Yayın Politikası

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi’nin Makale Gönderim Politikası:

1.    Makale gönderimi, çalışmanın daha önce herhangi bir dergide ya da DOI numarası ile birlikte herhangi bir toplantıda (Sempozyum, Kongre, Konferans vs. ) tebliğ çalışması olarak yayınlanmamış olduğu anlamına gelmektedir.

2.    Makale gönderimleri, sosyal bilimler ilgili herhangi bir alanda özgün araştırma makaleleri olmalıdır.

3.     Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın İngilizce Türkçe veya farklı dillere çevrilerek herhangi bir yerde yayımlanmamalıdır.

4.     Makaleler iyi bir İngilizce veya Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

5.     Makale gönderim dosyasının, kullanılan kelime işlemci şablonunun geçerli biçiminde kaydedilmesi önemlidir.

6.     Faydalanılan bilgilerin kaynakları belirtilmelidir.

7.     Metin içinde kullanılan Figürlerin, tabloların ve grafiklerin kaynak dosyaları başvuru sırasında ayrı olarak sisteme eklenmelidir.

8.     Gereksiz hataları önlemek için yazım denetimi ve dilbilgisi kontrol işlevlerinin kullanılması tavsiye edilir.

9.    Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi makale değerlendirme sürecini “Çift Kör” hakem değerlendirmesi politikası ile gerçekleştirir. Bu değerlendirme sürecinde, hakemler değerlendirme yaptıkları makale ile ilgili yazar bilgilerine, yazarlar ise makalelerini değerlendirmekte olan hakemlerin bilgilerine ulaşamazlar.

10. Hakemlerin değerlendirme raporuna göre, editörler gönderilerin yayına uygun olup olmadığına karar verirler.

11. Yazarlar Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi makale başvuru politikasına uymakla yükümlüdür.

12.  Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi yılda iki defa yayımlanmaktadır.

13.  Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi makale gönderimi ve değerlendirme sürecinde herhangi bir ücret talep etmez.