Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 91 - 98 2019-06-01

Transüretral prostat rezeksiyonu geçirmiş olmak robotik radikal prostatektomi sonuçlarını nasıl etkiler?
How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?

Murat Keske [1] , Abdullah Erdem Canda [2] , Ali Fuat Atmaca [3] , Nurullah Hamidi [4] , Mevlana Derya Balbay [5]


Giriş: Bu çalışmada robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) yapılan hastalarda geçirilmiş transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) cerrahisinin perioperatif sonuçlar üzerine etkisi araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Şubat 2009-Aralık 2017 arasında 3 cerrah tarafından gerçekleştirilen toplam 752 vakanın verileri retrospektif olarak incelendi. Her bir cerrahın ilk 100 vakası öğrenme eğrisi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalar (n=452) RYRP öncesinde TUR-P öyküsü olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı. Grup 1=TUR-P öyküsü olanlar (n=38), Grup 2=TUR-P öyküsü olmayanlar, (n=414).

Bulgular: Sırasıyla grup 1 ve 2’de ortalama hasta yaşı 68.3± 5.9 ve 63.3±6.8 yıl p=0.00; ortalama konsol süresi 144.3±37.1 ve 124.6±24.0 dakika, p=0.02; mesane boynu rekonstrüksiyon gereksinim oranı %31.6 ve %16.7, p=0.02; ortalama transüretral kateter kalış süresi 11.3±5.1 ve 8.6±2.7 gün, p=0.00 saptanmıştır. Sırasıyla grup 1 ve 2’de, pozitif cerrahi sınır,  grup 1’de %26.3, grup 2’de %27.3, p=0.897 ve erektil fonksiyon oranları (IIEF≥17) (postoperatif 12. ay grup 1’de %60, grup 2’de %67, p=0.644) benzer saptanmıştır. Erken dönemde (3. ay) kontinans oranları grup 1 ve grup 2 de sırasıyla  %52.6 ve %72 olarak bulunmuştur (p=0.035). 12. ay sonunda kontinans oranları açısından iki grupta %94.7 ve %97.3 olarak birbirine benzer sonuçlar elde edilmiştir (p=0.562).

Sonuç: TUR-P sonrası RYRP ameliyatı yapılması, TUR-P geçirmeyen hastalara göre benzer onkolojik sonuçları olan, daha uzun ameliyat süresi olan, postoperatif erken kontinans kazanılması oranları daha az olan ve daha uzun süre idrar sondası takılması gerektiren bir ameliyattır.

 • 1. Ficarra V, Cavalleri S, Novara G, et al. Evidence from robotassisted laparoscopic radical prostatectomy: A systematic review. Eur Urol 2007;51:45–56.
 • 2. Ficarra V, Novara G, Artibani W, et al. Retropubic, laparoscopic, and robot-assisted radical prostatectomy: A systematic review and cumulative analysis of comparative studies. Eur Urol 2009;55:1037–1063.
 • 3. Bandhauer K, Senn E. Radical prostatectomy after transurethral prostate resection. Eur Urol 1988;15:180–181.
 • 4. Jaffe J, Stakhovsky O, Cathelineau X, et al. Surgical outcomes for men undergoing laparoscopic radical prostatectomy after transurethral resection of the prostate. J Urol 2007;178:483–487.
 • 5. Colombo R, Naspro R, Salonia A, et al. Radical prostatectomy after previous prostate surgery: Clinical and functional outcomes. J Urol 2006;176:2459–2563.
 • 6. Canda AE, Atmaca AF, Akbulut Z, Asil E, Kilic M, et al. Results of robotic radical prostatectomy in the hands of surgeons without previous laparoscopic radical prostatectomy experience. Turk J Med Sci. 2012;42(Suppl 1):1338–46.
 • 7. Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, et al. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res 1999;11: 319–326.
 • 8. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004;240:205–213.
 • 9. Ramon J, Rossignol G, Leandri P, Gautier JR. Morbidity of radical retropubic prostatectomy following previous prostate resection. J Surg Oncol 1994;55:14–19. 10.
 • 10. Katz R, Borkowski T, Hoznek A, et al. Laparoscopic radical prostatectomy in patients following transurethral resection of the prostate. Urol Int 2006;77:216–221. 11.
 • 11. Bujons Tur A, Montlleo Gonzalez M, Pascual Garcia X, et al. Radical prostatectomy in patients with history of transurethral resection of the prostate. Arch Esp Urol 2006; 59:473–478.
 • 12. Gupta NP, Singh P, Nayyar R. Outcomes of robot-assisted radical prostatectomy in men with previous transurethral resection of prostate. BJU Int. 2011 Nov;108(9):1501-5. doi: 10.1111/j.1464-410X.2011.10113.x. Epub 2011 Mar 10.
 • 13. Eden CG, Richards AJ, Ooi J, et al. Previous bladder outlet surgery does not affect medium-term outcomes after laparoscopic radical prostatectomy. BJU Int. 2007;99:399–402. 15.
 • 14. Teber D, Cresswell J, Ates M, et al. Laparoscopic radical prostatectomy in clinical T1a and T1b prostate cancer: oncologic and functional outcomes: a matched-pair analysis. Urology. 2009;73:577–81.
 • 15. Do M, Haefner T, Liatsikos E, et al. Endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy after previous transurethral resection of prostate: oncologic and functional outcomes of 100 cases. Urology. 2010;75:1348–1352.
 • 16. Yazici S, Inci K, Yuksel S. Radical prostatectomy after previous prostate surgery: effects on surgical difficulty and pathologic outcomes. Urology. 2009;73:856–859.
 • 17. Hampton LJ, Jacobsohn K, Nelson RA. Patients with prior TURP undergoing robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy have higher positive surgical margin rates. J Urol 2008; 179 (Suppl.): 606
 • 18. Zugor V, Labanaris AP, Porres D, Witt JH. Surgical, oncologic, and short-term functional outcomes in patients undergoing robot-assisted prostatectomy after previous transurethral resection of the prostate. J Endourol. 2012 May;26(5):515-9. doi: 10.1089/end.2011.0205. Epub 2011 Sep 13.
 • 19. Menard J, de la Taille A, Hoznek A, Allory Y, Vordos D, Yiou R, Abbou CC, Salomon L. Laparoscopic radical prostatectomy after transurethral resection of the prostate: surgical and functional outcomes. Urology 2008; 72: 593–7. doi:10.1016/j.urology.2008.03.019.
Birincil Dil en
Konular Cerrahi
Bölüm Özgün Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6591-4506
Yazar: Murat Keske (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri
Ülke: Turkey


