Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yerel Yönetimlerin Salgınla Mücadelesi: İzmir Karabağlar İlçesi Örneği

-
https://doi.org/10.51803/yssr.1070286

Öz

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel anlamda hayatı olumsuz etkileyen ve bir insani krize dönüşen Corona Virüs (Covid-19) ile küresel ölçekli problemlere karşı yerel çözümler üretmenin önemi, pandemi sürecinde de kendini göstermiştir. Ulusal ölçekte politikalar oluşturmak durumunda olan merkezi idarenin aksine yerel yönetimler ortaya çıkan sorunlara beldenin ihtiyaçlarına göre refleks gösterdikleri, kapasite ve dinamiklerini harekete geçirerek yerele özgü, hızlı, etkili ve yaratıcı çözümler geliştirdikleri; bu süreçteki yerel yönetimlerin çalışmalarından anlaşılmaktadır. Toplum ve çevre sağlığı konusunda; hastalığın yayılımının yavaşlatılması, kentin temizliği ve hijyen koşullarının sağlanması, sokak hayvanlarının bakımı beslenmesi ve kendi çalışanlarının sağlığının korunması gibi birçok çalışma yürüten yerel yönetimler bu çalışmaları yaparken bir taraftan da salgının yayılmasını engellemeye çalışmakta, pandemi ile ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunların etkilerini hafifletmek veya ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları da yürütmektedir. Diğer kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile hareket etmeye çalışan yerel yönetimler, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal dayanışma dinamiklerini de harekete geçirmektedir. Salgının ve salgınla ortaya çıkan sorunların bertaraf edilmesi için yerel yönetimlerin merkezi idare tarafından da desteklenmesi gerektiğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada öncelikle İzmir Karabağlar Belediyesi ekonomik, sosyolojik ve demografik özellikleri ile tanıtılacak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde içerisinde bulunulan Covid-19 pandemisi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aracılığıyla yerel yönetimlerin salgınla mücadeledeki önemi incelenecektir.

Teşekkür

Çalışmada kullanılan ilgili bilgileri gerekli izinler kapsamında ileten aşağıdaki kurumlara teşekkürlerimizi sunmak isteriz: - Karabağlar Belediyesi - İzmir Büyükşehir Belediyesi - Karabağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kaynakça

 • ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (2021). CDC/ATSDR Social Vulnerability Index. https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
 • Blaikie, P.,Cannon, T., Davis, I. ve Wisner, B. (1994). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, And Disasters. Londra: Routledge.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2020, Haziran). 2019 Yılı Mahalli̇ İdareler Genel Faali̇yet Raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/2019-yili-mahall--i-dareler-genel-faal-yet-raporu-18082020-20200818142825.pdf
 • Drakes, O., Tate, E., Rainey, J., ve Brody, S. (2021). Social Vulnerability and Short-Term Disaster Assistance in the United States. International Journal of Disaster Risk Reduction, 53(2021), 1-10.
 • Dwyer, A., Zoppou, C., Nielsen, O., Day, S. ve Roberts, S. (2004). Quantifying Social Vulnerability: A Methodology For İdentifying Those at Risk to Natural Hazards. Autralian Government – 2004/14.
 • Lindell, M.K. ve Perry, R.W. (2003) Communicating Environmental Risk in Multiethnic Communities. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • İçişleri Bakanlığı. (2021). Mülki İdare Birimleri. https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx
 • İzmir Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. (2021). http://karabaglar.meb.gov.tr/www/ilcemiz-hakkinda/icerik/36
 • Kara, E. (2020). KOVİD-19 Pandemisindeki Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet İşgücünün İşlevi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 28-34.
 • Karabağlar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü. (2020). Stratejik Plan 2020-2024. İzmir: Karabağlar Belediyesi.
 • Karabağlar Kaymakamlığı. (2021a). İlçe Sağlık Müdürlüğü. http://www.karabaglar.gov.tr/karabaglar-ile-saglik-mdrlg
 • Karabağlar Kaymakamlığı. (2021b). Karabağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı. http://www.karabaglar.gov.tr/sosyalyardimlasma
 • Ortakavak, Z., vd. (2019). Sosyal Kırılganlık İndeksinin CBS ile Haritalanması: İzmir İli Örneklemi. Dirençlilik Dergisi, 3(1), 37-53.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2021). Belediye Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020). Covid-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanısı. Ankara.
 • TÜİK. (2021, Şubat 4). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
 • UNDP. (2014). 2014 İnsani Gelişme Raporu. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr-2014.html
 • UNDP. (2020). Yeni normal: BM COVID-19 sonrası dönemde ekonomilerin toparlanması ve istihdamın korunması için yol haritasını açıkladı. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2020/04/COVID19-haritasi.html

