Yayın Etiği

DERGİ ETİK KURALLARI

1. Dergiye gönderilen yayın taslaklarının başka bir dergide yayın için gönderilmemiş, daha önce yayınlanmamış orijinal makale olması gerekmektedir.

2. Gönderilen makale taslağının başvuruda tüm yazarların imzalı telif belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.

3. Yazışma yazarı makalenin başvuru ve tüm süreçlerinde yetkili olması gerekmektedir.

4. Makale kabul edildikten sonra yazar isim ekleme, çıkarma veya sıra değiştirme yapılamaz.

5. Makalenin talep edildiğinde tüm ham verileri gönderilmelidir.

6. Yazışma yazarı hakemler önerebilir. Bu hakemlerin farklı ülkelerden, kurumlardan olması ve gönderilen makale ile hiçbir bağlantısının olmaması gerekmektedir. Bu hakemler editörler tarafından atanmayabilir fakat fikir vermesi açısından önemlidir.

7. Makale benzerlik programları kullanılarak raporu başvuruda gönderilmelidir. Editör veya editörler kendi programlarını kullanarak yeniden benzerlik raporu çıkarabilir ve bu geçerli olarak kabul edilir.

8. Makale küçük parçalara ayrılarak birden fazla yayın için kullanılmamalı veya makalede daha önceki makaleden alıntılar varsa bunun uygun şekilde belirtilmesi ve kaynağı verilmelidir. Yazar kendi yayınını bile kullanması halinde kaynağını uygun biçimde belirtmelidir.

9. Gönderilen makalenin bir kısmı veya tüm verileri daha önce yayınladığı belirlenirse ret edilir ve bir daha bu yazarın makalesi işleme alınmaz. Eğer makale yayınlandıktan sonra alıntı, çarpıtma, kopyalama işlemleri belirlenirse makale sistemden çekilir veya üzeri kapatılır. Başka bir yayından alıntı yapılması gerekiyorsa bu cümle alıntı olduğunu gösterecek şekilde tırnak işareti ile belirtilmeli ve kaynağı verilmelidir.

10. Makale benzerlik raporundan geçtiği halde editör veya hakemler tarafından başka bir makale ile benzerliği belirlenirse yine ret edilir ve derginin yayın sayfasından çıkarılır.

11. Yayın için gönderilen makale için öncelikle bir editör ve tercihen baş editör atanır.

12. Makale sırası ile istatistik, yazım ve İngilizce dil editörüne gönderilir. Daha sonra makale editörlerin önerileri dikkate alınarak düzeltme için yazara geri gönderilir. Yazar düzeltme sonrası makaleye yeniden sisteme yükler.

13. Sisteme yüklenen düzeltilmiş makale konusunda uzman farklı kurumlarda veya ülkelerde çalışan 3 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinde çoğunluğa göre karar verilir. Fakat bir veya birden fazla hakem tarafından etik sorunu rapor edilirse makale yeniden detaylı bir şekilde incelenir ve karar verilir.

14. İntihal, çarpıtma, sahtecilik, dilimleme, tekrarlama sorunu olduğu kanaati varsa konuda uzman yeni hakemler davet edilir ve hakem sayısı en az 5 olur. Bu hakemlerin durumu incelemesinden sonra görüşlerine göre karar verilir. Etik ihlali tespit edilirse makale ret edilir.

15. Haksız yazarlık olması durumunda makale yazarlarının sorunu çözüp yeniden başvuru yapması talep edilir.

16. Yazarların makalede kullanacakları, resim, grafik, video gibi görsel materyalleri kullanma konusunda hem izin alması ve hem de kaynak göstermesi gerekmektedir.

17. Eğer gönderilen makalenin başka bir dilde ikinci bir kez yayınlanması ihtiyacı varsa bu durum değerlendirilir ve kaynak gösterilmesi koşulu ile ikinci bir dilde değerlendirilip tercüme olarak yayınlanabilir. Bu işlem çok gerekli olmadığı sürece tercih edilmemelidir.

18. Eğer yazarlar arasında makale işlemleri sırasında bir uyuşmazlık olursa makale sürecine göre ya makale iade edilir veya sorun yazarlar arasında çözülünceye kadar işlemlere ara verilir.

19. Makalede araştırma, derleme veya kısa notlar bölümünde yazarın kendisini veya başka bir gurubu gereksiz kaynak göstermemesi önemlidir.

20. Milli güvenliğe veya insanlara zararlı olabilecek araştırma verileri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Tartışmalı haritalardan kaçınılmalıdır.

21. Makale konusunda etik bir sorun tespit edilmesi durumunda COPE rehber olarak kullanılıp gerekli işlemler yapılır.

22. Yazarlar makale yayınladıktan sonra eksik veri veya yanlış bir durum belirlemesi durumunda yeni sayıda düzeltme yayınlanır.

23. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarının yayınlanması durumu teşekkür kısmında belirtilmesi ve öğrencinin makalede ilk isim olması tercih edilmelidir.

24. Yazarlardan birinin ölmesi durumunda yapmış olduğu katkıya göre diğer yazarlar bu durumu belge ile kanıtlayıp isminin kalıp kalmayacağını kendi aralarında belirler.

25. İki taraflı kör hakemlik sistemi kullanıldığından hakemler makale yazarlarını göremezler. Aynı şekilde yazarlarda makale hakemlerini göremezler.

26. Baş editörün yazım kurallarına uygun olmayan veya etik kuralarının ihlal eden, küçük bir bölgeyi kapsayan veya derginin ilgi alanı dışındaki makaleleri ret etme hakkı bulunmaktadır.

27. Anket çalışmaları çok kapsamlı sahada birebir karşılıklı ve önemli sonuçlar içermesi durumunda işleme alınmaktadır.

28. Her makale konusunda uzman 3 farklı hakeme gönderilir ve değerlendirme için hem hakemlik formundaki sorular ve hem de derginin yazım kuralları dahil detaylı rapor talep edilir. Hakemlerden birinin yeterli değerlendirme yapmadığı düşünülürse makale hakkında karar verilmeden yeni bir hakeme gönderilir ve buna göre editör kararını verir.

29. Hakemler her yıl değerlendirilir ve en çok katkı sağlayan ve tarafsız değerlendirmeler yapan kişiler arasından güncellenir. Makalede ayrıntılı bir şekilde incelemeden karar veren hakemler hakem havuzundan ve editörler kurulundan çıkarılır. Uygun şekilde ve adaletli bir şekilde değerlendirme yapan hakemlere hakemlik sertifikası gönderilir.

30. Alan editörleri görev aldıkları makalelerin kalite ve değerlendirmelerine göre her yıl değerlendirilir ve karar verilir.

31. Editörler, hakemler veya yazarlar arasında çıkar çatışması olması durumunda baş editör tarafından editörler ve hakemler değiştirilir. Yazışma yazarı çıkar çatışması olabilecek kişileri başvuru sırasında kapak sayfasında belirtebilir. Kapak sayfası sadece baş editör tarafından görülebilir.

32. Ayrıca kapak sayfasında yazar adresi, e-posta, ORCID no, teşekkür, yazar katkısı, etik izni, çatışma durumu, mali kaynak durumlarının belirtilmesi gerekmektedir.

33. Dergiye gönderilen makale yazışma yazarı tarafından değerlendirmeye girmeden geri çekilebilir. Fakat hakem değerlendirmesi başlaması durumunda artık geri çekilemez.
34. Tüm editörler baş editör dahil Bursa Uludağ Üniversitesi-AGAM yönetim kurulunda her yıl değerlendirilir ve karar verilir. Gerekli olması durumunda değişiklik yapılabilir.

35. Etik ihlali kesin olarak tespit edilen yazarlar belirlenir ve makale başvuruları işleme alınmadan ret edilir ve makale yazara iade edilir.

36. Makale yayınladıktan sonra çalışmada katkısı olduğunu ve ismi olması gerektiğini iddia eden bir gelişme olması durumunda konuyu araştırmak için konu ve etik konusunda tecrübeli en az 3 kişilik bilirkişi ekibi ile konu araştırılıp karar verilir.

37. İsmi yayında olması gereken kişinin haklı çıkması durumunda takip eden sayıda kişinin veya kişilerin ismi yayına eklenir ve düzeltme yayınlanır.

38. Dergimizde yayınlanan makalelerin telif hakları imzalı bir belge ile dergimize aktarılmaktadır.

39. Dergimizde yayına kabul edilen, geri çekilen veya ret edilen tüm makaleler ve süreç raporları ayrıntılı bir şekilde depolanır ve saklanır.

40. Herhangi bir sorun veya uyuşmazlık durumunda makalelerin tüm süreç raporları kanıt olarak kullanılacaktır.


Taslak metinler uluslararası Yayıncılık Etiği Kurulu COPE  (Committee on Publication Ethics) ve ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yayın için dergimize gönderilecek yayın taslaklarının gönderilmeden önce aşağıdaki yayın etiği yönetmeliğinin ve uluslararası yayın etiği komisyonunun kararlarının okunması önemle tavsiye edilir.


Yayın etiği konusunda ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıların okunması tavsiye edilir:

COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS
https://publicationethics.org


ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspxÖnemli Not: Dergimizde yazar-hakem bilgileri iki taraflı gizli tutulduğundan hem yazar ve hem de hakemlerin belgeyi incele kısmında kişisel bilgilerini kaldırdıktan sonra belgeyi sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Dergimiz yazım kurallarında güncelleme yapılmıştır. Güncelleme 2022.2 sayından itibaren geçerli olacaktır.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

download 

work is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.