Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Konkrete Poesie in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 181 - 206, 01.04.2005

Öz

Die Konkrete Poesie wird in vielen Kreisen als geeignetes Mittel für die auszubildende kommunikative und sprachliche Kompetenz bezeichnet. Im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht wird des Öfteren von ihr Gebrauch gemacht und auch in Lehrwerkreihen für Deutsch als Fremdsprache ist sie mehrmals vertreten. Mit dieser Arbeit soll gezeigt werden, welche Ziele Lehrwerke mit dieser Lyrik anstreben und wie diese Art von Lyrik in den für diese Arbeit ausgewählten Lehrwerken eingesetzt worden ist. In den Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache kann der Gebrauch der Konkreten Poesie verschiedene Ziele verfolgen. Bei Erweiterung des Wortschatzes, bei Förderung sprachlicher Kompetenzen, bei Schulung von Aussprache und Entwicklung von Interpretationsvermögen und bei Festigung grammatiklalischer Regeln wird von dieser Lyrik Gebrauch gemacht. 

Konkrete Poesie in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1, 181 - 206, 01.04.2005

Öz

„Somut Şiir“, birçok çevrelerce iletişimsel ve dilsel yetinin geliştirilmesinde uygun bir araç olarak kabul görmektedir. “Yabancı Dil Olarak Almanca” derslerinde “Somut Şiir” yadsınamayacak derecede önemli bir yer tutar ve bu şiir türüne ders kitaplarında da sıklıkla yer verilmektedir. Bu çalışma “Somut Şiir”in ders kitaplarında hangi hedeflere yönelik kullanılabileceğini ve belirlenen ders kitaplarında ne şekilde kullanıldığını gözler önüne sermektedir. “Yabancı Dil Olarak Almanca” derslerinde okutulmak üzere hazırlanan ders kitaplarında “Somut Şiir”in kullanımı farklı amaçlar taşıyabilir. Öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmelerinde, sözlü anlatım, telaffuz ve yorumlama yetilerini arttırmalarında ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerinde “Somut Şiir”den yararlanılmaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bu kişi benim


Orhan ÖZMUT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA , & Özmut, O. (2005). Konkrete Poesie in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 181-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16681/173343