Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Examining the factors affecting the subjective well-being of high school students

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 34 - 47, 03.06.2021

Öz

The primary purpose of this study is to determine the factors that influence the subjective well-being of high school students. The data of this qualitative study, which was designed as a case study, were obtained from face-to-face interviews with 34 students studying in high schools. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data was analyzed using the content analysis technique. Results revealed that the subjective well-being of students is influenced by factors that increase and reduce life satisfaction, along with positive and negative events they experience. Be- sides, this study has identified how subjective well-being is understood by students and reflected in their lives, along with the ways that students follow to increase their levels of subjective well-being. The results were discussed in line with the related literature and some suggestions were presented

Kaynakça

 • Akdoğan, B. (2017). Lise öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık ve çatışma çözme davranışlarının öznel iyi oluşlarını yordaması. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Akdoğan, B. ve Yalçın, S. B. (2018). Lise öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık ve çatışma çözme davranışlarının öznel iyi oluşlarını yordaması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 174-197.
 • Akpınar, M. (2016). Okul tükenmişliği ile akademik stres ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Alim, E. (2018). Ergenlerde mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Avcı, M. (2019). Lise öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korkusu düzeyleri öznel iyi oluş düzeyleri ile sanal zorbalık düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baş, A. (2019). Ergenlerin sahip oldukları değerler, öznel iyi oluşları ve sosyal kaygıları arasındaki yordayıcı ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayram, E. (2018). Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ile kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ben-Zur, H. (2003). Happy adolescents: The link between subjective well being, internal resources and parental factors. Journal of Youth and Adolescence, 32(2), 67-79.
 • Büyükcebeci, A. (2017). Ergenlerde sosyal dışlanma, yalnızlık ve okul öznel iyi oluş arasındaki ilişki: Empatik eğilimin aracı rolü. Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Canbay, H. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Csikszentmihalyi, M. (1999). If we so rich, why aren’t we happy?. American Psychologist, 54(10), 821-827.
 • Çakır, G. (2015). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Çetinkaya, A. ve Sarıcı Bulut, S. (2019). Lise öğrencilerinde kendini toparlama gücü düzeyleri ve öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(55), 1053-1084.
 • Çevik, N. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşunu yordayan bazı değişkenler. Yüksek Lisans Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir Çelebi, Ç. (2014). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile ahlaki olgunluk seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Derin, S. ve Bilge, F. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46), 35-51.
 • Diener, E. (1984). Subjective well being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Diener, E. (2000). Subjective well being. The science of happiness and proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34-43.
 • Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective well being: The science of happiness and life satisfaction. In Snyder, C. R. ve Lopez, S. J. (Eds.), The handbook of positive psychology (pp. 63-73). New York: Oxford University Press.
 • Dursun, A. (2015). Anne babası boşanmış ergenlerin öznel iyi oluşunu arttırma programının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Eryılmaz, A. (2009). Başa çıkma stratejilerinin kişilik özellikleriyle ergen öznel iyi oluşu arasındaki aracılık rolü. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fordyce, M. W. (1977). Development of a program to increase personal happiness. Journal of Counseling Psychology, 24(6), 511-521.
 • Gündoğan, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Gündoğan, S. ve Sargın, N. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin, algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş açısından incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2), 288-295.
 • Güney, M. A. (2017). Ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kağan, M. ve Atalay, M. (2018). Lise öğrencilerinin mizah kullanım durumları ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(29), 3957-3965.
 • Kaplan, K. (2016). Serbest zaman egzersiz katılımı, öznel iyi oluş öz-yeterlik: lise öğrencileri üzerinde bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Küçükköse, İ. (2015). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile sürekli öfke, öfke ifade ediş tarzları ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Larsen, J. T., McGraw, A. P., & Cacioppo, J. T. (2001). Can people feel happy and sad at the same time? Journal of Personality and Social Psychology, 81(4), 684-696.
 • Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inguiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Mallı, A. Y. (2018). Ortaöğretim kurumlarında okul spor yarışmalarına katılan ve katılmayan öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Myers, D., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19.
 • Okumuşoğlu, O. (2015). Sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve öznel iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği, kontrol odağı, eğitim stresleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Özkan, İ. (2014). Ergenlerde anne baba tutumu ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
 • Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological. Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.
 • Seki, T. (2014). Ergenlerin sosyal görünüş kaygısı ve öznel iyi oluşlarının sahip oldukları değerler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Suldon, S. M., Friedrich, A. A., White, T., Farmer, J., Minch, D., & Michalowski, J. (2009). Teacher support and adolescents subjective well being: A mixed methods investigation. School Psychology Review, 38(1), 67-85.
