Başeditör
Ad: Prof. Dr. ŞEREF SAĞIROĞLU
E-posta: ss@gazi.edu.tr
Telefon: +903125823130
Adres: Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Maltepe, Ankara.
Editör
Ad: Doç. Dr. SEDAT AKLEYLEK
E-posta: sedat.akleylek@bil.omu.edu.tr
Adres:

ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. BİLGEHAN ARSLAN
E-posta: bilgehan.arslan@gazi.edu.tr
Telefon: +90 312 5823130
Adres:

UBGMD Teknik Destek,

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, MALTEPE, ANKARA