PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim Öğrencilerinin Tarihi Çevre Bilgisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 23 - 46, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

 • Daştan, H. Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığının Oluşmasında Eğitimin Yeri ve Önemi (Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Demirel Ö., T. Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Politi- kalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • Erbil, Y. Tarihi Çevrenin Koruma ve Kullanımında Farklı Müdahale Örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Güçlü, M. Kent İçindeki Tarihi Çevrelerin Korunması ve Geliştirilmesi II Ankara Vakıf Apartmanı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1990.
 • Keleş, R. - Hamamcı, C. Çevrebilim. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. 3. Baskı. 1998.
 • Tezbaşaran, A. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları. 1996.
 • Topaloğlu G., D.D. Çevreye Yönelik Tutumlar ve Çevre Eğitimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., İzmir, 1999.
 • Tuncer, Ö.F. İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Yapılanma Biçimleri ve Koruma Önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • İlköğretim Okulu Programı 1-8. İstanbul: Kocaoluk Yayınevi. 35. Baskı. 2001.
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 4.İstanbul:Milli Eğitim Basımevi. 4. Baskı. 2001.
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. İstanbul:Milli Eğitim Basımevi. 4. Baskıya ek. 2001
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 . İstanbul:Milli Eğitim Basımevi. 2. Baskı. 1999.
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. Başaran Yayınları. Üçüncü Baskı. “y.y.”. “t.y.”.
 • http//www.kultur.gov.tr.

İlköğretim Öğrencilerinin Tarihi Çevre Bilgisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 23 - 46, 01.04.2005

Öz

Bu çalışmada, tarih ve coğrafyanın eğitimde birleştiği yerde karşımıza çıkan tarihi çevre eğitiminin ve ilköğretim öğrencilerinin sahip oldukları tarihi çevre bilgisinin Bursa ölçeğindeki mevcut durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Günümüz ilköğretim programları incelendiğinde, tarihi çevre eğitimiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olabilecek konuların Sosyal Bilgiler dersi başta olmak üzere, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi ve seçmeli Turizm derslerinde bulunduğu görülmektedir. Ancak bu dersler kapsamında tarihi çevre eğitimine yönelik olarak verilen bilgilerin kısıtlı ve öğrencilerde tarihi çevre bilinci oluşturmada yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin tarihi çevre bilgisini ve tarihi çevrelere yönelik tutumlarını belirlemek için toplam 4 adet ölçme aracı geliştirilmiş ve oluşturulan bu ölçeklerin güvenirliği için Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayıları hesaplanmıştır. Araştırma için oluşturulan ölçeklerin okullardaki uygulaması sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS ile yapılmış ve çeşitli öneriler getirilerek araştırma sonuçlandırılmıştır.

Kaynakça

 • Daştan, H. Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığının Oluşmasında Eğitimin Yeri ve Önemi (Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üni- versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Demirel Ö., T. Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile İlgili Politi- kalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1993.
 • Erbil, Y. Tarihi Çevrenin Koruma ve Kullanımında Farklı Müdahale Örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • Güçlü, M. Kent İçindeki Tarihi Çevrelerin Korunması ve Geliştirilmesi II Ankara Vakıf Apartmanı Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1990.
 • Keleş, R. - Hamamcı, C. Çevrebilim. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. 3. Baskı. 1998.
 • Tezbaşaran, A. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları. 1996.
 • Topaloğlu G., D.D. Çevreye Yönelik Tutumlar ve Çevre Eğitimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., İzmir, 1999.
 • Tuncer, Ö.F. İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Yapılanma Biçimleri ve Koruma Önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 1996.
 • İlköğretim Okulu Programı 1-8. İstanbul: Kocaoluk Yayınevi. 35. Baskı. 2001.
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 4.İstanbul:Milli Eğitim Basımevi. 4. Baskı. 2001.
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. İstanbul:Milli Eğitim Basımevi. 4. Baskıya ek. 2001
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 . İstanbul:Milli Eğitim Basımevi. 2. Baskı. 1999.
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler 7. Başaran Yayınları. Üçüncü Baskı. “y.y.”. “t.y.”.
 • http//www.kultur.gov.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Seçil Alkış Bu kişi benim


Yusuf Oğuzoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , , Alkış, S. & Oğuzoğlu, Y. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Tarihi Çevre Bilgisinin Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 23-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173333