Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 3 2019-01-16

Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi

Volkan Demir [1]


Sanat terapisi, sanatsal materyallerin kullanıldığı dışavurumcu bir terapi biçimidir. Sanat, giderilmemiş ihtiyaçları simgesel yolla giderip, ruh sağlığı ve dinginliğini korumaya yardımcı olarak tıpkı bir psikoterapi yöntemi gibi işlev görmektedir. Türkiye’de sanat terapisine yönelik ilginin arttığı görülmektedir ancak konu ile ilgili psikoloji literatürü bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu nedenle, mevcut derleme çalışmasında sanatla terapi programlarını değerlendirmek için yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde bir kavram olarak sanat terapisi tanıtılmış ardından sanat terapisin tarihçesine değinilmiştir. Derlemenin son bölümünde ise sanat terapisinin etkinliğini sınayan araştırmalar ve sanat terapisi uygulamaları olgu örnekleri ile aktarılmaya çalışılmıştır.

Sanat, sanat terapisi, dışavurumculuk
 • Akhan LU, Atasoy N. Impact of marbling art therapy activities on the anxiety levels of psychiatric patients. Journal of Human Sciences. 2017; 14(2), 2121-2128.
 • Babaoğlu A. Psikopatolojik Sanat II. Resimsel Sanat Ürünlerinin Analiz Öğeleri. Düşünen Adam Dergisi. 1988; 2(3), 202- 204.
 • Baines P. Nurturing the heart: Creativity, art therapy and dementia. Alzheimer's Australia; 2007.
 • Bar-Sela G, Atid L, Danos S, Gabay N, Epelbaum R. Art therapy improved depression and influenced fatigue levels in cancer patients on chemotherapy. Psychooncology. 2007; 16, 980-984.
 • Case C, Dalley T. Handbook of art therapy. (2 rd ed. pp.1-10). London: Routledge; 2006.
 • Chandraiah S, Anand SA, Avent LC. Efficacy of group art therapy on depressive symptoms in adult heterogeneous psychiatric outpatients. Art Therapy. 2012; 29(2), 80-86.
 • Collie K, Bottorff JL, Long BC. A narrative view of art therapy and art making by women with breast cancer. J Health Psychology. 2006; 11(5),761-775.
 • Coşkun S, Yıldız Ö, Yazıcı A. Psikiyatrik Rehabilitasyonda Fotoğrafın Kullanımı: Bir Ön Proje. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2010; 1(3):121-127.
 • Curry NA, Kasser T. Can coloring mandalas reduce anxiety?. Art Therapy. 2005; 22(2), 81-85.
 • Dalley T, Case C. The handbook of art therapy. Routledge; 2014.
 • Demir V. Dışavurumcu Sanat Terapisinin Psikolojik Belirtiler ile Bilişsel İşlevlere Etkisi. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2017; 7(13), 575-598.
 • Demir V. Sanatla Terapi Programının Bireylerin Kaygı, Sosyal Kaygı ve Sağlık Kaygısı Düzeyleri Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 1(2), 223-234.
 • Demir V, Demir A. Sanatla Terapi Programı ve Etkileşim Grubu Uygulamasının Ruhsal Belirti Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2018; 1(2), 97-120.
 • Demir V, Yıldırım B. Sanatla Terapi Programının Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerine Etkililiği. Ege Eğitim Dergisi. 2017; (18), 1, 311-344.
 • Dilawari K, Tripathi N. Art therapy: A creative and expressive process, Indian Journal of Pozitive Psychology. 2014; 5(1), 81-85.
 • Geue KL, Goetze H, Buttstaedt M, Kleinert E, Richter D, Singer S. An overview of art therapy interventions for cancer patients and the results of research, Complementary Therapies in Medicine. 2010; 18(3-4), 160-170.
 • Gussak D. The effectiveness of art therapy in reducing depression in prison populations. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2007; 51(4), 444-460.
 • Hattori H, Hattori C, Hokao C, Mizushima K, Mase T. Controlled study on the cognitive and psychological effect of coloring and drawing in mild Alzheimer's disease patients. Geriatrics & gerontology international. 2011; 11(4), 431-437.
 • Kar Ö, Toros F. Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarı Olgularında Sanat Terapisi. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale” sunulan sözel bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr7download7article-file788858. 2015.
 • Kim S, Ki JA. case study on the effects of the creative art therapy with stretching and walking meditation—Focusing on the improvement of emotional expression and alleviation of somatisation symptoms in a neurasthenic adolescent. The Arts in Psychotherapy. 2014; 41(1), 71-78.
 • Luzzatto P, Gabriel B. The creative journey: A model for short-term group art therapy with posttreatment cancer patients. Art Therapy. 2000; 17(4), 265-269.
 • Malchiodi CA. Expressive arts therapy and multimodal approaches. Handbook of art therapy. 2003; 106-119.
 • Malchiodi CA. The Art Therapy Source Book. Newyork: Mc Graw Hill-NTC; 1998.
 • Malchiodi CA. Expressive Therapies History, Theory, and Practice. In. C.A. Malchiodi (Ed.), Expressive Therapies (pp.1-15). Newyork: Guilford press; 2005.
 • McFadden SH, Basting AD. Healthy aging persons and their brains: promoting resilience through creative engagement. Clinics in geriatric medicine. 2010; 26(1), 149-161.
 • Meguro M, Meguro K. Activated thalamic glucose metabolism after combined donepezil and psychosocial intervention. British Journal of Neuroscience Nursing. 2010; 6(4), 176-180.
 • Mimica N, Kalinić D. Art therapy may be benefitial for reducing stress-related behaviours in people with dementia-case report. Psychiatria Danubina. 2011; 23(1.), 125-128.
