Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ultra-mini percutaneous nephrolithotomy surgery in a pediatric patient with osteogenesis imperfecta

Yıl 2021, Cilt: 16 Sayı: 3, 268 - 271, 22.10.2021
https://doi.org/10.33719/yud.2021;16-3-910120

Öz

Osteogenesis imperfecta (OI) is a rare, inherited disease group with genetic and clinical diversity. There is a defect in the type 1 collagen structure. Increasing bone fragility, osteopenia, and skeletal deformities can be seen. Surgical applications in patients with OI may cause complications such as spinous process injury in vertebrates or bone fracture. Therefore, in the management of pediatric urolithiasis, the decision of surgery should be carefully considered, and safe techniques that shorten the procedure time should be preferred.
Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) operation is the first choice for large kidney stones in adult patients. Along with the technological advances, more minimally invasive approaches such as mini-PCNL, ultra-mini-PCNL, and micro-PCNL have been developed, and these methods are safely used in pediatric patients due to their low morbidity.
Because of its potential risks, urinary stone surgery in OI patients has rarely been reported in the literature. This study presents a 4-year-4-month-old girl with OI and kidney stone, whom we performed ultra-mini-PCNL.

Kaynakça

 • Rauch F, Glorieux FH. Osteogenesis imperfecta. Lancet. 2004;363(9418):1377-85.
 • Karabiyik L, Parpucu M, Kurtipek O. Total intravenous anesthesia and the use of an intubating laryngeal mask in a patient with osteogenesis imperfecta. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46(5):618-9.
 • Ozden E, Mercimek MN. Percutaneous nephrolithotomy in pediatric age group: Assessment of effectiveness and complications. World J Nephrol. 2016;5(1):84-9.
 • Argyropoulos AN, Wines M, Tolley D. Case report: endourologic treatment for a ureteral stone in a patient with osteogenesis imperfecta. J Endourol. 2008;22(3):459-61.
 • Vetter U, Maierhofer B, Muller M, Lang D, Teller WM, Brenner R, et al. Osteogenesis imperfecta in childhood: cardiac and renal manifestations. Eur J Pediatr. 1989;149(3):184-7.
 • Vetter U, Pontz B, Zauner E, Brenner RE, Spranger J. Osteogenesis imperfecta: a clinical study of the first ten years of life. Calcif Tissue Int. 1992;50(1):36-41.
 • Chines A, Boniface A, McAlister W, Whyte M. Hypercalciuria in osteogenesis imperfecta: a follow-up study to assess renal effects. Bone. 1995;16(3):333-9.
 • Mousavi-Bahar SH, Amirhasani S, Mohseni M, Daneshdoost R. Safety and Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Severe Skeletal Deformities. Urol J. 2017;14(3):3054-8.
 • Zeren S, Satar N, Bayazit Y, Bayazit AK, Payasli K, Ozkeceli R. Percutaneous nephrolithotomy in the management of pediatric renal calculi. J Endourol. 2002;16(2):75-8.
 • Jones P, Bennett G, Aboumarzouk OM, Griffin S, Somani BK. Role of Minimally Invasive Percutaneous Nephrolithotomy Techniques-Micro and Ultra-Mini PCNL (<15F) in the Pediatric Population: A Systematic Review. J Endourol. 2017;31(9):816-24.

Osteogenezis imperfekta tanılı pediatrik hastada ultra-mini perkütan nefrolitotomi

Yıl 2021, Cilt: 16 Sayı: 3, 268 - 271, 22.10.2021
https://doi.org/10.33719/yud.2021;16-3-910120

Öz

Osteogenezis imperfekta (Oİ), genetik ve klinik çeşitlilik gösteren nadir, kalıtsal bir hastalık grubudur. Tip 1 kollajende defekt vardır, kemik frajilitesinde artış, osteopeni ve iskelet deformiteleri görülebilmektedir. Oİ hastalarında cerrahi uygulamalar, kemik yapılarda yaralanma ve kırık gibi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle pediatrik ürolitiyazis yönetiminde girişim kararı dikkatle alınmalı, güvenli ve işlem süresini kısaltacak teknikler tercih edilmelidir.
Perkütan nefrolitotomi (PCNL) operasyonu erişkin hastalarda büyük böbrek taşlarında ilk tercih olarak kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte mini-PCNL, ultra mini-PCNL ve mikro-PCNL gibi daha minimal invaziv yaklaşımlar ortaya çıkmıştır ve bu yöntemler düşük morbiditeleri sayesinde çocuk hastalarda başarıyla kullanılmaktadır.
Olası riskleri nedeniyle literatürde Oİ hastalarına yönelik üriner taş cerrahisi nadir olarak bildirilmiştir. Bu raporda böbrek taşına ultra mini-PCNL uyguladığımız Oİ tanılı 4 yaş 4 aylık çocuk hasta sunulmuştur.

Kaynakça

 • Rauch F, Glorieux FH. Osteogenesis imperfecta. Lancet. 2004;363(9418):1377-85.
 • Karabiyik L, Parpucu M, Kurtipek O. Total intravenous anesthesia and the use of an intubating laryngeal mask in a patient with osteogenesis imperfecta. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46(5):618-9.
 • Ozden E, Mercimek MN. Percutaneous nephrolithotomy in pediatric age group: Assessment of effectiveness and complications. World J Nephrol. 2016;5(1):84-9.
 • Argyropoulos AN, Wines M, Tolley D. Case report: endourologic treatment for a ureteral stone in a patient with osteogenesis imperfecta. J Endourol. 2008;22(3):459-61.
 • Vetter U, Maierhofer B, Muller M, Lang D, Teller WM, Brenner R, et al. Osteogenesis imperfecta in childhood: cardiac and renal manifestations. Eur J Pediatr. 1989;149(3):184-7.
 • Vetter U, Pontz B, Zauner E, Brenner RE, Spranger J. Osteogenesis imperfecta: a clinical study of the first ten years of life. Calcif Tissue Int. 1992;50(1):36-41.
 • Chines A, Boniface A, McAlister W, Whyte M. Hypercalciuria in osteogenesis imperfecta: a follow-up study to assess renal effects. Bone. 1995;16(3):333-9.
 • Mousavi-Bahar SH, Amirhasani S, Mohseni M, Daneshdoost R. Safety and Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Patients with Severe Skeletal Deformities. Urol J. 2017;14(3):3054-8.
 • Zeren S, Satar N, Bayazit Y, Bayazit AK, Payasli K, Ozkeceli R. Percutaneous nephrolithotomy in the management of pediatric renal calculi. J Endourol. 2002;16(2):75-8.
 • Jones P, Bennett G, Aboumarzouk OM, Griffin S, Somani BK. Role of Minimally Invasive Percutaneous Nephrolithotomy Techniques-Micro and Ultra-Mini PCNL (<15F) in the Pediatric Population: A Systematic Review. J Endourol. 2017;31(9):816-24.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Üroloji
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Ahmet OLGUN
GAZI UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0003-0917-750X
Türkiye


Serhat ÇETİN
GAZI UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0001-5450-5168
Türkiye


Ender Cem BULUT
GAZI UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-5002-5471
Türkiye


Bora KÜPELİ Bu kişi benim
GAZI UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0003-0708-7535
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 16 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Olgun A. , Çetin S. , Bulut E. C. , Küpeli B. Ultra-mini percutaneous nephrolithotomy surgery in a pediatric patient with osteogenesis imperfecta. The New Journal of Urology. 2021; 16(3): 268-271.