Yıl 2019, Cilt 14 , Sayı 3, Sayfalar 189 - 193 2019-10-01

Bosniak Kategori 3 Kistik Kitlelerde Malignite Göstergesi Olarak Lezyon Boyutunun Önemi
The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses

Ertugrul Sefik [1] , İbrahim Halil Bozkurt [2] , Gülsen Yucel Oguzdogan [3] , Mehmet Erhan Aydın [4] , Serdar Celik [5] , İsmail Basmacı [6] , Sacit Nuri Görgel [7] , Bülent Günlüsoy [8] , Tansu Değirmenci [9]


Amaç: Cerrahi olarak çıkarılan Bosniak 3 renal kistlerde lezyon boyutunun malignite ile ilişkisini değerlendirmek

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2010 ve Aralık 2018 tarihleri arasında kistik renal kitle nedeniyle radikal/parsiyel nefrektomi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya Magnetik Resonans Görüntüleme (MRG) görüntülerinde Bosniak 3 olarak değerlendirilen 52 hasta çalışmaya dahil edildi. Bosniak 3 lezyonlar arasında ROC Curve analizi yapılarak maligniteyi öngören tümör boyutu cut-off değeri bulundu. Bu değerin altında ve üstünde tümör boyutuna sahip hastalar hasta karakteristikleri ve histopatolojik veriler açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama hasta yaşı 54.2±13.1 ve ortalama takip süresi 39.9±25.2 aydı. Tüm Bosniak 3 lezyonlar için malignite oranı 63.5% olarak gözlendi. Malign ve benign patolojisi olan hastaların hasta karakteristiklerine göre karşılaştırılmasında erkek cinsiyet ve düşük tümör boyutu hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizde malignite ile ilişkili olarak olarak bulundu. ROC Curve analizinde maligniteyi öngören kist boyutu cut-off değeri 45 mm saptandı (AUC=0.735, p=0.005). Tümör boyutu ≤45 mm (Grup 1) ve >45 mm (Grup 2)  olmasına göre hastalar iki gruba ayrıldı. Malignite oranı iki grupta sırasıyla 77.8% ve 48% olarak bulundu (p=0.026, OR:0.26, CI:0.079-0.875).

Sonuç: Bosniak 3 böbrek kistlerinde düşük tümör boyutu malignite göstergesi olarak bulunmuştur.

Objective: To evaluate the relationship between lesion size and malignancy rates in surgically removed Bosniak 3 renal cysts.

Material and Methods: Patients who underwent radical / partial nephrectomy for cystic renal mass between January 2010 and December 2018 were retrospectively analyzed. Fifty two patients who were diagnosed as Bosniak 3 renal cyst in preoperative computed tomography (CT) and / or Magnetic Resonance Imaging (MRI) images were included in the study. ROC Curve analysis was performed among Bosniak 3 lesions and tumor size cut-off value predicting malignancy was found. Patients with tumor size below and above this value were compared in terms of patient characteristics and histopathological data.

Results: The mean patient age was 54.2 ± 13.1 years and the mean follow-up period was 39.9 ± 25.2 months. The malignancy rate for all Bosniak 3 lesions was 63.5%. Male gender and low tumor size were correlated with malignancy in both univariate and multivariate analysis in comparison of patients with malignant and benign pathology. In the ROC Curve analysis, the cut-off value of the cyst, which predicted malignancy, was 45 mm (AUC = 0.735, p = 0.005). Patients were divided into two groups according to tumor size ≤45 mm (Group 1) and > 45 mm (Group 2). The malignancy rate was 77.8% and 48% in Group 1 and 2, respectively (p = 0.026, OR: 0.26, CI: 0.079-0.875).

Conclusion: In Bosniak 3 renal cysts, low tumor size was found to be associated with malignancy.

