Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 114 - 118 2019-06-01

Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure
Sünnet İşlemi Sırasında İlave Lokal Anestezi Uygulamanın Postoperatif Analjezi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Hasan Turgut [1] , Aylin Özdemir [2]


Objective: Circumcision is the most common surgical procedure in the world and the pain during and after this procedure can affect the procedure comfort by leaving both the patient and his relatives and also the doctor in a difficult position. The aim of this study was to evaluate the efficacy of subcutaneous ring block local anesthesia on postoperative pain scores using VAS (visual pain score). 

Material and Methods: Children over 5 years were divided into two groups for circumcision operation and subcutaneous ring block local anesthesia was applied to one group (Group 1). In the other group (Group 2) no local anesthesia was performed. All patients were compared using VAS (visual pain score). Results were statistically analyzed using Chi-square Test (p<0.05). 

Conclusion: There were no significant difference of pain scores among the children who had subcutaneous ring block local anesthesia during the circumcision operation, the subcutaneous ring block was performed with local anesthesia; and the children who had not (p=0,675). However, while the patients with local anesthesia reported lower and moderate pain, patients who did not undergo local anesthesia expressed moderate and severe pain. It may be suggested to the physicians that, local anesthesia can also be offered during the circumcision as an alternative. 

Amaç: Sünnet işlemi Dünyada en çok uygulanan cerrahi işlem olup işlem sırasında ve sonrasında duyulan ağrı hem hastayı ve yakınlarını hem de hekimi zor durumda bırakıp işlemin konforunu etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; sünnet operasyonu sırasında uyutulan çocuklara yapılan subcutan ring blok lokal anestezinin postoperatif ağrı skoruna olan etkisini VAS ( görsel ağrı skoru) kullanarak etkinliğini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: 5 yaşından büyük çocuklara uyguladığımız sünnet operasyonunu iki gruba ayırarak bir gruba (Grup 1) çocuklar uyuduktan sonra lokal anestezik madde ile subcutan ring blok uygulandı. Diğer gruba (Grup 2) ise herhangi bir lokal anestezi işlemi uygulanmadı. Tüm hastalar VAS (görsel ağrı skoru) kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular istatistiksel olarak Ki-kare Testi kullanılarak analiz edildi (p<0.05) 

Bulgular: Gruplar VAS sonuçları gözönüne alınarak değerlendirildiğinde subkutan ring blok yapılan hastalar (Grup 1) ile yapılmayan hastalar (Grup 2) arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.675) Grup 1 için ortalama VAS 3.09±0.26 iken , Grup 2 için bu değer 5.9±0.6 bulundu. 

Sonuç: Sünnet operasyonu sırasında subcutan ring blok lokal anestezi uygulanan çocuklar ile; uygulanmayan çocuklar arasında ağrı skorları istatistiksel olarak fark göstermedi. Ancak lokal anestezi uygulanan hastalar daha çok düşük ve orta şiddetli ağrıyı bildirirken; lokal anestezi uygulanmayan hastalar orta ve şiddetli ağrı duyduklarını ifade ettiler. Çocukların daha az ağrı duyduğunu belirttiği, sünnet sırasında ilave olarak lokal anestezi uygulamak hekimlere alternatif olarak önerilebilir. 

