Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 152 - 159 2019-10-01

Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases
Erkek Askeri Personelin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin İncelenmesi

Serkan Akan [1] , Caner Ediz [2] , Yunus Emre Kızılkan [3] , Hasan Hüseyin Tavukçu [4] , Hüseyin Hayit [5] , Ömer Yılmaz [6]


Objective: In this study, level of knowledge about sexually transmitted diseases (STDs), number of partners, condom use data of male military staff applying to our outpatient clinic for periodic examination and effect of their sociodemographic variables on these data were invastigated.

Material and Methods: Between June 2018 and December 2018, 1107 volunteers of 2314 male military staff which had no history of urological diseases and no complaint but applying to our outpatient clinic for periodic examination were included. A personel identifier information survey and knowledge test for sexually transmitted diseases validated to Turkish from 40 item STI/HIV Pretest were performed as face to face interview method to participants.

Results: Study group consisted between 19-42 aged males and mean age was 24.8±7.08. %93.5 of participants was 20-29 aged group, %76.5 was graduated from a university, %86 was single. %98.5 of participants reported having knowledge of STDs. Although all of our study group was in sexually active age, approximately %54 of them had no sexual intercourse in last year. Only %42.2 of this group used condom for prevention from STDs. When correlation between number of partners and condom use was considered, a statistically significant correlation was found between the increase in the number of partners and the decrease in the frequency of condom use (r=0.65; p=0.0001). Maximum right answer was 36 in knowledge test for STDs, in this study mean right answer was 18.97 (0-35)±6.73 and it was found significantly higher in participants graduated from a university.

Conclusion: It is seen that male military staff which is high risk group about STDs have no enough level of knowledge about prevention methods from STDs and treatment of STDs. Especially in this group, preventive health care can be more important than therapeutic health care. We believe that creating and applying of a sexual health education plan in coordination with the Ministry of Health and physicians will be extremely efficient.


Amaç: Bu çalışmada periyodik muayene amacıyla polikliniğimize başvuran erkek askeri personelin cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) hakkındaki bilgi düzeyleri, partner sayıları, kondom kullanım verileri ve sosyodemografik değişkenlerin bu verilere olan etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Haziran 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında Ürolojik hastalık geçmişi veya aktif şikayeti olmayıp, periyodik muayene için kliniğimize başvuran 2314 kişiden, 1107 gönüllü erkek  katıldı. Katılımcılara kişisel tanıtıcı bilgi anketi ve 40 soruluk STI/HIV Pretest’ten Türkçeye valide edilen Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile İlgili Bilgi Testi (CYBH Bilgi Testi) yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı.

Bulgular: Çalışma grubu 19 ile 42 yaş arasında erkeklerden oluşmakta olup yaş ortalaması 24.8±7.08 idi. Katılımcıların %93.5’i 20-29 yaş grubu olup, %76.5’i üniversite mezunu, %86’sı bekâr idi. Katılımcıların % 98.5’i CYBH ile ilgili bilgi sahibi olduğunu bildirmiştir. Çalışma grubumuzun tamamı cinsel aktif çağda olmasına rağmen yaklaşık %54’ünün son bir yıl içerisinde cinsel ilişki yaşadığı görülmektedir. Bu grubun sadece %42.2’si CYBH’dan korunma amacıyla kondom kullanmıştır. Partner sayısı ile kondom kullanımının korelasyonuna bakıldığında; partner sayısı artışı ile kondom kullanım sıklığının azalması arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur (r=0,65; p=0,0001). En yüksek 36 puan alınabilen CYBH Bilgi Testi’nde katılımcıların doğru cevap ortalaması 18.97 (0-35)±6.73 olup, üniversite mezunlarında anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Sonuç: CYBH ile ilgili olarak yüksek risk grubunu oluşturan erkek askeri personelin,  özellikle bu hastalıkların tedavisi ve korunma yöntemlerine yönelik yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı görülmektedir. Özellikle bu grupta CYBH için koruyucu sağlık hizmeti, tedavi edici hizmetten daha önemli olabilir. Cinsel sağlık eğitiminin askeri eğitim programından önce Sağlık Bakanlığı ve hekimler ile koordineli olarak planlanıp, uygulanmasının son derece yararlı olacağı kanaatindeyiz.


