Bibliyografik Bilgi

Dergi Adı: Universal Journal of History and Culture

Dergi Adının Kısaltması: Univers. J. Hist. Cult.

Kısaltma: UJHC