Amaç

Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi 2018 yılında kurulmuş, yılda bir kez yayımlanan, Uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi Sosyoloji ve Ekonomi alanlarında disiplinlerarası ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir.

Dergimiz, hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından entellektüel bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Sosyoloji ve Ekonomi Alanındaki çalişmalar