Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Empfehlungen zu dem vom Hochschulgremium Vorgegebenen Curriculum Hinsichtlich des Faches “Grammatik”

Yıl 2004, Cilt 17, Sayı 1, 101 - 109, 01.04.2004

Öz

Damit ein DaF-Studium in der Lage ist, den Studierenden die Gerechtfertigung der in sie gesetzten Erwartungen zu ermöglichen, bedarf das neue seit dem Wintersemester 1998-99 durchgeführte Curriculum einer neuen Bearbeitung, denn mit der jetzigen Anzahl an Grammatikstunden besteht nicht die Möglichkeit, den Studierenden sowohl praktische als auch theoretische Grammatikkenntnisse auf einer erwünschten Weise zu vermitteln. In diesem Konzept wird die Eigenschaft der immatrikulierten Studierenden in Betracht gezogen, denn es handelt sich um Studierende mit türkischer Schullaufbahn, die im Deutschen weder mündlich noch schriftlich gute Sprachkenntnisse aufweisen, was zu erkennen gibt, dass die Grammatik für den Fremdsprachenunterricht unentbehrlich ist. 

Empfehlungen zu dem vom Hochschulgremium Vorgegebenen Curriculum Hinsichtlich des Faches "Grammatik"

Yıl 2004, Cilt 17, Sayı 1, 101 - 109, 01.04.2004

Öz

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalları öğrencilerinin, hazırlık sınıflarında kullanılan ders kitaplarından edindikleri dilbilgisi, Eğitim Fakültele- rinin öğretmen olarak yetiştirmeyi amaçladığı bu öğrenciler için yeterli değildir, çünkü öğretmen olarak onlardan, pratik alandaki yeterliliğin yanısıra teorik alanda da yeterli olmaları beklenmektedir. Almanca öğretmeni adayı olan Öğrencilerin, onlardan beklenen özellik ve nitelikleri geliştirebilmeleri için, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından önerilmiş ve 1998-99 Güz Yarıyılından bu yana uygulanmakta olan programın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir, çünkü bu programda dilbilgisi dersi için ayrılmış olan haftalık ders sayısı, öğrencilerin ne pratik ne de teorik anlamda gerekli düzeye gelmelerine olanak sağlamamaktadır. 

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2004
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 17, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , (2004). Empfehlungen zu dem vom Hochschulgremium Vorgegebenen Curriculum Hinsichtlich des Faches “Grammatik” . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 101-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16679/173314