PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretimin İlk Yıllarındaki Sanat Eleştirisi Uygulamaları ve Bu Uygulamaların Eleştirel Düşünme Gelişimi Açısından Önemi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 135 - 149, 01.04.2005

Öz

Kaynakça

 • Barrett, T., (1994), Criticizing Art: Understanding the Contemporary, Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company.
 • Barrett, T., (Editor) (1994), Lessons for Teaching Art Criticism. ERIC, Getty Center for Education in the Arts, 1994.
 • Bloom, B., (1956), Taxonomy of Educational Objectives . Handbook I: Cognitive Domain, New York: McKay.
 • Broudy, H., S., (1983), The Uses of Schooling, New York: Roudledge.
 • Chapman, L., H.. (1992), A World of Images, Davis Publications, Inc., Massachusetts, USA, s.71.
 • Chapman, L., H., (1978), Approaches to Art in Education, Chapter 4, "Perceiving and responding to visual forms." New York, NY: Harcourt, Brace, Jovanovich.
 • Cromer, J., (1990), Criticism - History, Theory and Practice of Art Criticism in Art Education, National Art Education Association.
 • Dewey, J., (1934), Art as Experience, Capricorn, New York, s.3.
 • Dobbs, S., M., (1992) “The DBAE Handbook: An Overview of Discipline-Based Art Education”, Santa Monica, CA: The Getty Center for Education in the Arts.
 • Farnum, R., B., (1931), Education Through Pictures, CT: Art Extension Press, Wesport.
 • Feldman, E., B., (1994), Practical Art Criticism. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, 1994.
 • Herberholtz, D. & B, (1998), Artworks for Elementary Art Teachers (Eighth Edition), USA: McGraw Hill, s.112 – 113.
 • Kirişoğlu, O & Stokrocki, M., (1997), Ortaöğretim Sanat Öğretimi (Öğretmen Eğitimi Dizisi), YÖK/DÜNYA BANKASI Milli Eitimi Geliştirme Projesi, Ajans – Türk Matbaacılık San. A.Ş., Ankara, s. 1.18.
 • Linderman, M.G., (1997), Art in Elementary School” (Fifth Edition), USA: McGraw Hill, s.26-27.
 • Payne, J., (2004), Teaching Students to Critique, http://artsedge.kennedy- center.org/content/3338/
 • Perkins, D., N, (1994), The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art, Santa Monica, CA: Getty Center For Education in Arts, s.5-83-84.

İlköğretimin İlk Yıllarındaki Sanat Eleştirisi Uygulamaları ve Bu Uygulamaların Eleştirel Düşünme Gelişimi Açısından Önemi

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 135 - 149, 01.04.2005

Öz

Bir üretim tarzı ve gelişme ülküsü olarak insanlığın enformasyon toplumuna dönüşme ve enformasyon çağına katılmaya yönelik yolculuğu, bir yandan bilgi üretimine başdöndürücü bir ivme kazandırırken, öte yandan da üretilmiş bilgilerin kısa sürede değillenmesi ve geçersiz kılınması sorununu gündeme getirmektedir. Bu da doğal olarak, formal eğitimin geleneksel bilgi ve içerik öğretimi misyonunun tartışmaya açılmasına ve farklı düşünme beceri ve yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik yaklaşımların güç kazanmasına yol açmaktadır. Eğitimbilimcilerin yeni gündemini oluşturan bu tartışma ve arayış sürecinin merkezindeki kavramlardan birisi de hiç kuşkusuz “eleştirel düşünce”dir. Bu araştırma, ilköğretimin birinci devresinde eleştirel düşünme yeteneklerinin başka alan ve koşullara transfer edilebilir bir biçimde öğretilmesinde sanat eleştirisinin oynayabileceği rolün boyutlarını ortaya koymaya çalış- maktadır. Sanat eleştirisinin sanat eğitiminde oynadığı rol, elbette üzerinde sıklıkla durulmuş ve tartışılmış bir konudur. Ancak, bu ilgi ve sorgulama düzeyinin, sanat eleştirisi uygulamalarının ilköğretim çağı çocuklarının eleştirel düşünce gelişimi üzerindeki etkileri için de geçerli olduğu pek söylenemez. Bu nedenle, bu araştırma konuyu öncelikle, eğitim sürecinin iyileştirilmesi perspektifinde tartışmaya açmakta ve ilköğretimin birinci basamağındaki çocukların sanatsal gelişim özellikleri doğrultusunda planlanacak uygulamalarda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları vurgulamaya çalışmaktadır.

Kaynakça

 • Barrett, T., (1994), Criticizing Art: Understanding the Contemporary, Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company.
 • Barrett, T., (Editor) (1994), Lessons for Teaching Art Criticism. ERIC, Getty Center for Education in the Arts, 1994.
 • Bloom, B., (1956), Taxonomy of Educational Objectives . Handbook I: Cognitive Domain, New York: McKay.
 • Broudy, H., S., (1983), The Uses of Schooling, New York: Roudledge.
 • Chapman, L., H.. (1992), A World of Images, Davis Publications, Inc., Massachusetts, USA, s.71.
 • Chapman, L., H., (1978), Approaches to Art in Education, Chapter 4, "Perceiving and responding to visual forms." New York, NY: Harcourt, Brace, Jovanovich.
 • Cromer, J., (1990), Criticism - History, Theory and Practice of Art Criticism in Art Education, National Art Education Association.
 • Dewey, J., (1934), Art as Experience, Capricorn, New York, s.3.
 • Dobbs, S., M., (1992) “The DBAE Handbook: An Overview of Discipline-Based Art Education”, Santa Monica, CA: The Getty Center for Education in the Arts.
 • Farnum, R., B., (1931), Education Through Pictures, CT: Art Extension Press, Wesport.
 • Feldman, E., B., (1994), Practical Art Criticism. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, 1994.
 • Herberholtz, D. & B, (1998), Artworks for Elementary Art Teachers (Eighth Edition), USA: McGraw Hill, s.112 – 113.
 • Kirişoğlu, O & Stokrocki, M., (1997), Ortaöğretim Sanat Öğretimi (Öğretmen Eğitimi Dizisi), YÖK/DÜNYA BANKASI Milli Eitimi Geliştirme Projesi, Ajans – Türk Matbaacılık San. A.Ş., Ankara, s. 1.18.
 • Linderman, M.G., (1997), Art in Elementary School” (Fifth Edition), USA: McGraw Hill, s.26-27.
 • Payne, J., (2004), Teaching Students to Critique, http://artsedge.kennedy- center.org/content/3338/
 • Perkins, D., N, (1994), The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art, Santa Monica, CA: Getty Center For Education in Arts, s.5-83-84.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Ahmet Şinasi İŞLER Bu kişi benim
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , & İşler, A. Ş. (2005). İlköğretimin İlk Yıllarındaki Sanat Eleştirisi Uygulamaları ve Bu Uygulamaların Eleştirel Düşünme Gelişimi Açısından Önemi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 135-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173340