Hakem Süreci

UDEKAD Hakem değerlendirmesi süreci;
 • UDEKAD, yayınlanması için gönderilen makaleleri eleştirel bir şekilde değerlendirmek için zamanlarını ayıran yüzlerce uzmana borçlu olan hakemli bir dergidir. Hakemli makalelerin oldukça güvenilir olduğu düşünülmektedir çünkü konuyla ilgili özel bilgi sahibi uzmanlar tarafından inceleme yapılmaktadır. Hakem değerlendirmesi, editöryal süreç için çok önemlidir, çünkü editörlerin her gönderinin tüm yönlerini değerlendirecek zamanı veya uzmanlığı yoktur. Hakem değerlendirmesinin temel amaçları 2 kısımdır: bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermek (derginin kalitesi ve alaka düzeyine dayanarak) ve yayından önce makaleyi geliştirmek.
 • Tüm başvurular ilk önce dahili bir ön değerlendirme sürecinden, çoğu da dış değerlendirme sürecinden geçer. Her gönderi, makaleyi inceleme için göndermek veya dış inceleme olmadan reddetmek için ilk kararı veren atanmış editör tarafından gözden geçirilir. Makaleler bu aşamada son zamanlarda yayınlanan makaleyle benzerlik, konu Derginin kapsamı dışında kalması, yeni bilgiler verilmemesi, bilimsel geçerliliğin önemli eksiklikleri veya profesyonel olmayan bir sunum gibi çeşitli nedenlerle reddedilebilir. Editör, makalenin okuyucularımız için ilgi çekici olabileceğine inanıyorsa, o zaman dış değerlendrime incelemesi için gönderilir.
 • UDEKAD'a yapılan gönderiler, alandaki önceki çalışmaları değerlendiren özgün makaleler olmalı ve yeni ve değerli fikirler ve perspektifler üretmelidir.
 • Bu dergi, en az üç hakem tarafından yerine getirilen çift-kör incelemeyi kullanır (Çift-kör hakem incelemesi: Hakemler, yazarların kimliğinin farkında değildir ve yazarlar da hakemlerin kimliğinden habersizdir.) Hakem isimleri kesinlikle gizli tutulur. Hakem kimlikleri sadece gizliliği koruma talimatı verilen dergi Yayın Kurulu üyelerine açıklanabilir.
 • Hakem değerlendirmesi türü: UDEKAD, çift-kör hakemlik kullanır, bu da hem gözden geçiren hem de yazar kimlikleri inceleme süreci boyunca birbirinden gizlenir. Yazarlar ve hakemler, kimlikleri birbirlerine tanınmaktan gizleme çabalarını göstermekle yükümlüdürler. Bu, metinleri ve dosya özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki adımların atılıp atılmadığını kontrol etmek için yazarları ve gözden geçirenleri (incelemelerinin bir parçası olarak belgeleri yükleyen) içerir: Belgenin yazarları adlarını metinden silmişlerdir. "Yazar" referanslarda ve dipnotlarda yazarın adı vb. Microsoft Office belgelerinde, yazar kimliği de dosya özelliklerinden kaldırılmalıdır.
 • Hakem öncesi aşama: Yeni bir el yazması alındıktan sonra, Editör ofisi, makalenin okunaklı, eksiksiz, doğru biçimde biçimlendirilmiş, orijinal, söz konusu dergi kapsamında, bilimsel bir makale tarzında orijinal olduğundan emin olmak için ilk ön başvuru öncesi kontrolleri yapar ve gerekli İngilizce kısımlar kusursuz olarak yazılmıştır. Dergi kriterlerinden herhangi birinde problemi olan herhangi bir makale bu aşamada reddedilebilir.
 • Çalışma genellikle değerlendirme için üç hakeme gönderilir. Ardından, Bölüm Editörü üç raporla çalışır ve birleştirilmiş bir raporu yazarlara sunar. Dergiye alınabilmesi için Makale iki hakemden olumlu bir değerlendirme almalıdır. Gerektiğinde, üçüncü hakem veya danışma kurulundan değerlendirme sürecine katkıda bulunması istenebilir.
 • Hakemler bilimsel yayıncılıkta merkezi bir rol oynamaktadır. Dış hakem değerlendirmesi, araştırmanın doğrulanmasına, değerlendirilebileceği bir yöntem oluşturulmasına ve araştırma topluluklarındaki ağ oluşturma olanaklarının artırılmasına yardımcı olur. Eleştirilere rağmen, hakem incelemesi, araştırma doğrulama için hala yaygın olarak kabul edilen tek yöntemdir.


Çift Kör İnceleme

 • Hem hakem hem de yazar isimleri gizli tutulur.
 • Hakem isimleri kesinlikle gizli tutulur. Hakem kimlikleri sadece gizliliği korumanın talimatı verilen dergi Yayın Kurulu üyelerine açıklanabilir.


Çift-kör hakem değerlendirmesi için yazınızı anonimleştirme: kontrol listesi

 • Yazar isimleri yazının hiçbir yerinde veya Ek Bilgi dosyalarında (veya herhangi bir dosya adında) yer almamalıdır.
 • Tüm yazar adlarını ve üyelikleri içeren ayrı bir başlık sayfası hazırlayın (başvuruda “Dosya Yükleme” aşamasına ulaştığınızda, lütfen “Başlık Sayfası” dosya adını seçin).
 • Gönderilen makaledeki yazar adlarını içeren bir Teşekkürler bölümü eklemeyin. Hakem değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra bilgi el yazısına eklenebilir.
 • Yayınlanmak üzere henüz kabul edilmemiş referans listesine çalışma eklemeyin.
 • Makalede kendi çalışmanıza atıfta bulunurken, kimliğinizi ortaya çıkarabilecek terminoloji kullanmaktan kaçının (örneğin, “daha ​​önce [referans] gösterdik” gibi ifadelerden kaçının).
 • Gözden geçirme aşamasında aksini ispat ederken veya itiraz ederken yazar adlarıyla imzalamayın.
 • Yazarın anonimliği, örneğin bir yazarın menşe ülkesine veya önceki tartışmalı çalışmalara dayanarak, gözden geçirenlerin önyargısını önler.
 • Prestijli veya tanınmış yazarlar tarafından yazılan yazılar, itibarları yerine makalelerinin içeriğine göre değerlendirilir.
 • Hakemler yazarları yazı stilleri, konuları veya kendilerine alıntıları ile tanımlayabilirler.
 • Gözden Geçirme Süreci: Dergiye başvuru olarak kabul edilen eserin yayınlanma süreci, alındığı tarihten itibaren 2-4 ay sürer.
 • İntihal politikası: İntihal, başkalarının çalışmalarının bir kısmını veya tamamını kendilerininmiş gibi sunmaktır. Çoğaltma veya kendine intihal, eserin bir kısmının veya tamamının, başka bir makalede, asıl yazarı göstermeden tekrar kullanılmasıdır.