Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Keman Eğitiminde “Detaşe” Tiplemelerindeki Hız-Uzunluk Değişimleri İle Sağ El Bilek ve Kol Üzerinde Açısal/Devinişsel Etkileşimler

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 1 - 10, 01.04.2005

Öz

The purpose of this study is to visually contribute to a better understanding of the elements of speed-length concerning the détaché bow technique, as well as of the angular and psychomotor interactions on the right wrist and arm in violin education. It is believed that the drawings of the simultaneous movements used in this technique will facilitate the comprehension of the détaché technique theoretically. This way, the détaché bow technique will be utilized properly and efficiently.  

Kaynakça

 • Alpagut, U. Çalgı Eğitiminde Performans İzleme Çizelgesi Yoluyla Hedeflerin Gerçekleştirilmesi Düzeyinin ve Sapmaların Belirlenmesi. Yayımlanma- mış Bildiri. Müzik Eğitimi Sempozyumu. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 1997.
 • Berkley, H. The Modern Technıque Of Violin Bowing. New York: G. Schirmer, Inc. , 1943.
 • Flesch, C. The Art of ViolinPlaying. New york: Carl Fischer, Inc., 1939.
 • Galamian, I. Principles of Violin Playing-Teaching. Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall, Inc., 1962.
 • Uçan, A. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı Lise Hazırlık. İstanbul, M. E. B Devlet Kitapları Müdürlüğü, 2004.
 • Westbury Park String School. [Çevrimiçi] Bowing Strokes-Détaché. 2001. Elektronik Adres: <http://www. users. globalnet. co. uk/́́́~ leonid/detache. htm>

Keman Eğitiminde “Detaşe” Tiplemelerindeki Hız-Uzunluk Değişimleri İle Sağ El Bilek ve Kol Üzerinde Açısal/Devinişsel Etkileşimler

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 1 - 10, 01.04.2005

Öz

Bu araştırmanın amacı, keman eğitiminde detaşe yay tekniğine ilişkin hız- uzunluk öğeleriyle, sağ el bilek ve kol üzerindeki açısal/ devinişsel etkileşimlerin görsel yoldan daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Böylece detaşe yay tekniğinin doğru ve etkili biçimde kullanılması için; bu tekniğe ilişkin hareketlerin eş zamanlı görünümlerinin, detaşe tekniğinin teorik bakımdan kavranmasına kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir

Kaynakça

 • Alpagut, U. Çalgı Eğitiminde Performans İzleme Çizelgesi Yoluyla Hedeflerin Gerçekleştirilmesi Düzeyinin ve Sapmaların Belirlenmesi. Yayımlanma- mış Bildiri. Müzik Eğitimi Sempozyumu. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 1997.
 • Berkley, H. The Modern Technıque Of Violin Bowing. New York: G. Schirmer, Inc. , 1943.
 • Flesch, C. The Art of ViolinPlaying. New york: Carl Fischer, Inc., 1939.
 • Galamian, I. Principles of Violin Playing-Teaching. Englewood Cliffs, N. J: Prentice-Hall, Inc., 1962.
 • Uçan, A. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı Lise Hazırlık. İstanbul, M. E. B Devlet Kitapları Müdürlüğü, 2004.
 • Westbury Park String School. [Çevrimiçi] Bowing Strokes-Détaché. 2001. Elektronik Adres: <http://www. users. globalnet. co. uk/́́́~ leonid/detache. htm>

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Uğur Alpagut Bu kişi benim
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , & Alpagut, U. (2005). Keman Eğitiminde “Detaşe” Tiplemelerindeki Hız-Uzunluk Değişimleri İle Sağ El Bilek ve Kol Üzerinde Açısal/Devinişsel Etkileşimler . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173331