Turkish Veterinary Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-8292 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


Dergi hakkında


Turkish Veterinary Journal (Turk Vet J), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi tarafından yayımlanan, uluslararası, hakemli bilimsel bir dergidir. Turkish Veterinary Journal (Turk Vet J), Türkçe veya İngilizce olarak, temel bilimler, klinik ve klinik öncesi bilimler, zootekni, hayvan besleme ile gıda hijyeni ve teknolojisi alanlarında makaleleri (araştırma makalesi, kısa bildiri, editöre mektup, derleme ve vaka takdimi türlerinde) yayımlar. Dergiye, ulusal ya da uluslararası ilgi ve uygulama içiren ve yeni bilgiler barındıran makaleler sunulabilir. Yayınlanacak makalelerin, daha önceden yayımlanmamış ve araştırma sonuçlarına dayalı olması  gerekmektedir (derleme makaleleri hariç).


Dergimize gönderilen makalelerin kontrolündeiThenticate Logosu intihal programı kullanılmaktadır. Yazarlar, yayında sundukları verilerin doğruluğunu kabul edip sorumluluğunu aldıklarının bilincinde olmalıdır. 


Turkish Veterinary Journal İlgili resim  ve ResearchBib tarafından taranmaktadır. Turkish Veterinary Journal

e-ISSN 2667-8292 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergi hakkında


Turkish Veterinary Journal (Turk Vet J), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi tarafından yayımlanan, uluslararası, hakemli bilimsel bir dergidir. Turkish Veterinary Journal (Turk Vet J), Türkçe veya İngilizce olarak, temel bilimler, klinik ve klinik öncesi bilimler, zootekni, hayvan besleme ile gıda hijyeni ve teknolojisi alanlarında makaleleri (araştırma makalesi, kısa bildiri, editöre mektup, derleme ve vaka takdimi türlerinde) yayımlar. Dergiye, ulusal ya da uluslararası ilgi ve uygulama içiren ve yeni bilgiler barındıran makaleler sunulabilir. Yayınlanacak makalelerin, daha önceden yayımlanmamış ve araştırma sonuçlarına dayalı olması  gerekmektedir (derleme makaleleri hariç).


Dergimize gönderilen makalelerin kontrolündeiThenticate Logosu intihal programı kullanılmaktadır. Yazarlar, yayında sundukları verilerin doğruluğunu kabul edip sorumluluğunu aldıklarının bilincinde olmalıdır. 


Turkish Veterinary Journal İlgili resim  ve ResearchBib tarafından taranmaktadır.