 • 1. Palmer LS,Palmer JS.Management of abnomalities of the external genitalia in boys: In:Wein AJ,Kavoussi LR,Partin AW,Peters CA,et al.Campbell’s Urology.11th ed.Philadelphia:WB Saunder 2016;p.3368-98.
 • 2. Bayat AH.Tıp Tarihi.Yayl.Y.Genişletilmiş 3.baskı.İstanbul 2016;p.43.
 • 3. Woodman PJ.Topical lidocaine-prilokaine versus lidocaine for neonatal circumcision:a randomized controlled trial.Obstet Gynecol 1999;93:775-9.
 • 4. Lander J,Brady-Fryer B,Metcalfe JB,et al.Comparison ring block dorsal penil nevre block,and topical anesthesia for neonatal circumsion:a randomized controlled trial.JAMA 1997;278:2157-62.
 • 5. Altunkaya H,Ozer Y,Kargi E(et al).Comparison of local anaesthetic effects of tramadol with prilocaine for minor surgical procedures.Br J Anaesth 2003;90:320-2.
 • 6. Kargi E,Isikdemir A,Tokgoz H,et al.Comparison of local anesthetic effects of tramadol with prilocaine during circumcision procedure.Urology 2010;75:672-5.
 • 7. Yavuz M,Demir T,Doğangün B.Sünnetin çocuk ruh sağlığı üzerine etkisi:Gözden geçirme çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23:63-70.
 • 8. Beyaz SG.Comparison of postoperative analgesic efficacy of caudal block versus dorsal penil nevre block with levobupivacaine for circumcision in children.The Korean Journal of Pain 2011;24:31-5.
 • 9. Serour F,Mori J,Barr J.Optimalregional anesthesia for circumcision. Anesth Analg 1994;79:129-31.
 • 10. McGowan PR,May II,Molnar A,et al.A comparision of three methods of analgesia in cildren having day case circumcision. Paediatr Anaesth 1998;8403-7.
 • 11. Serour F,Reuben S,Ezra S,Circumcision in children with penil block alone.Journal of Urology 1995;153:474-6.
 • 12. Irwin MG,Cheng W.Comparison of subcutaneous ring block of the penis with caudal epidural block for post-circumsion analgesia in children.Anaesth Intensive Care 1996;24:365-7.
 • 13. Peutrell JM,Lonnqvist PA.Neuroaxial blocks for anaesthesia and analgesia in children.Curr Opin Anaesthesiol 2003;16:461-70.
 • 14. Kaabachi O,Zerelli Z,Methamem M et al. M.Clonidine administered as adjuvant for bupivacaine in ilioinguinal-iliohypogastric nevre block does not prolong postoperative analgesia. Pediatr Anaesth 2005;15:586-90.
 • 15. Stoelting RK, Miller RD. Acute postoperative pain management. In: Tracy TM, ed. Basics of Anaesthesia. 3rd ed.Philadelphia: Churchill Livingstone 2005; p.443-52.
 • 16. Wu CL.Acute postoperative pain.In:Miller RD.Anaesthesia.6 ed.Philadelphia:Churchill Livingstone;2005;p.2729-62.
 • 17. Kazak BZ,Ekmekci P,Hakan HA.Levobupivakaine for postoperative pain Management in circumcision :caudal blocks or dorsal penil nevre block.Agri 2012;24:180-6.
 • 18. Lenhart JG,Lenhart NM,Reid AMA,et al.Lokal anaesthesia for circumcision:which technique is most effective?J Am Board Fam Pract 1997;10:13-9.
 • 19. Howard CR,Howard FM,Fortune K,et al.A randomized, controlled trial of a eutectic mixture of local anaesthetic cream (lidocaine and prilocaine) versus penil nevre block for pain relief during circumcision.Am J Obstet Gynecol 1999;181:1506-11.
 • 20. American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Male circumcision.Pediatrics 2012;130:e756-85.
 • 21. Karasu D,Yılmaz C,Özgünay ŞE,et al.Lokal Anestezikler ve Toksisitesi Hakkında Araştırma Görevlilerinin Bilgi Düzeyleri. Turk J Anesthesiol Reanim 2016;44:201-5.
 • 22. Yapanoğlu T,Aksoy Y,Atmaca AF,et al.Complications of circumcision in our region.Turk J Urol 2003;30:441-5.
Birincil Dil en
Konular Üroloji ve Nefroloji
Bölüm Özgün Araştırma
Yazarlar

Yazar: Hasan Turgut
Kurum: Medikalpark Karadeniz Hospital,Urology
Ülke: Turkey


Yazar: Aylin Özdemir
Kurum: Medikalpark Karadeniz Hospital, Anesthesiology and Reanimation
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yud582719, journal = {Yeni Üroloji Dergisi}, issn = {1305-2489}, eissn = {2687-1955}, address = {dergi@avrasyauroonkoloji.org}, publisher = {Ali İhsan TAŞÇI}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {114 - 118}, doi = {10.33719/yud.582719}, title = {Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure}, key = {cite}, author = {Turgut, Hasan and Özdemir, Aylin} }
APA Turgut, H , Özdemir, A . (2019). Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure. Yeni Üroloji Dergisi , 14 (2) , 114-118 . DOI: 10.33719/yud.582719
MLA Turgut, H , Özdemir, A . "Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 114-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud/issue/46377/582719>
Chicago Turgut, H , Özdemir, A . "Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 114-118
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure AU - Hasan Turgut , Aylin Özdemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33719/yud.582719 DO - 10.33719/yud.582719 T2 - Yeni Üroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 118 VL - 14 IS - 2 SN - 1305-2489-2687-1955 M3 - doi: 10.33719/yud.582719 UR - https://doi.org/10.33719/yud.582719 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yeni Üroloji Dergisi Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure %A Hasan Turgut , Aylin Özdemir %T Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure %D 2019 %J Yeni Üroloji Dergisi %P 1305-2489-2687-1955 %V 14 %N 2 %R doi: 10.33719/yud.582719 %U 10.33719/yud.582719
ISNAD Turgut, Hasan , Özdemir, Aylin . "Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure". Yeni Üroloji Dergisi 14 / 2 (Haziran 2019): 114-118 . https://doi.org/10.33719/yud.582719
AMA Turgut H , Özdemir A . Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(2): 114-118.
Vancouver Turgut H , Özdemir A . Evaluation Of Analgesia Efficiency of Additional Local Anesthesia During The Circumcision Procedure. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(2): 118-114.