 • Monti DA, Peterson C, Kunkel EJS, Hauck WW, Pequignot E, Rhodes L, et al. A randomized, controlled mindfulness based art therapy (MBAT) for women wıth cancer. Psychooncology. 2006; 15, 363-373.
 • Mössler K, Chen X, Heldal TO, Gold C. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia‐like disorders. The Cochrane Library; 2011.
 • Nainis NA. Approaches to art therapy for cancer inpatients: Research and practice considerations. Art Therapy. 2008; 25(3), 115-121.
 • Nainis N, Paice JA, Ratner J, Wirth JH, Lai J, Shott S. Relieving symptoms in cancer: Innovative use of art therapy. Journal of Pain and Symptom Management. 2006; 37(2), 162-169.
 • Noice H, Noice T, Staines G. A short-term intervention to enhance cognitive and affective functioning in older adults. Journal of aging and health. 2004; 16(4), 562-585.
 • Oster I, Magnusson E, Thyme KE, Lindh J, Aström S. Art therapy for women with breast cancer: the therapeutic consequences of boundary strengthening. The Arts in Psychotherapy. 2007; 34, 277-288.
 • Oster I, Svensk A, Magnusson E, Thyme KE, Sjodin M, Aström S, et al. Art therapy improves coping resources: a randomized, controlled study among women with breast cancer. Palliat Support Care. 2006; 4, 57-64.
 • Peisah C, Lawrence G, Reutens S. Creative solutions for severe dementia with BPSD: a case of art therapy used in an inpatient and residential care setting. International psychogeriatrics. 2011; 23(6), 1011-1013.
 • Ponto JA, Frost MH, Thompson R, Allers T, Will TR, Zahasky K, et al. Stories of breast cancer through art. Oncoloy Nursing Forum. 2003; 30(6), 1007- 1013.
 • Rabin M. Art therapy and eating disorders: The self as significant form. Columbia University Press; 2003.
 • Rusted J, Sheppard L, Waller D. A multi-centre randomized control group trial on the use of art therapy for older people with dementia. Group Analysis. 2006; 39(4), 517-536.
 • Safar LT, Press DZ. Art and the brain: Effects of dementia on art production in art therapy. Art Therapy. 2011; 28(3), 96-103.
 • Sarandöl A, Akkaya C, Eracar N, Kırlı S. Şizofreni hastaları ve yakınlarıyla yapılan sanatla terapinin hastalık belirtileri, bireysel ve toplumsal beceriler üzerine etkisi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2013; 14(4).
 • Sezer E, Atıcı E. Selçuklu ve Osmanlılarda müzikle tedavi yapılan hastaneler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2010; 36(1), 29-32.
 • Shostak B, DiMaria A, Salant E, Schoebel N, Bush J, Minar V, et al. “Art Therapy in the Schools” A Position Paper of the American Art Therapy Association. Art Therapy. 1985; 2(1), 19-21.
 • Somakcı P. Türklerde müzikle tedavi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2003; 1(15), 131-140.
 • Stanley PD, Miller MM. Short-term art therapy with an adolescent male. The Arts in psychotherapy. 1993.
 • Theorell T, Konarski K, Westerlund H, Burell AM, Engström R, Lagercrantz AM, et al. Treatment of patients with chronic somatic symptoms by means of art psychotherapy: A process description. Psychotherapy and Psychosomatics. 1998; 67(1), 50-56.
 • Turetsky CJ, Hays RE. Development of an art psychotherapy model for the prevention and treatment of unresolved grief during midlife. Art Therapy. 2003; 20(3), 148-156.
 • Visnola D, Sprūdža D, Baķe MĀ, Piķe A. Effects of art therapy on stress and anxiety of employees. In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 2010; 64, 85-91.
 • Williams S. Short-term art therapy. American Journal of Art Therapy. 1976.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8148-8647
Yazar: Volkan Demir (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2019

Bibtex @derleme { ukhtd468366, journal = {Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi}, issn = {}, address = {}, publisher = {Üsküdar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 3}, doi = {}, title = {Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi}, key = {cite}, author = {Demir, Volkan} }
APA Demir, V . (2019). Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi. Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi , 1 (1) , 1-3 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukhtd/issue/42571/468366
MLA Demir, V . "Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi". Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1 (2019 ): 1-3 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukhtd/issue/42571/468366>
Chicago Demir, V . "Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi". Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1 (2019 ): 1-3
RIS TY - JOUR T1 - Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi AU - Volkan Demir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 3 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi %A Volkan Demir %T Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi %D 2019 %J Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Volkan . "Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi". Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1 / 1 (Ocak 2019): 1-3 .
AMA Demir V . Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi. ÜKHTD. 2019; 1(1): 1-3.
Vancouver Demir V . Terapötik Uygulamada Yaratıcı Süreci Kullanma: Sanat Terapisi. Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019; 1(1): 3-1.