 • 1. Nunes BBS, Mendes PC. Reproductive health public policies: historical context and implications to maternity in Uberlândia -MG. Caminhos Geogr. 2015 [cited Ago 15, 2016];16(53) 81-100.
 • 2. Cooper HL, Caruso B, Barham T, Embry V, Dauria E, Clark CD, et.al. Partner incarceration and African-American women’s sexual relationships and risk: A longitudinal qualitative estudy. J Urban Health. 2015 [cited Dec 15, 2016 ]; 92:(3)527-54.
 • 3. Ramesh S, Ganju D, Mahapatra B, Mishra RM, Saggurti N. Relationship between mobility, violence and HIV/STI among female sex workers in Andhra Pradesh, India. BMC Public Health 2012 [cited Nov 29, 2016]; 12(1):2-8.
 • 4. Adler MW. ABC Of Sexually Transmitted Diseases. 4th Ed.London: BMJ Publishing Group;1999;5-12.
 • 5. Akın L. Epidemiology of sexually transmitted infection: review. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006, 26:655-665.
 • 6. Reproductive Health Programme in Turkey: Situation Analysis on the STI-HIV/AIDS Surveillance System In Turkey”; 3rd Progress Report, Rep. Of Turkish – European Commission 2005. p. 25-27.
 • 7. Agacfidan A, Moncada J, Aydin D, Onel M, Alp T, Isik N, Badur S, Ang O. Prevalence of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in Turkey among men With Urethritis. Sex Transm Dis. 2001;28(11):630-2.
 • 8. UNDP, Human Development Report Turkey 2001, Ankara: Dumat Printing Industry Inc; 2002. p.22-27.
 • 9. Martins DC, Pesce GB, Silva GMD, Fernandes CAM. Sexual behavior and sexually transmitted diseases among the female partners of inmates. Rev Lat Am Enfermagem. 2018 Oct 11;26:e3043.
 • 10. Siyez DM, Siyez E. Evaluation of the knowledge levels of university students about sexually transmitted diseases. Turkish Journal of Urology 2009;35(1):49-55.
 • 11. World Health Organization. Global health sector strategy on Sexually Transmitted Infections 2016-2021 towards ending STIs [Internet]. Geneva: WHO Document Production Services; 2016.
 • 12. Thato R, Daengsaard E, Sukrak N. The effect of a Brief HIV Prevention Program on Risk Reduction Behaviors among Thai Men Diagnosed with Sexually Transmitted Infections. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2018 Oct 17. pii: S1976-1317(18)30200-7.
 • 13. Chang SJ, Choi S, Kim SA, Song M. Intervention strategies based on InformationMotivation-Behavioral Skills Model for health behavior change: a systematic review. Asian Nurs Res. 2014;8(3):172-181.
 • 14. Fisher JD, Fisher WA, Shuper PA. Social psychology and the fight against AIDS: an Information-Motivation-Behavioral Skills Model for the prediction and promotion of health behavior change. Adv Exp Soc Psychol. 2014;50:105-93.
 • 16. Gokengin D, Yamazhan T, Ozkaya D, Aytug S, Ertem E, Arda B, Serter D Türkiye’deki öğrencilerin cinsel bilgileri, tutumlar ve riskli davranışları. J Sch Health 2003;73:258-63.
 • 17. Khan SJ, Anjum Q, Khan NU, Nabi FG. Awareness abo¬ut common diseases in selected female collage students of Karachi. J Pak Med Assoc 2005;55:195-8.
 • 18. Obiechina NJ, Diwe K, Ikpeze OC. Knowledge, awa¬reness and perception of sexually transmitted diseases (STDs) among Nigerian adolescent girls. J Obstet Gyna¬ecol 2002;22:302-5.
 • 19. Rothwell MAD, Villarroel MA, Grieb SD, Latkin CA. Norms, atitudes, and sex behavions among women witc incarcered main partners. J Urban Health 2013 [cited Nov 19, 2015]; 90(6):1151-65.
 • 20. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR3):1-137.
 • 21. Akbulut G, Ozgen N. The education status of population in Turkey according to geographical regions. International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012.
 • 22. Salgado AM, Cheetham N. The sexual and Reproductive Health of Youth: A Global Snapshot. Advocates for Youth, 2003.
Birincil Dil en
Konular Cerrahi
Bölüm Özgün Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6066-0401
Yazar: Serkan Akan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Health Sciences University, Sultan Abdulhamit Han Training and Research Hospital, Department of Urology
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9717-1209
Yazar: Caner Ediz
Kurum: Health Sciences University, Sultan Abdulhamit Han Training and Research Hospital, Department of Urology
Ülke: Turkey


