Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 3 2019-01-16

Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz

Seyfettin BABAT [1]


ÖZET

Klinik diş hekimliğinde önemli bir sorun olarak tanımlanan diş hekimliği korkusu, her yaştan insan ve neredeyse tüm sosyal sınıfları etkilemektedir. Diş hekimliği teknolojisindeki son gelişmeler uygulanan tedaviler esnasında ağrı veya rahatsız edici duyguları en aza indirmesine rağmen, dental fobi ve anksiyeteden şikâyet eden hastaların sayısında neredeyse hiçbir azalma olmamıştır.

Makalemizde bu korkunun ve anksiyetenin nedenleri, önlenmeleri konuları değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bireylerin ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyen dental anksiyete ve fobinin, diş hekimlerince tanınması ve hipnozun bu süreci yönetmedeki rolü üzerinde durulacaktır.  

ABSTRACT

Dental phobia, defined as a major problem in clinical dentistry, affects people of all ages and almost all social classes. Although recent advances in dental technology have minimized pain or disturbing feelings during treatments, there has been virtually no reduction in the number of patients complaining of dental phobia and anxiety.

In this article, the reasons of this phobia and anxiety and their prevention will be tried to be evaluated. The importance of dental anxiety and phobia which affects the oral and dental health of individuals and the role of hypnosis in managing this process will be emphasized.

 

