Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 11 Şubat 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlediği Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Kamu Çalıştayı sonucunda elde edilen bilgilerden, sunumlardan, yapılan tartışmalardan ve yapılan önerilerden yola çıkılarak hazırlanmış, literatürdeki bilgilerden de faydalanılarak, “Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği” konusunda ülkemizde farkındalık oluşturmak ve gelecekte yapılacak çalışmalara yön vermek amacıyla bir çalıştay raporu hazırlanmıştır. www.bigdatacenter.gazi.edu.tr adresinden bu rapora erişebilirsiniz. 

Bu rapor hazırlanırken, büyük veride kullanılan terimler, dünyada ve ülkemizde büyük veri çalışmaları, kullanılan teknolojiler ve teknikler, yapılan etkinlikler, alınan kararlar, karşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara karşı alınması gereken önlemleri ve değerlendirmeleri içermektedir. Bu raporun hazırlanma amaçları ve hedefleri:

·      büyük veri analitiği ve güvenliği konularını kısaca terminolojiden başlayarak tanıtmak,

·      dünyada yapılan büyük veri çalışmalarını, teknolojilerini ve stratejilerini gözden geçirmek,

·      büyük veriler toplanırken, saklanırken, işlenirken, analiz edilirken ve güvenliği sağlanırken karşılaşılan problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak,

·      ülkemizde yapılan ve yapılacak olan büyük veri analitiği ve güvenliği çalışmalarında kamu farkındalığını arttırmak,

·      ortak akıl ile çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak ve gelecek çalışmalara yön vermek,

·      büyük veri bilimini kısaca tanıtmak,

·      kamuda mevcut verilerin kullanılmasının önündeki engelleri aşmak ve kamu verilerinden yeni değerler elde edilmesine katkılar sağlamak,

·      verilerden değer elde edilirken güvenlik ve mahremiyet ihlallerin önlenmesine yönelik çözümler sunmak,

·      dünyada ve ülkemizde yapılan en iyi örnekleri paylaşmak,

·      büyük veri konusunda bulunan ve araştırmalarda kullanılabilecek veri setlerini tanıtmak,

·      elde edilen sonuçları raporlayarak kamuoyu ile paylaşmak,

·      ülkemizde bundan sonra yapılacak olan büyük veri çalışmalarına yön vermek, bu alanda bilgi birikimini arttırmak ve işbirliklerinin önünü açmak,

·      bu yeni bilim dalından ülkemizin en iyi şekilde faydalanması ve bu alanda oluşacak olan büyük veri ekonomisine katkılar sağlamak, ve

·      bu alanda ihtiyaç duyulan altyapı, insan kaynağı ve bilgi birikimi için çözümler sunmak

olarak özetlenebilir.

 

Gazi Üniversitesi Büyük Veri ve Güvenliği Araştırma Grubu’nun hazırladığı bu raporun ülkemizde büyük veri analitiği ve güvenliği konularında yapılacak çalışmalara katkı vermesi ve ülkemizde bu alanlarda yeni teknolojiler ve çözümler geliştirilmesine şahsım ve araştırma grubum adına katkılar sağlamasını dilerim.

 

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Büyük Veri Analitiği ve Güvenliği Merkez Laboratuvarı Direktörü