the results obtained.

Kaynakça

  • Bayraktar, D. (2017). Yeni dönem Türk dış politikasında kamu diplomasisinin yeri: Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı örnekleri (Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
  • Büyükikiz, K. K., & Çangal, Ö. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(3).
  • İşcan, A. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak önemi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), s. 29-36
  • Kızılmeşe, R., & Okur, A. (2020), Yenilikçi eğitim ve öğretim uygulamaları kapsamında Belçika’daki ikidilli Türk çocuklarına Türkçenin eğitimi ve öğretimi üzerine bir çalışma (Gent örneği). Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 3(1), s.64-92.
  • Yağmurlu, A. (2019). Kültürel diplomasi: kuram ve pratikteki çerçevesi. Selçuk İletişim, 12 (2), 1210-1238 Yıldırım, K. E., & Yıldırım, A. (2017). Türkiye’nin yumuşak güç sembollerinden Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na genel bakış. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 33(33), 203-219.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları, Dilbilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Mazhar ŞAHİN 0000-0001-5170-5172

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ŞAHİN, M. M. (2022). Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkçe Öğretimi Kapsamındaki Faaliyetleri. Turkophone, 9(3), 97-110.

TURKOPHONE | 2014 | ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.