PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Anatomik Yapıların Sesin Harmonik Yapısı ve Tını Değişiklikleri Üzerindeki Etkileri

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 123 - 134, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

 • Belgin, E. Mutational Falsetto Voice and Personality, 1st. World Voice Congress. Oporto, Portugal. 1995.
 • Çevik, S. Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri. Ankara: Doruk Yayımcılık, 1997.
 • Helvacı, A. Ses Eğitiminde Nefes ve Atak. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1995.
 • Kathe, S., Darlay and Rhonda K., R. Voice Therapy, Professional Voice (The science and Art of Clinical Care). New York: Raven Pres. Ltd. 1991.
 • Lessac, A. The Use and Training of the Human Voice. Cover by David Simon: Fourth Printing. 1960.
 • Lehmann, L. Meine Gesangskunst. Berlin: Verlag Der Zukunft. 1902.
 • Luchsinger, R. Voice Speech Language. Belmound: Wordsworth Publishing Company. 1965.
 • Miller, R. The Structure of Singing. Shirmer Books. New York: Division of Macmillan Inc. 1986.
 • Reid, L. C. Psyche and Soma. New York: Joseph Patelson Music House. 1975.
 • Şenocak, F. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. No:123. 1983.
 • Vennard,W. Singing (The Mechanism and The Tecnic). New York: Carl Fisher Inc. 1967.
 • Yiğit, N. Fonasyon Sistemindeki Anatomik Yapıların Ses Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1998.

Anatomik Yapıların Sesin Harmonik Yapısı ve Tını Değişiklikleri Üzerindeki Etkileri

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 123 - 134, 01.04.2005

Öz

Ses, insanın çevresiyle iletişim ve etkileşiminde rol oynayan temel öğelerin ya da gereçlerin başında gelir. Günümüzde insanda oluşabilen ses problemleri gelişen tıp sayesinde daha kolay anlaşılmakta ve tedavi edil- mektedir. Bu gelişmeler anatomik yapıların müzikal ses kalitesine etkilerinin tespitini de kolaylaştırmıştır. Bu çalışmada, ses üretimindeki fizyolojik fak- törlerden yararlanılarak, insanın ses üretim sistemindeki anatomik yapıla- rının ses kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmış, elde edilen bulgular tartışı- larak değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.D. ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.D. da en az bir yıl ve daha fazla programlı ses eğitimi alan, rastlamsal yöntemle belirlenen ana çalgı şan ve bireysel ses eğitimi dersi öğrencileri oluşturmaktadır

Kaynakça

 • Belgin, E. Mutational Falsetto Voice and Personality, 1st. World Voice Congress. Oporto, Portugal. 1995.
 • Çevik, S. Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri. Ankara: Doruk Yayımcılık, 1997.
 • Helvacı, A. Ses Eğitiminde Nefes ve Atak. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1995.
 • Kathe, S., Darlay and Rhonda K., R. Voice Therapy, Professional Voice (The science and Art of Clinical Care). New York: Raven Pres. Ltd. 1991.
 • Lessac, A. The Use and Training of the Human Voice. Cover by David Simon: Fourth Printing. 1960.
 • Lehmann, L. Meine Gesangskunst. Berlin: Verlag Der Zukunft. 1902.
 • Luchsinger, R. Voice Speech Language. Belmound: Wordsworth Publishing Company. 1965.
 • Miller, R. The Structure of Singing. Shirmer Books. New York: Division of Macmillan Inc. 1986.
 • Reid, L. C. Psyche and Soma. New York: Joseph Patelson Music House. 1975.
 • Şenocak, F. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. No:123. 1983.
 • Vennard,W. Singing (The Mechanism and The Tecnic). New York: Carl Fisher Inc. 1967.
 • Yiğit, N. Fonasyon Sistemindeki Anatomik Yapıların Ses Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. 1998.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Ayhan HELVACI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , & Helvacı, A. (2005). Anatomik Yapıların Sesin Harmonik Yapısı ve Tını Değişiklikleri Üzerindeki Etkileri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 123-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173339