 • Yetim, Ü. (2001). Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Yılmaz, S. (2016). İmam hatip lisesi öğrencilerinin akran ilişkilerinin insani değerler ve öznel iyi oluş düzeyleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 34 - 47, 03.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Akdoğan, B. (2017). Lise öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık ve çatışma çözme davranışlarının öznel iyi oluşlarını yordaması. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Akdoğan, B. ve Yalçın, S. B. (2018). Lise öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık ve çatışma çözme davranışlarının öznel iyi oluşlarını yordaması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 174-197.
 • Akpınar, M. (2016). Okul tükenmişliği ile akademik stres ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Alim, E. (2018). Ergenlerde mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Avcı, M. (2019). Lise öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korkusu düzeyleri öznel iyi oluş düzeyleri ile sanal zorbalık düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baş, A. (2019). Ergenlerin sahip oldukları değerler, öznel iyi oluşları ve sosyal kaygıları arasındaki yordayıcı ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayram, E. (2018). Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ile kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ben-Zur, H. (2003). Happy adolescents: The link between subjective well being, internal resources and parental factors. Journal of Youth and Adolescence, 32(2), 67-79.
 • Büyükcebeci, A. (2017). Ergenlerde sosyal dışlanma, yalnızlık ve okul öznel iyi oluş arasındaki ilişki: Empatik eğilimin aracı rolü. Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Canbay, H. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Csikszentmihalyi, M. (1999). If we so rich, why aren’t we happy?. American Psychologist, 54(10), 821-827.
 • Çakır, G. (2015). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Çetinkaya, A. ve Sarıcı Bulut, S. (2019). Lise öğrencilerinde kendini toparlama gücü düzeyleri ve öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(55), 1053-1084.
 • Çevik, N. (2010). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşunu yordayan bazı değişkenler. Yüksek Lisans Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir Çelebi, Ç. (2014). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşları ile ahlaki olgunluk seviyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Derin, S. ve Bilge, F. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46), 35-51.
 • Diener, E. (1984). Subjective well being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 • Diener, E. (2000). Subjective well being. The science of happiness and proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34-43.
 • Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective well being: The science of happiness and life satisfaction. In Snyder, C. R. ve Lopez, S. J. (Eds.), The handbook of positive psychology (pp. 63-73). New York: Oxford University Press.
 • Dursun, A. (2015). Anne babası boşanmış ergenlerin öznel iyi oluşunu arttırma programının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Eryılmaz, A. (2009). Başa çıkma stratejilerinin kişilik özellikleriyle ergen öznel iyi oluşu arasındaki aracılık rolü. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fordyce, M. W. (1977). Development of a program to increase personal happiness. Journal of Counseling Psychology, 24(6), 511-521.
 • Gündoğan, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Gündoğan, S. ve Sargın, N. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin, algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş açısından incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2), 288-295.
 • Güney, M. A. (2017). Ergenlerde duygusal özerklik, sosyal destek ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kağan, M. ve Atalay, M. (2018). Lise öğrencilerinin mizah kullanım durumları ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(29), 3957-3965.
 • Kaplan, K. (2016). Serbest zaman egzersiz katılımı, öznel iyi oluş öz-yeterlik: lise öğrencileri üzerinde bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Küçükköse, İ. (2015). Lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile sürekli öfke, öfke ifade ediş tarzları ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Larsen, J. T., McGraw, A. P., & Cacioppo, J. T. (2001). Can people feel happy and sad at the same time? Journal of Personality and Social Psychology, 81(4), 684-696.
 • Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inguiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Mallı, A. Y. (2018). Ortaöğretim kurumlarında okul spor yarışmalarına katılan ve katılmayan öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Myers, D., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10-19.
 • Okumuşoğlu, O. (2015). Sınıf tekrarı yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin benlik saygıları ve öznel iyi oluşlarının; akademik tükenmişliği, kontrol odağı, eğitim stresleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Özkan, İ. (2014). Ergenlerde anne baba tutumu ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
 • Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological. Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.
 • Seki, T. (2014). Ergenlerin sosyal görünüş kaygısı ve öznel iyi oluşlarının sahip oldukları değerler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Suldon, S. M., Friedrich, A. A., White, T., Farmer, J., Minch, D., & Michalowski, J. (2009). Teacher support and adolescents subjective well being: A mixed methods investigation. School Psychology Review, 38(1), 67-85.
 • Yetim, Ü. (2001). Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Yılmaz, S. (2016). İmam hatip lisesi öğrencilerinin akran ilişkilerinin insani değerler ve öznel iyi oluş düzeyleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuba YALDIZ Bu kişi benim
Ministry of National Education, Polatlı Zafer Secondary School, Ankara, Turkey
0000-0001-6929-6223
Türkiye


Ali Çağatay KILINÇ Bu kişi benim
Ministry of National Education, Polatlı Zafer Secondary School, Ankara, Turkey
0000-0001-9472-578X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yaldız, T. & Kılınç, A. Ç. (2021). Examining the factors affecting the subjective well-being of high school students . Yıldız Journal of Educational Research , 6 (1) , 34-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/65674/1018426