Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 55 - 66 2021-06-30

Weed Plants on Historical Monuments in Istanbul
İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler

Ayhan YEŞİLOT [1] , Mustafa KESKİN [2] , Sabri SÜMER [3]


In this study, it is aimed to determine the plants that damage historical artifacts in Istanbul. For this purpose, 15 important historical artifacts were selected and the study continued on these works. As a result of the study, 58 species belonging to 19 families in total are reported. In the study area, Poaceae and Asteraceae are the two largest families in terms of number of species. Three trees and one fern species were collected. Parietaria judaica L. has been found on all historical artifacts in Istanbul. It is very rich in terms of surface coverage.

Bu çalışmada İstanbul’daki tarihi eserlere zarar veren bitkilerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 15 önemli tarihi eser seçilmiş olup çalışma bu eserler üzerinden sürdürülmüştür. Çalışma sonucunda toplamda 19 familyaya ait 58 tür rapor edilmektedir. Çalışma alanında Poaceae ve Asteraceae familyası tür sayısı bakımından en büyük iki familyadır. Üç ağaç ve bir eğrelti türü toplanmıştır. Parietaria judaica L. türü İstanbul’daki tüm tarihi eserler üzerinde bulunmuştur. Yüzey örtüşü bakımından çok zengindir.
 • [1] Akıllı, H. ve Sevinçok, A., 2018, Ülkemizde Eski Eserlerin Tahrip Olmalarının Önlenmesinde Eğitim ve Onarımın Önemi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 36(1-2): 227-257.
 • [2] Dündar, O. ve Demirci, M., 2017, Tarihi Yapıların Bitki Zararlarından Korunması, Uluslararası Katılımlı 6.Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2,334 Kasım 2017: 629-638.
 • [3] Yarcı, C. and Özçelik, H., 2002. Wall Flora of Edirne (Thrace Region), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(1), 57- 66.
 • [4] Altay V., Özyiğit, İ. İ. and Yarci, C., 2010. Urban ecological characteristics and vascular wall flora on the Anatolian side of Istanbul, Turkey, Maejo Int. J. Sci. Technol. 2010, 4(03), 483-495.
 • [5] Kitiş, Y. E., ve Onat, O., 2012, Isparta İli ve Yakın Çevresindeki Bazı Önemli Tarihi Yapılarda Görülen Yabancı Ot Türleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-3, 333-341.
 • [6] Aksoy, A. an Çelik, J., 2020, Vascular plant diversity of the Alanya Castle walls and their ecological effects, Biological Diversity and Conservation 13(1):9-18.
 • [7] Karahan, F., Çelik, O., Kayıkçı, S. ve Altay, V., 2012, Eski Antakya Evleri (Antakya-Hatay) Duvarlarında Yayılış Gösteren Vasküler Bitkiler, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 131–134.
 • [8] Altay, V., Çelik, O., Kayıkçı, S., 2011, Hatay'ın vasküler duvar florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 18 (2), 131–144.
 • [9] Collepardi, M., 1990, Degredation and Restoration of Masonry Walls of Historical Buildings, Materials and Structures, 23, 81-102.
 • [10] Yeşilot, A., 2000, İstanbul’da Tarihi Yapılar Üzerinde Yetişerek Bunları Tahrip Eden Bitkiler, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü, Biyoloji Anabilim Dalı.
 • [11] Davis, P.H., 1965-1988, Flora of Turkey and The East Aegean Islands, vol: 1-10, University of Edinburg.
 • [12] Aslan, M. and Atamov, V., 2006, Flora and Vegetation of Stony Walls in South-east Turkey (Şanlıurfa), Asian Journal of Plant Science, 5(1), 153-162.
 • [13] Özçelik, H. and Behçet, L., 1992, Flora of Van Castle and Its Anvirons. Journal of Faculty of Science Ege University, Series B, 14(2), 49-63.
Birincil Dil tr
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5127-3058
Yazar: Ayhan YEŞİLOT
Kurum: Beşiktaş Bilim Sanat Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2454-1891
Yazar: Mustafa KESKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9566-287X
Yazar: Sabri SÜMER
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Mart 2021
Kabul Tarihi : 4 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { ucbad889739, journal = {Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-7483}, address = {ucbad@ucbad.com}, publisher = {Zeynep Cansu AYTURAN}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {55 - 66}, doi = {}, title = {İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler}, key = {cite}, author = {Yeşilot, Ayhan and Keskin, Mustafa and Sümer, Sabri} }
APA Yeşilot, A , Keskin, M , Sümer, S . (2021). İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler . Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi , 4 (2) , 55-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/63959/889739
MLA Yeşilot, A , Keskin, M , Sümer, S . "İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler" . Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2021 ): 55-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/63959/889739>
Chicago Yeşilot, A , Keskin, M , Sümer, S . "İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler". Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (2021 ): 55-66
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler AU - Ayhan Yeşilot , Mustafa Keskin , Sabri Sümer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 66 VL - 4 IS - 2 SN - -2636-7483 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler %A Ayhan Yeşilot , Mustafa Keskin , Sabri Sümer %T İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler %D 2021 %J Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi %P -2636-7483 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Yeşilot, Ayhan , Keskin, Mustafa , Sümer, Sabri . "İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler". Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 4 / 2 (Haziran 2021): 55-66 .
AMA Yeşilot A , Keskin M , Sümer S . İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler. UCBAD. 2021; 4(2): 55-66.
Vancouver Yeşilot A , Keskin M , Sümer S . İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi. 2021; 4(2): 55-66.
IEEE A. Yeşilot , M. Keskin ve S. Sümer , "İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler", Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 55-66, Haz. 2021