Amaç

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (UDEKAD- e-ISSN 2667-4262); genel dilbilim dahil bütün dillerin, edebiyatların, o dile ait kültürlerin; ayrıca genel olarak toplumların sosyo-kültürel yapısı; sosyoloji-dil, edebiyat, kültür ilişkisi; felsefe-dil, edebiyat, kültür ilişkisi; Tarih-dil, edebiyat ve kültür ilişkisi gibi geniş yelpazenin yer aldığı özgün makalelerin, makale çevirilerinin, kitap tanıtım ve eleştirilerinin bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli ve ücretsiz bir e-dergidir. Yazarlardan yayım ücreti alınmaz. Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır. 

UDEKAD, Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere alanına yenilik getiren özgün veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. 

UDEKAD’da yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

Kapsam

UDEKAD, Yaz (Haziran) ve Kış (Aralık) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan akademik, uluslararası, hakemli ve ücretsiz bir dergidir.

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi'nin (UDEKAD) diğer sosyal bilimler dergilerinden farklı olarak özünde Dil, Edebiyat ve Kültür disiplinlerini kapsamakla beraber; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe vb. sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla da güçlü bir ilişki içerisindedir. Bu alanlardaki araştırma makalelerine, derlemelere, makale çevirilerine, kitap tanıtım ve eleştirisine de; dil, edebiyat veya kültürel bağlamda bir ilişki söz konusu olduğu müddetçe yer verilir. 

UDEKAD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler ile birlikte yayımdan önce iThenticate programı ile yapılmış intihal raporu da gönderilmelidir. Benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.