 • 1. Ascenti G, Mazziotti S, Zimbaro G, et al Complex cystic renal masses: characterization with contrast-enhanced US. Radiology 2007;243: 158-165 DOI: 10.1148/radiol.2431051924
 • 2. Bosniak MA. The current radiological approach to renal cysts. Radiology 1986;158:1-10. DOI: 10.1148/radiology.158.1.3510019
 • 3. Bosniak MA. Diagnosis and management of patients with complicated cystic lesions of the kidney. AJR Am J Roentgenol. 1997;169:819–21.
 • 4. Bosniak MA. Problems in the radiologic diagnosis of renal parenchymal tumors. Urol Clin North Am. 1993;20:217–30.
 • 5. Israel GM, Bosniak MA. Follow-up CT of moderately complex cystic lesions of the kidney (Bosniak category IIF). AJR Am J Roentgenol. 2003;181:627–33.
 • 6. Schoots IG, Zaccai K, Hunink MG, Verhagen PCMS. Bosniak classification for cmplex renal cyts reevaluated: a systematic review. J Urol 2017;198:12-21. DOI: 10.1016/j.juro.2016.09.160
 • 7. Balci NC, Semelka RC, Patt RH, et al. Complex renal cysts: Findings on MR imaging. AJR Am J Roentgenol 1999;172:1495-500. https://doi.org/10.2214/ajr.172.6.10350279
 • 8. Israel GM, Hindman N, Bosniak MA. Evaluation of cystic renal masses: Comparison of CT and MR imaging by using the Bosniak classification system. Radiology 2004;231:365-71. https://doi.org/10.1148/ radiol.2312031025
 • 9. Defortescu G, Cornu JN, Bejar S, et al. Diagnostic performance of contrast-enhanced ultrasonography and magnetic resonance imaging for the assessment of complex renal cysts: A prospective study. Int J Urol 2017;24:184-9. DOI: 10.1111/iju.13289
 • 10. Park, J. J., Chang Jeong, B., Kim, C. K. et al.: Postoperative Outcome of Cystic Renal Cell Carcinoma Defined on Preoperative Imaging: A Retrospective Study. J Urol, 2016
 • 11. Jhaveri, K., Gupta, P., Elmi, A. et al.: Cystic Renal Cell Carcinomas: Do They Grow, Metastasize, or Recur? American Journal of Roentgenology, 2013;201: W292
 • 12. Cloix PX, Martin X, Pangaud C, et al. Surgical management of complex renal cysts: A series of 32 cases. J Urol 1996;156:28-30. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(01)65928-7
 • 13. Smith AD, Remer EM, Cox KL, et al. Bosniak category IIF and III cystic renal lesions: Outcomes and associations. Radiology 2012;262:152-60. https://doi.org/10.1148/radiol.11110888
 • 14. El-Mokadem I, Budak M, Pillai S, et al. .Progression, interobserver agreement, and malignancy rate in complex renal cysts ( ≥ Bosniak category IIF). Urol Oncol. 2014;32(1):24.e21-7. doi: 10.1016/j.urolonc.2012.08.018.
 • 15. Lam CJ, Kapoor A. The true malignancy risk of Bosniak III cystic renal lesions: Active surveillance or surgical resection? Can Urol Assoc J 2018;12(6):E276-80. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.4960
 • 16. Volpe A, Mattar K, Finelli A, et al. Contemporary results of percutaneous biopsy of 100 small renal masses: a single center experience. J Urol 2008;180:2333–2337.
 • 17. Posielski NM, Bui A, Wells SA, et al. Risk Factors for Complications and Nondiagnostic Results following 1,155 Consecutive Percutaneous Core Renal Mass Biopsies. J Urol 2019;5:101097JU0000000000000113. doi: 10.1097/JU.0000000000000113. [Epub ahead of print]
 • 18. Oh TH, Seo IY The role of Bosniak classification in malignant tumor diagnosis: A single institution experience ICUrology 2016;57:100-105. http://dx.doi.org/10.4111/icu.2016.57.2.100
Birincil Dil en
Konular Üroloji ve Nefroloji
Bölüm Özgün Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7514-7133
Yazar: Ertugrul Sefik (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1268-5636
Yazar: İbrahim Halil Bozkurt

Orcid: 0000-0002-6762-6820
Yazar: Gülsen Yucel Oguzdogan

Orcid: 0000-0002-3567-9987
Yazar: Mehmet Erhan Aydın

Orcid: 0000-0003-0939-9989
Yazar: Serdar Celik
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5012-6590
Yazar: İsmail Basmacı

