Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVİD-19 aşısına yönelik tutumda COVİD-19 ile ilişkili faktörler ve kişilik özelliklerinin rolü

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 79 - 88, 10.01.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı COVİD-19 aşısına yönelik tutumun yordayıcıları olarak kişilik özelliklerini ve COVİD-19 ile ilişkili bazı faktörleri incelemektir. Araştırılan COVİD-19 ile ilişkili faktörler, COVİD-19 korkusu ve COVID-19’un nedenlerine dair algılardır. Örneklem, 1697 beliren yetişkinden (50.1% kadın; yaş aralığı 18-25) oluşmaktadır. Cinsiyet farkına dair yapılan T-test sonucu kadınların COVİD-19 aşısına yönelik tutumunun (M=35.19, SD=8.27) erkeklere göre (M=33.86, SD=8.76) anlamlı düzeyde daha olumlu olduğunu göstermektedir. Covid-19’un nedenlerine dair algının alt boyutlarından komplo teorisi, çevre ve inanç, COVİD-19 korkusu ve deneyime açıklık kişilik özelliği COVİD-19 aşısına yönelik tutumu anlamlı düzeyde yordamaktadır. Tüm bu değişkenler birlikte aşıya yönelik tutumdaki toplam varyansın %29’unu açıklamaktadır. Sonuçlar önceki çalışmalar ışığında tartışılmıştır.

Attitudes toward COVID-19 vaccine: Investigating the role of COVID-19 related factors and trait personality

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 79 - 88, 10.01.2023

Öz

The aim of the study is to examine personality traits and COVID-19 related factors as predictors of attitudes toward the COVID-19 vaccine. Fear of COVID-19 and perceived causes of COVID-19 are investigated as COVID-19 related factors. The sample consists of 1697 Turkish emerging adults (50.1% female; ages 18-25). The result of T-test for gender difference shows that females (M=35.19, SD=8.27) have significantly more positive attitude towards COVID-19 vaccine than males (M=33.86, SD=8.76). Attitude towards COVID-19 vaccine is predicted by conspiracy, environment and faith as causes of COVID-19, fear of COVID-19 and openness to experience as personality traits. All of these predictors explained 29% of the total variance in attitudes toward the vaccine. Results are discussed in light of previous research.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Engin DENİZ Bu kişi benim
Department of Psychological Counseling and Guidance, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye
0000-0002-7930-3121
Türkiye


Ceren BEKTAŞ-AYDIN Bu kişi benim
Department of Psychological Counseling and Guidance, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye
0000-0003-0567-7945
Türkiye


Gaye BIRNİ
Department of Psychological Counseling and Guidance, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye
0000-0001-8355-2908
Türkiye


Zahide Gül KARAAĞAÇ Bu kişi benim
Department of Psychological Counseling and Guidance, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye
0000-0001-6702-5243
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Deniz, M. E. , Bektaş-aydın, C. , Bırni, G. & Karaağaç, Z. G. (2022). Attitudes toward COVID-19 vaccine: Investigating the role of COVID-19 related factors and trait personality . Yıldız Journal of Educational Research , 7 (2) , 79-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/75131/1231847