Etik Kurallar

Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Yazarlar, makaleleri DERGİPARK üzerinden dergiye yüklemeden önce  kişisel kullanıma açık olan “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile benzerlik testine tabi tutarak intihal kontrolü yapmalıdırlar. Dergiye gönderilecek makalelerin benzerlik oranı kaynaklar bölümü hariç tutularak yapacakları taramada %20' nin altında olmak zorundadır. Sisteme makale kayıt edilirken iThenticate programından alınacak benzerlik raporunun da yüklenmesi gerekmektedir.