Yıl 2019, Cilt 32 , Sayı 32, Sayfalar 7 - 8 2019-10-20

Değerli Okurlarımız,

Usul dergimiz yeni sayısı ile karşınızda. Yayın Kurulumuz’a yeni isimler katıldı. Kitabiyat editörümüz değişti ve editör yardımcımız göreve başladı. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Dergi yönetimimiz, yeni sayılarında da ekibimiz gelişerek yoluna devam edecektir.

Geçen süre içerisinde dergimiz oldukça ilgiye mazhar oldu ve çok sayıda makale gönderildi. İçlerinden hakem onayı alan makaleleri dergimizin boyutlarını da zorlayarak seçtik.  Bu sayımız ulusal ve uluslararası birçok üniversiteden gelen katkı ile zengin bir içeriğe sahip oldu. Son sayımızda toplam sekiz makale ve beş kitap değerlendirmesi yayınlıyoruz. 

Dergimizin ilk makalesi Sakarya Üniversitesi Hadis Anabilimdalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hayati Yılmaz'a aittir. Dr. Yılmaz "Peygamberimiz’i Rüyada Görmek -Mahiyeti ve Bilgi Değeri" başlıklı makalesi ile dikkatleri Rüyada Hz. Peygamber’i görmenin bilgi değeri üzerine çekmektedir. Yılmaz halk inançları ve tasavvufi hayat içerisinde çok yaygın bir kültür ve çoğu kez istismara açık olan bu konuyu Hadis bilimi açısından vuzuha kavuşturmaktadır.

İkinci makale İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Necdet Yılmaz'a ait olup "Hâlid-i Bağdâdî’nin Son Halifesi Kastamonulu Ahmed-i Siyâhî - Hayatı, Eseri ve Vakfiyesi" adını taşımaktadır.  Dr. Yılmaz Hâlid-i Bağdâdî’nin son halifesi olduğu bildirilen Siyâhî’nin hayatı, tesis ettiği dergâhı ve bu dergâhta kurduğu kütüphanesi ile, bütün bunlara dair oluşturduğu vakfiyesini ele almaktadır. Ayrıca eseri ve oğlu Seyyid Ahmed-i Hicâbî’ye verdiği icâzetnâme/vasiyetnâme tanıtılmakta Halidilik’in Ahmed-i Siyâhî sonrası serencâmı hakkında bilgiler vermektedir. 

Üçüncü makale İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilimdalı öğretim üyesi Dr. Veysel Akkaya'ya aittir. "Tasavvuf Klasiklerinde Hz. Ali’nin Şahsiyeti -Kur’an ve Hadis Perspektifiyle Karşılaştırma" adlı makalesi ile Dr. Akkaya, Hz. Ali'nin Ehl-i Sünnet canibinde nasıl bir yere sahip olduğunu ele almaktadır.

Dördüncü makale İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilimdalı öğretim üyesi Dr. Fikret Soyal’ın "Mekân, Zaman ve Dil Bağlamında Nübüvvetin Evrenselliği" adını taşıyan makalesidir. Dr. Soyal zaman, mekan ve dil unsurları değişse de Allah’ın mesajının evrensel olduğunu Kelam ilmi açısından değerlendirmektedir. 

Beşinci makale Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam Anabilimdalı öğretim üyesi Doç. Dr. Veysi Ünverdi'ye ait "İmâmiyye Şiası’nın İmâmet Teorisinin İtizalî ve Sünnî Eleştirisi" adlı makale olup, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in İmâmiyye Şiası’na yazdıkları reddiyelerdeki görüşleri mercek altına almaktadır. Doç. Dr. Ünverdi Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in imâmete ilişkin görüşlerinin, ileri sürdükleri delillerinin ve İmâmiyye Şiası’na yönelttikleri eleştirilerinin benzer olduğunu ortaya koymaktadır. 

Altıncı makale Malezya International Islamic University Usul al-Fıqh bölümünden Hamza Khelifati'ye ait  "الإمام محمد مصطفى الرَّماصي الجزائري وجهوده في خدمة المذهب المالكي" adını taşımakta, Maliki mezhebinin önemli isimlerinden İmam Muhammed Mustafa er-Remasi el-Cezairi'yi çeşitli yönlerden tanıtmakta ve mezhep içerisindeki yerinden bahsetmektedir. 

"Osmanlı’nın Kayıp İki Tariki: Kabâkıbî ve Mâhir Tarikleri" adlı makale dergimizin yedinci sıradaki makalesidir. Makale Kırklareli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilimdalı öğretim üyesi Dr. Ahmet Gökdemir tarafından kaleme alınmıştır. 

Dergimizin sekizinci ve son makalesi ise Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarından Dr. Mehmet Ali Aytekin'in "İmam Züfer’in Hanefi Mezhebinde Tercih Edilen Görüşleri" adını taşımaktadır. Makale Hanefi mezhebi içerisinde önemli bir yere sahip olan İmam Züfer'in tercih edilen fetvalarına referansla bir değerlendirme yapmaktadır.

Kitap tanıtımları bölümümüzde, Tamer Yıldırım'ın Ebedi Hikmetin Peşinde; İrfan Karadeniz'in Ebûbekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri; Hülya Göndeş'in Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelenekler; Sümeyra Yumak'ın Barbar, Modern, Medenî: Medeniyet Üzerine Notlar; yine Hülya Göndeş'in Din Dilinde Mucize adlı kitaplarının tanıtım ve değerlendirmelerini bulacaksınız.

Usul dergisinin 32. sayısının hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza, alan editörlerimize ve Yayın Kurulumuz’a teşekkürü borç bilirim. Dergimiz ve Yayın Kurulumuz adına bu süreçte özellikle hakem olarak görev yapan tüm akademisyenlerimize makalelere verdikleri değerli katkılar ve eleştiriler nedeniyle çok teşekkür ederim. 

Rabbimize hamd ü senalar olsun.  

Editörden
  • Gökkır, Necmettin. "Usul Dergisi Yeni Sayı", Usul Dergisi 32, 7-8.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Editörden
Yazarlar

Yazar: Necmettin GÖKKIR (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ekim 2019

Bibtex @editoryal { usul634847, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {7 - 8}, doi = {}, title = {Editörden}, key = {cite}, author = {Gökkır, Necmettin} }
APA Gökkır, N . (2019). Editörden . Usul İslam Araştırmaları , 32 (32) , 7-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/49556/634847
MLA Gökkır, N . "Editörden" . Usul İslam Araştırmaları 32 (2019 ): 7-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/49556/634847>
Chicago Gökkır, N . "Editörden". Usul İslam Araştırmaları 32 (2019 ): 7-8
RIS TY - JOUR T1 - Editörden AU - Necmettin Gökkır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 8 VL - 32 IS - 32 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Editörden %A Necmettin Gökkır %T Editörden %D 2019 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 32 %N 32 %R %U
ISNAD Gökkır, Necmettin . "Editörden". Usul İslam Araştırmaları 32 / 32 (Ekim 2019): 7-8 .
AMA Gökkır N . Editörden. USUL. 2019; 32(32): 7-8.
Vancouver Gökkır N . Editörden. Usul İslam Araştırmaları. 2019; 32(32): 7-8.