Bilimsel Yayın Etiği Kuralları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, bilimsel bilginin gelişimi açısından yayın etiğine büyük önem vermektedir. Bu bakımdan, Yayın Etiği Komitesi (COPE) ve Açık Erişim Dergiler Dizini (DOAJ) gibi kuruluşlar tarafından belirlenmiş Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve Örnek Uygulama İlkeleri’ne bağlı kalarak, burada belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt eder.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi açık ve ücretsiz akademik yayıncılık ilkesine bağlı olmasından dolayı, yazarlardan makale işleme ve gönderme ücretleri talep edilmemektedir.

Dergideki tüm içeriklere web sayfası üzerinden herhangi bir kısıtlama ve gecikme olmaksızın yayın tarihinden itibaren tam metin olarak erişilebilir.

Makalenizi göndermeden önce aşağıdaki ilkeleri ve derginin Yazı Koşullarını dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Belirtilen ilke ve kurallara uymayan makaleler yazara iade edilebilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yazı Koşullarına ek olarak aşağıda belirtilmiş olan ilkelere bağlı olarak yayınlarını gerçekleştirmektedir.