Yayın İlkeleri

 • Universal Journal of History and Culture, uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 • Universal Journal of History and Culture, yılda iki kez (Nisan ve Ekim) aylarında yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 • Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce’dir.

 • Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.Dergimize yapılan gönderiler Ithenticate intihal tespit programı ile taranmaktadır. İntihal tespit edilen yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.

 • Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.

 • Yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde saklı tutulur.

 • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı hakemlere gönderilir. En az iki olumlu hakem raporu ile yazının yayımlanmasına karar verilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı ya editör tarafından ret edilir ya da bir hakeme raporuyla daha desteklenerek kabul veya ret kararı verilir.

 • Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.

 • Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.

 • Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazar(lara) aittir.

 • Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Universal Journal of History and Culture aittir.

 • Burada Belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Chief Editörlere aittir.