Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 759 - 768 2019-06-30

Investigation of the Applicability of Ebru Art in Cast Stone Technology
Ebru Sanatı Temasının Dökme Taş Teknolojisinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Murat Gökçe [1]


The visual theme of the art of Ebru, which has an important place among the Turkish arts, is appealing to a wide range of users by using it in many sectors. In this study, the visuality of the marbling art, the surface texture and the immense contact created by the unlimited color harmony and the applicability of the cast stone surfaces were investigated. The method used to reflect the theme of marbling art in the production of cast stones was not as a surface painting but was carried out by casting techniques applied during production. Marble powder, nano-calcite, cement, quartz, polymers, fiber, water and polycarboxylate based admixtures and powder pigments were used in the study. Polycarboxylate based plasticizer additive was used in the production of marbling cast stone. Although the flowing consistency is more than 600 kg / m3, the powder materials used (> 200 microns below) have been applied to the mold without decomposition. According to TS 10449, genuine marble used as natural stone should have a compressive strength of 50 MPa and a bending strength of 6 MPa. The compressive strength of Ebru cast stone products was 64 MPa and its flexural strength was 9.6 MPa. As a result of these mechanical results, it has been determined that Ebru cast stone products can be used in all areas where natural marble is used. Kitchen counter, coffee table and garden table can be produced by using the visual theme of marbling art.

Türk sanatları arasında önemli bir yere sahip olan Ebru sanatının görsel teması günümüzde bir çok sektörde kullanılarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte ve beğenisini kazanmaktadır. Bu çalışmada Ebru sanatının görselliği, yüzey dokusu ve sınırsız renk ahenginin oluşturduğu muazzam temasının, dökme taş yüzeylerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır.  Dökme taşların üretiminde Ebru sanatının temasının yansıtılması için uygulanan yöntem yüzey boyaması şeklinde olmayıp, üretim sırasında uygulan ve geliştirilen döküm teknikleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada mermer tozu, nano kalsit,  çimento, kuvars, polimerler, lif, su ve polikarboksilat esaslı katkı ile toz pigmentler kullanılmıştır. Ebrulu dökme taş üretiminde polikarboksilat esaslı akışkanlaştırıcı katkı kullanılarak kendiliğinden yerleşen kıvam da beton kalıplara dökülerek istenilen boyutta örnekler hazırlanmıştır. Yayılma kıvamının akıcı olmasına rağmen kullanılan toz malzemelerinin ( >200 mikron altı) miktarı 600 kg/m3 ten fazla olduğundan ayrışma olmaksızın kalıba yerleşebilirlik sağlanmıştır. TS 10449’a göre doğal taş olarak kullanılan hakiki mermerlerin basınç dayanımı 50 MPa ve eğilme dayanımı 6 MPa olmalıdır. Ebrulu dökme taş ürünlerinin basınç dayanımı 64 MPa ve eğilme dayanımı 9,6 MPa olarak bulunmuştur. Bu mekanik sonuçlar neticesinde doğal mermerin kullanıldığı bütün alanlarda Ebrulu dökme taş ürünlerinin rahatlıkla kullanılabileceği saptanmıştır. Ebru sanatın görsel teması kullanılarak, sehpa ve bahçe masası üretimi gerçekleştirilebilir.

 • 1. Akman M.S., Yapı Malzemelerinin Tarihsel Gelişimi, TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri, s 426, (2003).
 • 2. Argun İ., “Ebrû Sanatı,” İstanbul İktisat Dergisi, s. 224-225, ss 42-43, (1984).
 • 3. Arıtan A.S., “Türk Ebru Sanatı ve Bugünkü Durumu,” Selçuk.Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.8, ss.441, (1999).
 • 4. Arıtan, A, S, “Türk Ebru Sanatı. Türkler,” Yeni Türkiye Yayınları, Konya, Türkiye, s.12. (2002)
 • 5. Baradan, B., Felekoğlu, B. “Kendiliğinden Yerleşen Betonların Mekanik Özellikleri”. Beton Kongresi, İzmir, 234-243.(2004).
 • 6. Felekoğlu B., Yardımcı M.Y.,Baradan B., ‘Kendiliğinden Yerleşen Betonların Aşınma ve Donma-Çözülme Direnci,’ 5. Ulusal Beton Kongresinde sunuldu, İstanbul, (2003)
 • 7. Kıran A., “Rengin Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi ve Deneysel Psikoloji Yöntemi ile Ülkemiz için 18-25 Yaş Üzerinde Renk Tercihlerinin Saptanması,” Doktora tezi, Y.T.Ü, Ankara, Türkiye, (1986).
 • 8. Sungur N., “SanatveKimyaBirArada: Ebru,” BilimveTeknikDergisi, s.316, (1994).
 • 9. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, İnşaat Teknolojisi, Duvara Doğal ve Yapay Taş Kaplama, Erişim: http://megep.meb.gov.tr/, Ankara, (2012).
 • 10. TS 10449, “Mermer-Kalsiyum karbonat esaslı-Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan”, TürkStandartlarEnstitüsü,(2009).
 • 11. TS 12390-4, “Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 4 : Basınç dayanımı - Deney makinalarının özellikleri”, Türk Standartlar Enstitüsü,(2002).
 • 12. TS 12390-5, “Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 5 : Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini”, TürkStandartlarEnstitüsü,(2002).
 • 13. TS EN 12350-8, “Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton - Çökme yayılma deneyi”, Türk Standartlar Enstitüsü,(2011).
 • 14. Yılmaz, A.D., “Yeni kuşak hiper akışkankanlaştırıcı beton katkıları” TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 426, (2003).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8117-0866
Yazar: Murat Gökçe (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Amasya üniversitesi Mimarlık fakültesüi mimarlık bölümü
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Gökçe, M . (2019). Ebru Sanatı Temasının Dökme Taş Teknolojisinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması . International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 759-768 . DOI: 10.29137/umagd.567539