PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Küreselleşme ve Spor

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 11 - 22, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

 • BOURGAT M. “Tout savoir pour bien choisir le sport de votre enfant”-Favre 2001.
 • ÇANKAYA. C.: Spor Tesisleri İşletmeciliği ve planlamacılık Ders Notları, Bursa, 2001.
 • FİŞEK. K. (a) 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi İstanbul; 1998
 • GENÇ A D. “Spor Hukuku” Alfa Yayım Dağıtım- İstanbul 1998.
 • İKİZLER H. C. Sporda Sosyal Bilimler – Alfa yayınevi. 2002.
 • KILCİGİL. E. Sosyal Çevre-Spor İlişkileri, Bağıran Yayınevi, Ankara, 1985.
 • KORYÜREK C. “Atina- Atlanta 28 asırlık Olimpiyatlar tarihi, Arçelik yayınları, Delta yayın evi, 1996.
 • NARLI ÖY. “Küreselleşme – mesih mi şeytan mı?” Bursa Tabip Odası Yayın Organı, Hekimce Bakış, sayı 53, 2002, Bursa.
 • NİKOLOV İ. Bılgarska Olimpiyska Akademia “Godişnik 2001”, -Grafimaks- Sofia 2002.
 • ÖZBAYDAR S. İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikolojisi. Altın Kitaplar Yayınevi. I. Baskı 1983.
 • DİEGETER V. Çeviren: ATALAY A. Spor Sosyolojisi, Alkım Yayınevi, 1998.
 • www.cat.org.au./aoa/documents
 • www.makaleler.com/küreselleşme

Küreselleşme ve Spor

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 11 - 22, 01.04.2005

Öz

Günümüzde spor ve insan yaşamı birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle hangi yaşta olursa olsun, bilimsel temellere dayalı, bilinçli ve sistemli yapılan spor, insanın tüm yaşamı boyunca sağlıklı, uyumlu, başarılı, mutlu olmasında ve normal gücün yüksek tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, sporun yaygınlaştırılması gerekli görülmektedir. Bir toplumda sporun yaygınlaştırılması, söz konusu özelliklerin bireylere kazandırılmasının yanı sıra, üst düzeyde yarışmaya dayalı çalışmayı gerektiren ve evrensel kültür öğesi olarak değerlendirilen spor için de sağlam bir temelin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Küresel bir olgu olarak spor, toplumların sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak yaygınlık kazanmaktadır.

Kaynakça

 • BOURGAT M. “Tout savoir pour bien choisir le sport de votre enfant”-Favre 2001.
 • ÇANKAYA. C.: Spor Tesisleri İşletmeciliği ve planlamacılık Ders Notları, Bursa, 2001.
 • FİŞEK. K. (a) 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi İstanbul; 1998
 • GENÇ A D. “Spor Hukuku” Alfa Yayım Dağıtım- İstanbul 1998.
 • İKİZLER H. C. Sporda Sosyal Bilimler – Alfa yayınevi. 2002.
 • KILCİGİL. E. Sosyal Çevre-Spor İlişkileri, Bağıran Yayınevi, Ankara, 1985.
 • KORYÜREK C. “Atina- Atlanta 28 asırlık Olimpiyatlar tarihi, Arçelik yayınları, Delta yayın evi, 1996.
 • NARLI ÖY. “Küreselleşme – mesih mi şeytan mı?” Bursa Tabip Odası Yayın Organı, Hekimce Bakış, sayı 53, 2002, Bursa.
 • NİKOLOV İ. Bılgarska Olimpiyska Akademia “Godişnik 2001”, -Grafimaks- Sofia 2002.
 • ÖZBAYDAR S. İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Psikolojisi. Altın Kitaplar Yayınevi. I. Baskı 1983.
 • DİEGETER V. Çeviren: ATALAY A. Spor Sosyolojisi, Alkım Yayınevi, 1998.
 • www.cat.org.au./aoa/documents
 • www.makaleler.com/küreselleşme

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Berkant ATASOY Bu kişi benim
?


Füsun ÖZTÜRK KUTER Bu kişi benim
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , , Atasoy, B. & Öztürk Kuter, F. (2005). Küreselleşme ve Spor . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173332