Yazar: Abdullah Erdem Canda
Kurum: Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Fuat Atmaca
Kurum: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
Ülke: Turkey


Yazar: Nurullah Hamidi
Kurum: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
Ülke: Turkey


Yazar: Mevlana Derya Balbay
Kurum: Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yud450577, journal = {Yeni Üroloji Dergisi}, issn = {1305-2489}, eissn = {2687-1955}, address = {dergi@avrasyauroonkoloji.org}, publisher = {Ali İhsan TAŞÇI}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {91 - 98}, doi = {10.33719/yud.582509}, title = {How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?}, key = {cite}, author = {Keske, Murat and Canda, Abdullah Erdem and Atmaca, Ali Fuat and Hamidi, Nurullah and Balbay, Mevlana Derya} }
APA Keske, M , Canda, A , Atmaca, A , Hamidi, N , Balbay, M . (2019). How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?. Yeni Üroloji Dergisi , 14 (2) , 91-98 . DOI: 10.33719/yud.582509
MLA Keske, M , Canda, A , Atmaca, A , Hamidi, N , Balbay, M . "How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 91-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud/issue/46377/450577>
Chicago Keske, M , Canda, A , Atmaca, A , Hamidi, N , Balbay, M . "How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 91-98
RIS TY - JOUR T1 - How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy? AU - Murat Keske , Abdullah Erdem Canda , Ali Fuat Atmaca , Nurullah Hamidi , Mevlana Derya Balbay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33719/yud.582509 DO - 10.33719/yud.582509 T2 - Yeni Üroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 98 VL - 14 IS - 2 SN - 1305-2489-2687-1955 M3 - doi: 10.33719/yud.582509 UR - https://doi.org/10.33719/yud.582509 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yeni Üroloji Dergisi How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy? %A Murat Keske , Abdullah Erdem Canda , Ali Fuat Atmaca , Nurullah Hamidi , Mevlana Derya Balbay %T How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy? %D 2019 %J Yeni Üroloji Dergisi %P 1305-2489-2687-1955 %V 14 %N 2 %R doi: 10.33719/yud.582509 %U 10.33719/yud.582509
ISNAD Keske, Murat , Canda, Abdullah Erdem , Atmaca, Ali Fuat , Hamidi, Nurullah , Balbay, Mevlana Derya . "How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?". Yeni Üroloji Dergisi 14 / 2 (Haziran 2019): 91-98 . https://doi.org/10.33719/yud.582509
AMA Keske M , Canda A , Atmaca A , Hamidi N , Balbay M . How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(2): 91-98.
Vancouver Keske M , Canda A , Atmaca A , Hamidi N , Balbay M . How does previous transurethral resection of the prostate affect the results of robotic radical prostatectomy?. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(2): 98-91.