Orcid: 0000-0001-7628-1249
Yazar: Sacit Nuri Görgel

Orcid: 0000-0002-2496-7457
Yazar: Bülent Günlüsoy

Orcid: 0000-0001-7747-3613
Yazar: Tansu Değirmenci

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yud562407, journal = {Yeni Üroloji Dergisi}, issn = {1305-2489}, eissn = {2687-1955}, address = {dergi@avrasyauroonkoloji.org}, publisher = {Ali İhsan TAŞÇI}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {189 - 193}, doi = {10.33719/yud.562407}, title = {The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses}, key = {cite}, author = {Sefik, Ertugrul and Bozkurt, İbrahim Halil and Oguzdogan, Gülsen Yucel and Aydın, Mehmet Erhan and Celik, Serdar and Basmacı, İsmail and Görgel, Sacit Nuri and Günlüsoy, Bülent and Değirmenci, Tansu} }
APA Sefik, E , Bozkurt, İ , Oguzdogan, G , Aydın, M , Celik, S , Basmacı, İ , Görgel, S , Günlüsoy, B , Değirmenci, T . (2019). The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses. Yeni Üroloji Dergisi , 14 (3) , 189-193 . DOI: 10.33719/yud.562407
MLA Sefik, E , Bozkurt, İ , Oguzdogan, G , Aydın, M , Celik, S , Basmacı, İ , Görgel, S , Günlüsoy, B , Değirmenci, T . "The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 189-193 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud/issue/47273/562407>
Chicago Sefik, E , Bozkurt, İ , Oguzdogan, G , Aydın, M , Celik, S , Basmacı, İ , Görgel, S , Günlüsoy, B , Değirmenci, T . "The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses". Yeni Üroloji Dergisi 14 (2019 ): 189-193
RIS TY - JOUR T1 - The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses AU - Ertugrul Sefik , İbrahim Halil Bozkurt , Gülsen Yucel Oguzdogan , Mehmet Erhan Aydın , Serdar Celik , İsmail Basmacı , Sacit Nuri Görgel , Bülent Günlüsoy , Tansu Değirmenci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33719/yud.562407 DO - 10.33719/yud.562407 T2 - Yeni Üroloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 193 VL - 14 IS - 3 SN - 1305-2489-2687-1955 M3 - doi: 10.33719/yud.562407 UR - https://doi.org/10.33719/yud.562407 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yeni Üroloji Dergisi The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses %A Ertugrul Sefik , İbrahim Halil Bozkurt , Gülsen Yucel Oguzdogan , Mehmet Erhan Aydın , Serdar Celik , İsmail Basmacı , Sacit Nuri Görgel , Bülent Günlüsoy , Tansu Değirmenci %T The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses %D 2019 %J Yeni Üroloji Dergisi %P 1305-2489-2687-1955 %V 14 %N 3 %R doi: 10.33719/yud.562407 %U 10.33719/yud.562407
ISNAD Sefik, Ertugrul , Bozkurt, İbrahim Halil , Oguzdogan, Gülsen Yucel , Aydın, Mehmet Erhan , Celik, Serdar , Basmacı, İsmail , Görgel, Sacit Nuri , Günlüsoy, Bülent , Değirmenci, Tansu . "The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses". Yeni Üroloji Dergisi 14 / 3 (Ekim 2019): 189-193 . https://doi.org/10.33719/yud.562407
AMA Sefik E , Bozkurt İ , Oguzdogan G , Aydın M , Celik S , Basmacı İ , Görgel S , Günlüsoy B , Değirmenci T . The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(3): 189-193.
Vancouver Sefik E , Bozkurt İ , Oguzdogan G , Aydın M , Celik S , Basmacı İ , Görgel S , Günlüsoy B , Değirmenci T . The Importance of Lesion Size as an Indicator of Malignancy in Bosniak Category 3 Cystic Renal Masses. Yeni Üroloji Dergisi. 2019; 14(3): 193-189.