PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Birinci Aşama Sınavını Kazanan Öğrencilere Uygulanan Testler Arasındaki İlişki

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 83 - 92, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

 • Açıkada, C. Ergen, E. Bilim ve Spor Ankara: Büro-Tek Ofset matbaacılık, 1990.
 • Akdenk,M. (1993). Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Bulma, Çift Dal Uygulaması ve Yeni Gelişmeler. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü. 23-24 Mayıs, Bursa.
 • Dündar, U. Antrenman Teorisi. Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1995.
 • İlhan, A. Çankaya C.Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Öğrenci Seçme ve Sınav Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma. 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğ- retmenliği Sempozyumu Kitabı. 23-24 Mayıs Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2003.
 • Kamar, A. Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Ankara. Nobel yayıncılık. 2003.
 • Morehause E., Miller T. “Physiology of Exercise” çev. N. Akgün, Ege Ünv. İzmir, 1973.
 • Muratlı, S. “Çocuk ve Spor” Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1997.
 • Muratlı, S. “Türkiye’de Spor Öğretmenliği ve Spor Öğretmeni Yetiştirme” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • Musayev, E. Optoelektronik Ölçme ve Test Cihazları. IV Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 10-11 Haziran Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2003.
 • Özden, T. “Özel Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin Sınavlarda Aldıkları Puan- ların Mezun Oldukları Lise Alanlarına Göre Değerlendirilmesi” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • Tabatschnık, B. “Sprint Yeteneğinin Tanımlanması” Çev: G. Güngör. G.S.G.M. ya- yınları s.17 Ankara:, 1991.
 • Yalçıner, M. “A.Ü. Beden Eğt. ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğren- cilerin Akademik Başarıları İle ÖSS ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • YÖK : 2003 Yılı Öğrenci Yerleştirme Kılavuzu, Ankara 2003.

U. Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Birinci Aşama Sınavını Kazanan Öğrencilere Uygulanan Testler Arasındaki İlişki

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 83 - 92, 01.04.2005

Öz

Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’ne girişte yapılan özel yetenek sınavlarında kullanılan testler arasındaki ilişkileri bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü özel yetenek sınavına katılan 122 bayan ve 228 erkek aday öğrenci üzerinde yapılmıştır. Sonuç olarak, erkeklerde ve bayanlarda dayanıklılık ile 10 metre ve 30 metre koşu değerleri arasında istatistiksel bir ilişki bulunmuştur(p < 0,001). Bayan ve erkeklerin dikey sıçrama değerleri ile 10 ve 30 metre koşu değerleri arasında istatistiksel olarak bir ilişki bulunmuştur (p < 0,001). Bayanlarda ve erkeklerde esneklik değerleri ile dayanıklılık, dikey sıçrama, 10 ve 30 metre koşu değerleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p > 0,05).

Kaynakça

 • Açıkada, C. Ergen, E. Bilim ve Spor Ankara: Büro-Tek Ofset matbaacılık, 1990.
 • Akdenk,M. (1993). Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Bulma, Çift Dal Uygulaması ve Yeni Gelişmeler. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü. 23-24 Mayıs, Bursa.
 • Dündar, U. Antrenman Teorisi. Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1995.
 • İlhan, A. Çankaya C.Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Öğrenci Seçme ve Sınav Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma. 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğ- retmenliği Sempozyumu Kitabı. 23-24 Mayıs Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2003.
 • Kamar, A. Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri. Ankara. Nobel yayıncılık. 2003.
 • Morehause E., Miller T. “Physiology of Exercise” çev. N. Akgün, Ege Ünv. İzmir, 1973.
 • Muratlı, S. “Çocuk ve Spor” Ankara: Bağırgan Yayınevi, 1997.
 • Muratlı, S. “Türkiye’de Spor Öğretmenliği ve Spor Öğretmeni Yetiştirme” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • Musayev, E. Optoelektronik Ölçme ve Test Cihazları. IV Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 10-11 Haziran Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2003.
 • Özden, T. “Özel Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin Sınavlarda Aldıkları Puan- ların Mezun Oldukları Lise Alanlarına Göre Değerlendirilmesi” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • Tabatschnık, B. “Sprint Yeteneğinin Tanımlanması” Çev: G. Güngör. G.S.G.M. ya- yınları s.17 Ankara:, 1991.
 • Yalçıner, M. “A.Ü. Beden Eğt. ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğren- cilerin Akademik Başarıları İle ÖSS ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • YÖK : 2003 Yılı Öğrenci Yerleştirme Kılavuzu, Ankara 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Salih ERDEN Bu kişi benim
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ


Aygül AKÇA Bu kişi benim
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ


Faruk KORKMAZ Bu kişi benim
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ


Bülent EDİZ Bu kişi benim
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , , Erden, S. , Akça, A. , Korkmaz, F. & Ediz, B. (2005). U. Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Birinci Aşama Sınavını Kazanan Öğrencilere Uygulanan Testler Arasındaki İlişki . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 83-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173336