Amaç ve Kapsam

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi işletme, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet, ilahiyat hukuk, sanat-tasarım, spor ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazılar, aşağıda verilen ölçütlerden en az birine uygun olmalıdır:

a)     Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak özgün çalışma koşullarını taşımalıdır.

b)    Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

c)     Kavramsal, yöntemsel ve/veya teorik yaklaşımların özgün bir biçimde değerlendirildiği çalışmalar olmalıdır.

d)    Dergide bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine de yer verilebilir.

e)     Yazım dili İngilizce özetli olmak kaydıyla Türkçedir. Bunun yanı sıra Türkçe özetli olmak kaydıyla diğer dillerde de (İngilizce ve Arapça) sunulabilir.

 Hakem incelemesi için dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

 Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler, hukuk, edebiyat ve felsefe alanlarında özgün çalışmaları yayımlar, bu alanlardaki 

        disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik eder.


logo.png    2016-11-01-icerik.jpg       idealonline%20logo%20(2).png    logo.png   logo.png