Amaç

Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisinin amacı binlerce yıldır uygulanmakta olan tıbbi yöntemlerin, güncel bilimsel yöntemlerle sınandığı ve sağlam bir temele oturtulduğu bilimsel çalışma ve uygulamaları yayınlamak, yurt içi ve dışında konu üzerinde çatı oluşturabilmektir.

Tüm dünyada tamamlayıcı ve geleneksel tıp önemli gelişmeler kaydetmektedir. Yediğimiz yiyecekten, aklımızdan geçen düşünceye, bedenimizdeki manyetik alanların sağlığımızı etkileme şekline dek her şey tamamlayıcı tıbbın alanındadır. Belki de tamamlayıcı olmaktan öte tıbbın kendisidir. Tıp, oldukça geniş bir alandan etkilenmektedir. Çevremizdeki her olay, her değişim doğrudan sağlığımız üzerinde etkili olabilmektedir. Düne kadar doğru bildiğimiz pek çok bilgi artık yanlış kabul edilebilmektedir. Bilim insanı olmak, her bilgiye şüpheyle yaklaşmayı ve bilimsel yöntemlerle sınamayı gerektirir.

GETIPMER aktif kurul ve organları, dinamik yönetim şeması ile akademik yapı altında bilgiyi sınayarak, süzgeçten geçirip, Geleneksel Tıbbın, güncel tıpla kesiştiği alanları bulmak ve bilimsel yöntemlerden vaz geçmeden bilgiyi çoğaltmayı misyon edinmiştir. Bu dergi de bu misyonun bir parçasıdır. Evrensel tıp etiği çerçevesinde, bilimsel nitelikli yazıların tamamlayıcı tıbba ilgi duyan bilim insanlarına ulaştırılması birincil amacımızdır. 

Tıbbın alternatifi yoktur, sadece farklı yöntemler güncel tıbba destek olarak sunulabilir ve etkisi güçlendirilebilir. Bilimsel kanıtlara dayanarak bir yöntemin etkin olduğu veya olmadığı söylenebilir. Tıpta temel ilke “primum non nocere” (Önce zarar verme) olmalıdır. Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi bu ilke, tıbbi deontoloji ve etik çerçevesinde varlığını sürdürecek, asla bilimsellikten ödün vermeyecektir klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergis; editör, editör yardımcıları ve hakem heyeti de bu ilkeye dayanarak, yetkin bilim insanlarından kurulmuştur. İnsanlığa ve ülkemize hayırlı olması dileklerimle, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Dilek Özcengiz
Baş Editör

Kapsam

Sağlık Bakanlığının belirlediği aşağıdaki alanlarda ve gelecekte belirleyeceği alanlar dahilinde bilimsel araştırma ve makaleleri kapsar.

Hipnoz

Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi)

Akupunktur

Apiterapi

Proloterapi

Osteopati

Refleksoloji

Homeopati

Kayropraktik

Larva Uygulaması

Müzik Terapi

Kupa Terapi

Ozon Terapi

Mezoterapi

Sülük Tedavisi