Local Administrations’ Fight Against the Pandemic: The Example of İzmir Karabağlar District

-
https://doi.org/10.51803/yssr.1070286

Öz

Finding local solutions to global problems has again shown its significance with the Covid-19 pandemic, which was first identified as a virus in Wuhan, China, and then spread to the whole world adversely affecting life on a global scale. It has become clear that in this period, unlike central administrations who are obliged to develop general policies on a national scale, local administrations set actions based on a certain town’s needs and within their capacities and dynamics, find solutions that are fast, effective, and creative. Local administrations have been working in a variety of fields such as public and environmental health care, reducing the spread of the disease, sanitation, maintaining environmental hygiene, caring for stray animals, protecting its own employees and staff’s health, and in addition to these, they are also performing studies upon preventing the spread of the virus and minimizing or even ending the social-economic impact of Covid-19. Local administrations are also enhancing the dynamics of social solidarity by trying to act together with the public institutions and other non-governmental organizations within the concept of social municipality. It becomes clear that to eliminate the outbreak alongside the problems that occurred with the disease, local administrations must be supported by central administrations. In this study, İzmir Karabağlar district will be presented in terms of its economic, social, and demographic features, and the services the municipality has conducted following the Covid-19 pandemic will be explained.

Kaynakça

 • ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (2021). CDC/ATSDR Social Vulnerability Index. https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index.html
 • Blaikie, P.,Cannon, T., Davis, I. ve Wisner, B. (1994). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, And Disasters. Londra: Routledge.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2020, Haziran). 2019 Yılı Mahalli̇ İdareler Genel Faali̇yet Raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/2019-yili-mahall--i-dareler-genel-faal-yet-raporu-18082020-20200818142825.pdf
 • Drakes, O., Tate, E., Rainey, J., ve Brody, S. (2021). Social Vulnerability and Short-Term Disaster Assistance in the United States. International Journal of Disaster Risk Reduction, 53(2021), 1-10.
 • Dwyer, A., Zoppou, C., Nielsen, O., Day, S. ve Roberts, S. (2004). Quantifying Social Vulnerability: A Methodology For İdentifying Those at Risk to Natural Hazards. Autralian Government – 2004/14.
 • Lindell, M.K. ve Perry, R.W. (2003) Communicating Environmental Risk in Multiethnic Communities. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • İçişleri Bakanlığı. (2021). Mülki İdare Birimleri. https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx
 • İzmir Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. (2021). http://karabaglar.meb.gov.tr/www/ilcemiz-hakkinda/icerik/36
 • Kara, E. (2020). KOVİD-19 Pandemisindeki Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet İşgücünün İşlevi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 28-34.
 • Karabağlar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü. (2020). Stratejik Plan 2020-2024. İzmir: Karabağlar Belediyesi.
 • Karabağlar Kaymakamlığı. (2021a). İlçe Sağlık Müdürlüğü. http://www.karabaglar.gov.tr/karabaglar-ile-saglik-mdrlg
 • Karabağlar Kaymakamlığı. (2021b). Karabağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı. http://www.karabaglar.gov.tr/sosyalyardimlasma
 • Ortakavak, Z., vd. (2019). Sosyal Kırılganlık İndeksinin CBS ile Haritalanması: İzmir İli Örneklemi. Dirençlilik Dergisi, 3(1), 37-53.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (2021). Belediye Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2020). Covid-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanısı. Ankara.
 • TÜİK. (2021, Şubat 4). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
 • UNDP. (2014). 2014 İnsani Gelişme Raporu. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr-2014.html
 • UNDP. (2020). Yeni normal: BM COVID-19 sonrası dönemde ekonomilerin toparlanması ve istihdamın korunması için yol haritasını açıkladı. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2020/04/COVID19-haritasi.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Yazarlar

Yaşar Güven GÜNGÖRMÜŞ
Karabağlar Belediyesi
0000-0001-6458-9051
Türkiye


Didem DOĞANYILMAZ DUMAN
İzmir Demokrasi Üniversitesi
0000-0001-7785-4416
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

Kaynak Göster

APA
GÜNGÖRMÜŞ, Y. G., & DOĞANYILMAZ DUMAN, D. (t.y.). Yerel Yönetimlerin Salgınla Mücadelesi: İzmir Karabağlar İlçesi Örneği. Yildiz Social Science Review. https://doi.org/10.51803/yssr.1070286