Diş Hekimliği, Dental Anksiyete, Dental Fobi, Hipnoz
 • Kaynakça
 • Agras, S., Chapin, H., & Oliveau, D. (1972).
 • The natural History of Phobia. Arch Gen Psychiatry(26), 315-317. Akarslan, D. Z., & Erten, P. (2009).
 • Diş Hekimliği Korkusu ve Kaygısı. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 33(1), 62-68.
 • Armfield, J., & Heaton, L. (2013). Management of fear and anxiety in the dental clinic: a review. Australian Dental Journal, 58, 390–407.
 • Association, A. P. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th edition b.).
 • Washington DC. Bayrak, Ş., Şen Tunç, E., Eğilmez, T., & Tüloğlu, N. (2010).
 • Ebeveyn Dental Kaygısı ve Sosyodemografik Faktörlerin Çocukların Dental Kaygısı Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi(20), 181-88.
 • Bracha, H., Vega, E., & Vega, C. (2006, September/October).
 • Poattraumatic Dental-Care Anxiety (PTDA): Is "dentalphobia" a misnomer. Hawai Dental Journal, 17-19. Butler, J., & Arslan, H. (2009).
 • Tıbbi Hipnoterapi Eğitim Hypnotherapy Training International Türkiye. Dr. Gündüz, S. (2009). Dental Fobisi Olan Hastalarda Diğer Anksiyete Bozuklukları Eştanısı. http://www.istanbulsaglik.gov.tr: http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/psikiyatri/dr_suleyman_gunduz.pdf adresinden alındı
 • Elman, D. (1964). Hypnotherapy . Erol, D., Kılıç, D., Ulusoy, P., Keçeci, U., & Şimşek, S. (1998).
 • Türkiye Ruh Sağlığı Profili: Erişkin nüfusla ilgili sonuçlar. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları. Facco, E., & Zanette, G. (2017, July 1).
 • The Odyssey of Dental Anxiety: From Prehistory to the Present. A Narrative Review. Frontiers in Psychology | www.frontiersin.org, 8. Fırat, D., Tunç , E., & Sar, V. (2006). Dental anxiety among adults in Turkey.
 • J Contemp Dent Pract( 7), 75-78. Gatchel, R. (1989). The prevalence of dental fear and dental avoidance: expanded adult and recent surveys. J Am Dent Assoc(118), 591-593. Gupta , P., Marya, P., Bhatia , P., & Dahiya , D. (2014).
 • Behaviour management of an anxious child. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal(16), 3-6. Humphris , G., Clarke , H., & Freeman, R. (2006).
 • Does completing a dental anxiety questionnaire increase anxiety? A randomized controlled trail with adults in general dental practice. Br Dent J(201), 33-35. J.Wardle. (1982).
 • Fear of dentistry. Bristish J Medical Psychology, 55;119-126. Kırbaş, Z. Ö., & Özkan, H. (2014).
 • Ağız ve Diş Sağlığına Başvuran 9-12 yaş grubu çocukların durumluluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi. İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi(4(2)), 128-134.
 • Kleinknecht, R., Klepac, R., & Alexander, L. (1973). Origins and characteristics of fear of dentistry. J Am Dent Assoc( 86), 842-848.
 • Klingberg, G. (2012). Dental anxiety and behaviour management problems in paediatric dentistry – A review of backround factors and diagnostics. European Archives of Paediatric Dentistry. Official Journal of the European Academy of Paediatric Dentistry, 11-15.
 • Kömerik, Y. D., & Muğlalı, Y. D. (2005). Ağız Cerrahisinde Anksiyete Kontrolü: Hastaların Bilgilendirilmesi. Ataürk Üniversitesi Diş Hek.Fak Dergisi, 15(3), 25-33. KÖROĞLU, D. A., & DURKAN, Y. (2010). Diş Hekimliği Ugulamalarında Karşılaşılan Dental Anksiyete Sendromunun Etiyolojisinin ve Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hek. Fak Dergisi, 20(3), 205-212.
 • Kvale , G., Berggren, U., & Milgrom , P. (2004). Dental fear in adults: a meta-analysis of behavioral interventions. Community Dent Oral Epidemiol, 32(4), 250-64l. Lee, C., Chang, Y., & Huang, S. (2008).
 • The Clinically Related Predictors of Dental Fear in Taiwanese Children. Int J Ped Dent(18), 415-22. M.Bergius, Berggren , U., Bogdanov, O., & Hakeberg, M. (1997, APRIL).
 • Dental anxiety among adolescent in St.Petersburg,Russia. Eur J Oral Sci, 105(Issue 2), 117-122. NL., C. (1969). Development of a dental anxiety scala. J Dent Res, 48, 596. R.Nash, M., & J.Barnier, A. (2015).
 • HİPNOZ Kuram,Araştırma,Uygulama-KURAM (1 b., Cilt 1). (M. O. Özkan, Çev.) İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
 • Rubin, J. G., Slovin, M., & Krochak, M. (1988, October). The Psychodynamics of Dental Anxiety and Dental Phobia. Dental Clinics of North America, 32(4), s. 647-656. Rubin, J., & Krochak, M. (1990, March).
 • Management of th Phobic Denture Patient. Practical Periodontics and Aesthetic Dentistry, 2(1), 36-38. Simons, D., Pootter, C., & Temple, G. (2007). Hypnosis and Communication in Dental Practice.
 • Quintesssence Puplishing co.LTD. Stabholz, A., & Peretz, B. (1999). Dental Anxiety Among Patients Prior To Different Dental Treatments. Int. Dent. J. Stouthard, M., & Hoogstraten, J. (1987).
 • Ratings of fears associated with twelve dental situations. J Dent Res( 66), 1175-1178.
 • Viinikangas, A., Lahti , S., Yuan , S., Pietila, I., Freeman , R., & Humphris, G. (2007).
 • Evaluating a single dental anxiety question in Finnish adults. Acta Odontol Scand(65), 236-240.
 • Yetiş, C. Ç., & Küçükeşmen, Ç. (2013). Çocuk hastalarda "Dental Kaygı ve Davranış İdaresi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-67.
 • Yıldız, S. (2014, OCAK). GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NE BAŞVURAN HASTALARIN DENTAL ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLEE ANLIK KAYGI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Doktora Tezi. Ankara.
 • Z.Sungur, D. (1997). Fobik Bozukluklar. Psikiyatri Dünyası, 1, s. 5-11.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Seyfettin BABAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Serbest Diş Hekimi Muayenehanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2019

Bibtex @derleme { ukhtd468428, journal = {Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi}, issn = {}, address = {}, publisher = {Üsküdar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 3}, doi = {}, title = {Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz}, key = {cite}, author = {BABAT, Seyfettin} }
APA BABAT, S . (2019). Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz. Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi , 1 (1) , 1-3 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukhtd/issue/42571/468428
MLA BABAT, S . "Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz". Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1 (2019 ): 1-3 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukhtd/issue/42571/468428>
Chicago BABAT, S . "Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz". Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1 (2019 ): 1-3
RIS TY - JOUR T1 - Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz AU - Seyfettin BABAT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 3 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz %A Seyfettin BABAT %T Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz %D 2019 %J Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD BABAT, Seyfettin . "Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz". Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 1 / 1 (Ocak 2019): 1-3 .
AMA BABAT S . Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz. ÜKHTD. 2019; 1(1): 1-3.
Vancouver BABAT S . Dental Anksiyete , Dental Fobi ve Hipnoz. Üsküdar Üniversitesi Klinik Hipnoz ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi. 2019; 1(1): 3-1.