Yazar: Yunus Emre Kızılkan
Kurum: Health Sciences University, Sultan Abdulhamit Han Training and Research Hospital, Department of Urology
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0956-7460
Yazar: Hasan Hüseyin Tavukçu
Kurum: Health Sciences University, Sultan Abdulhamit Han Training and Research Hospital, Department of Urology
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin Hayit
Kurum: Health Sciences University, Sultan Abdulhamit Han Training and Research Hospital, Department of Urology
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4433-9431
Yazar: Ömer Yılmaz
Kurum: Health Sciences University, Sultan Abdulhamit Han Training and Research Hospital, Department of Urology
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yud507149, journal = {Yeni Üroloji Dergisi}, issn = {1305-2489}, eissn = {2687-1955}, address = {dergi@avrasyauroonkoloji.org}, publisher = {Ali İhsan TAŞÇI}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {152 - 159}, doi = {10.33719/yud.507149}, title = {Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases}, key = {cite}, author = {Akan, Serkan and Ediz, Caner and Kızılkan, Yunus Emre and Tavukçu, Hasan Hüseyin and Hayit, Hüseyin and Yılmaz, Ömer} }
APA Akan, S , Ediz, C , Kızılkan, Y , Tavukçu, H , Hayit, H , Yılmaz, Ö . (2019). Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases. Yeni Üroloji Dergisi , 14 (3) , 152-159 . DOI: 10.33719/yud.507149
MLA Akan, S , Ediz, C , Kızılkan, Y , Tavukçu, H , Hayit, H , Yılmaz, Ö . "Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 152-159 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud/issue/47273/507149>
Chicago Akan, S , Ediz, C , Kızılkan, Y , Tavukçu, H , Hayit, H , Yılmaz, Ö . "Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 152-159
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases AU - Serkan Akan , Caner Ediz , Yunus Emre Kızılkan , Hasan Hüseyin Tavukçu , Hüseyin Hayit , Ömer Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33719/yud.507149 DO - 10.33719/yud.507149 T2 - Yeni Üroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 159 VL - 14 IS - 3 SN - 1305-2489-2687-1955 M3 - doi: 10.33719/yud.507149 UR - https://doi.org/10.33719/yud.507149 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yeni Üroloji Dergisi Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases %A Serkan Akan , Caner Ediz , Yunus Emre Kızılkan , Hasan Hüseyin Tavukçu , Hüseyin Hayit , Ömer Yılmaz %T Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases %D 2019 %J Yeni Üroloji Dergisi %P 1305-2489-2687-1955 %V 14 %N 3 %R doi: 10.33719/yud.507149 %U 10.33719/yud.507149
ISNAD Akan, Serkan , Ediz, Caner , Kızılkan, Yunus Emre , Tavukçu, Hasan Hüseyin , Hayit, Hüseyin , Yılmaz, Ömer . "Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases". Yeni Üroloji Dergisi 14 / 3 (Ekim 2019): 152-159 . https://doi.org/10.33719/yud.507149
AMA Akan S , Ediz C , Kızılkan Y , Tavukçu H , Hayit H , Yılmaz Ö . Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(3): 152-159.
Vancouver Akan S , Ediz C , Kızılkan Y , Tavukçu H , Hayit H , Yılmaz Ö . Evaluation of Male Military Staff's Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(3): 159-152.