Başeditör
Ad: Prof.Dr. ŞEREF SAĞIROĞLU
E-posta: ss@gazi.edu.tr
Telefon: +903125823130
Adres: Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Maltepe, Ankara.
Editör
Ad: Doç.Dr. MURAT CENK
E-posta: mcenk@metu.edu.tr
Adres:

ODTÜ UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

KRİPTOGRAFİ BÖLÜMÜ


Teknik İletişim
Ad: Arş.Gör. RAMAZAN TERZİ
E-posta: ramazanterzi@gazi.edu.tr
Telefon: +90 312 5823130
Adres:

UBGMD Teknik Destek,

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, MALTEPE, ANKARA